Zastávka Veľká pošta

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
1 Solivar
2 Obrancov mieru
4 Pod Šalgovíkom
5 Budovateľská
7 Budovateľská
8 Sibírska
10 Sibírska
11 Veľká pošta; Solivar
12 Šidlovská; Šidlovec
13 Vyšná Šebastová; Limbová
14 Veľká pošta; Záborské
19 Solivar
22 Šalgovík; Teriakovce
24 Haniska
26 Spinea - Záturecká
27 Terchovská
28 Delňa
32 Sibírska
36 Pod Šalgovíkom
39 Lomnická
42 Borkút
44 Solivar
45 Delňa; Švábska
46 Ruská Nová Ves
N2 Nižná Šebastová; Pod Šalgovíkom
Linka Smer
1 Solivar
2 Obrancov mieru
4 Pod Šalgovíkom
5 Budovateľská
7 Budovateľská
8 Sibírska
10 Sibírska
11 Veľká pošta; Solivar
12 Šidlovská; Šidlovec
13 Vyšná Šebastová; Limbová
14 Veľká pošta; Záborské
19 Solivar
22 Šalgovík; Teriakovce
24 Haniska
26 Spinea - Záturecká
27 Terchovská
28 Delňa
32 Sibírska
36 Pod Šalgovíkom
39 Lomnická
42 Borkút
44 Solivar
45 Delňa; Švábska
46 Ruská Nová Ves
N2 Nižná Šebastová; Pod Šalgovíkom

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
8 Sibírska
19 Solivar
28 Švábska
27 Terchovská
32 Sibírska
22 Šalgovík
1 Solivar
4 Pod Šalgovíkom
11 Solivar
12 Šidlovská
24 Haniska
5 Budovateľská
45 Delňa
8 Sibírska
42 Borkút
36 Pod Šalgovíkom
39 Lomnická
2 Obrancov mieru
32 Sibírska
44 Solivar
4 Pod Šalgovíkom
10 Sibírska
22 Šalgovík
1 Solivar
8 Sibírska
5 Budovateľská
13 Severná
45 Delňa
32 Sibírska
7 Budovateľská
4 Pod Šalgovíkom
14 Záborské
36 Pod Šalgovíkom
2 Obrancov mieru
26 Spinea - Záturecká
8 Sibírska
19 Solivar
28 Delňa
27 Terchovská
32 Sibírska
22 Teriakovce
24 Haniska
1 Solivar
4 Pod Šalgovíkom
12 Šidlovec
5 Budovateľská
45 Delňa
8 Sibírska
36 Pod Šalgovíkom
39 Lomnická
2 Obrancov mieru
32 Sibírska
4 Pod Šalgovíkom
10 Sibírska
22 Šalgovík
1 Solivar
8 Sibírska
5 Budovateľská
45 Delňa
32 Sibírska
7 Budovateľská
4 Pod Šalgovíkom
36 Pod Šalgovíkom
46 Ruská Nová Ves
2 Obrancov mieru
8 Sibírska
19 Solivar
28 Delňa
13 Limbová
27 Terchovská
22 Šalgovík
1 Solivar
4 Pod Šalgovíkom
11 Solivar
5 Budovateľská
12 Šidlovská
8 Sibírska
42 Borkút
39 Lomnická
2 Obrancov mieru
32 Sibírska
4 Pod Šalgovíkom
10 Sibírska
1 Solivar
8 Sibírska
5 Budovateľská
13 Vyšná Šebastová
45 Delňa
7 Budovateľská
4 Pod Šalgovíkom
14 Záborské
36 Pod Šalgovíkom
2 Obrancov mieru
8 Sibírska
19 Solivar
28 Delňa
27 Terchovská
32 Sibírska
22 Teriakovce
24 Haniska

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo