Kam chcete cestovať?

Nové cestovné poriadky

Appka imhd.sk

imhd.sk môžete mať stále poruke. Nainštalujete si appku do svojho zariadenia.
Appka bola nainštalovaná.
Používateľ zrušil inštaláciu appky.

Diskusia

Viac

Anketa

Viac
Ste spokojní s dodržiavaním garantovaných nadväzností medzi linkami v prestupných uzloch?
Prestup medzi linkami 5 a 6 je zabezpečený na zastávke ŽST Rybárpole

Nové fotografie a materiály

Viac