Linka 6 (platí od 15.12.2019)

Ďalšie cestovné poriadky tejto linky:

Cestovný poriadok (platí od 15.12.2019):

► Hanzlíkovská
Odchody zo zastávky:
  Opatová, družstvo
  Opatová, nadjazd
Sihoť IV
Opatovská
Žilinská
Považská, kotolňa
Považská
Zimný štadión
Obchodná akadémia
Autobusová stanica
Hasičská
Ľudovíta Stárka
Piešťanská
Zlatovská, nákupné stredisko
Zlatovská, SAD
Zlatovská, VOD-EKO
  Stavokov
  Priemyselný park
Záblatie, nadjazd
Záblatie, pošta
Záblatie, Rybáre
Záblatie, pošta
Záblatská
Záblatie, nadjazd
Detské mestečko
Hanzlíkovská
 
► Sihoť IV ; Opatová, družstvo
Odchody zo zastávky:
Záblatie, Rybáre
Záblatie, pošta
Záblatská
Záblatie, nadjazd
Detské mestečko
Hanzlíkovská
  Priemyselný park
  Priemyselný park II
  Stavokov
Zlatovská, VOD-EKO
Zlatovská, SAD
Zlatovská
Veľkomoravská
Hasičská
Autobusová stanica
Obchodná akadémia
Zimný štadión
Považská
Považská, kotolňa
Žilinská
Opatovská
Sihoť IV
  Opatová, nadjazd
  Opatová, družstvo

Autobusy   

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 17 22 23 24 27 31

Nočné linky   

50

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie