Všetky odchody zo zastávky Levočská 16.4.2021

Linka Smer Odchod
18 Bzenov, Rázcestie Janov 4:42
23 Malý Šariš 4:49
24 Haniska (PO) 5:03
23 Prešov, Trojica 5:11
23 Malý Šariš 5:12
11 Prešov, Na Rúrkach 5:14
18 Prešov, Veľká pošta 5:18
17 Prešov, Širpo 5:20
11 Prešov, Veľká pošta 5:24
23 Malý Šariš 5:26
24 Haniska (PO) 5:33
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 5:33
34 Prešov, Sídlisko III 5:34
23 Prešov, Trojica 5:36
18 Bzenov 5:36
17 Prešov, Širpo 5:38
34 Prešov, Sídlisko III 5:47
23 Malý Šariš 5:51
34 Prešov, Sídlisko III 5:57
24 Haniska (PO) 6:03
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:03
17 Prešov, Širpo 6:08
23 Prešov, Trojica 6:11
11 Prešov, Na Rúrkach 6:12
18 Prešov, Veľká pošta 6:20
29 Prešov, Detská nemocnica 6:23
11 Prešov, Solivar 6:24
23 Malý Šariš 6:26
18 Bzenov 6:32
24 Haniska (PO) 6:33
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 6:33
23 Prešov, Trojica 6:36
17 Prešov, Širpo 6:38
29 Prešov, Sídlisko III 6:47
34 Prešov, Sídlisko III 6:47
23 Malý Šariš 6:51
34 Prešov, Sídlisko III 6:57
24 Haniska (PO) 7:03
17 Prešov, Širpo 7:08
23 Prešov, Trojica 7:11
11 Prešov, Na Rúrkach 7:12
18 Prešov, Veľká pošta 7:20
29 Prešov, Detská nemocnica 7:23
11 Prešov, Veľká pošta 7:24
23 Veľký Šariš 7:26
34 Prešov, Sídlisko III 7:27
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 7:33
23 Prešov, Trojica 7:36
17 Prešov, Širpo 7:38
29 Prešov, Sídlisko III 7:47
18 Prešov, Cemjata 7:49
34 Prešov, Sídlisko III 7:50
23 Prešov, Trojica 8:11
29 Prešov, Detská nemocnica 8:11
18 Prešov, Veľká pošta 8:20
23 Malý Šariš 8:26
11 Prešov, Na Rúrkach 8:28
29 Prešov, Sídlisko III 8:35
11 Prešov, Solivar 8:39
18 Prešov, Cemjata 8:49
23 Prešov, Trojica 9:11
29 Prešov, Detská nemocnica 9:11
18 Prešov, Veľká pošta 9:20
23 Veľký Šariš 9:26
11 Prešov, Na Rúrkach 9:28
29 Prešov, Sídlisko III 9:35
11 Prešov, Veľká pošta 9:39
18 Prešov, Cemjata 9:49
23 Prešov, Trojica 10:11
29 Prešov, Detská nemocnica 10:11
18 Prešov, Veľká pošta 10:20
23 Malý Šariš 10:26
11 Prešov, Na Rúrkach 10:28
29 Prešov, Sídlisko III 10:35
11 Prešov, Solivar 10:39
18 Prešov, Cemjata 10:49
23 Prešov, Trojica 11:11
29 Prešov, Detská nemocnica 11:11
18 Prešov, Veľká pošta 11:20
23 Malý Šariš 11:26
11 Prešov, Na Rúrkach 11:28
29 Prešov, Sídlisko III 11:35
11 Prešov, Veľká pošta 11:39
18 Prešov, Cemjata 11:49
23 Prešov, Trojica 12:11
29 Prešov, Detská nemocnica 12:11
18 Prešov, Veľká pošta 12:20
23 Malý Šariš 12:26
11 Prešov, Na Rúrkach 12:28
18 Bzenov 12:34
29 Prešov, Sídlisko III 12:35
Linka Smer Odchod
11 Prešov, Solivar 12:39
23 Prešov, Trojica 13:11
29 Prešov, Detská nemocnica 13:11
18 Prešov, Veľká pošta 13:20
23 Malý Šariš 13:26
11 Prešov, Na Rúrkach 13:28
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 13:33
29 Prešov, Sídlisko III 13:35
34 Prešov, Sídlisko III 13:37
11 Prešov, Veľká pošta 13:39
18 Prešov, Cemjata 13:49
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:03
29 Prešov, Detská nemocnica 14:11
17 Prešov, Sídlisko III 14:13
18 Prešov, Veľká pošta 14:20
34 Prešov, Sídlisko III 14:27
11 Prešov, Na Rúrkach 14:28
23 Prešov, Trojica 14:31
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 14:33
18 Bzenov 14:34
29 Prešov, Sídlisko III 14:35
11 Prešov, Solivar 14:39
24 Haniska (PO) 14:40
23 Malý Šariš 14:46
34 Prešov, Sídlisko III 14:57
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:03
29 Prešov, Detská nemocnica 15:11
18 Prešov, Veľká pošta 15:20
34 Prešov, Sídlisko III 15:27
11 Prešov, Na Rúrkach 15:28
23 Prešov, Trojica 15:31
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 15:33
18 Bzenov 15:34
29 Prešov, Sídlisko III 15:35
11 Prešov, Veľká pošta 15:39
24 Haniska (PO) 15:40
23 Malý Šariš 15:46
34 Prešov, Sídlisko III 15:57
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:03
29 Prešov, Detská nemocnica 16:11
18 Prešov, Veľká pošta 16:20
34 Prešov, Sídlisko III 16:27
11 Prešov, Na Rúrkach 16:28
23 Prešov, Trojica 16:31
34 Prešov, Pod Šalgovíkom 16:33
18 Bzenov 16:34
29 Prešov, Sídlisko III 16:35
11 Prešov, Solivar 16:39
24 Haniska (PO) 16:40
23 Malý Šariš 16:46
34 Prešov, Sídlisko III 16:57
29 Prešov, Detská nemocnica 17:11
18 Prešov, Veľká pošta 17:20
11 Prešov, Na Rúrkach 17:28
23 Prešov, Trojica 17:31
29 Prešov, Sídlisko III 17:35
11 Prešov, Veľká pošta 17:39
23 Malý Šariš 17:46
18 Prešov, Cemjata 17:49
29 Prešov, Detská nemocnica 18:11
18 Prešov, Veľká pošta 18:20
11 Prešov, Na Rúrkach 18:28
23 Prešov, Trojica 18:31
18 Bzenov 18:34
29 Prešov, Sídlisko III 18:35
11 Prešov, Solivar 18:39
23 Malý Šariš 18:46
29 Prešov, Detská nemocnica 19:11
18 Prešov, Veľká pošta 19:20
11 Prešov, Na Rúrkach 19:28
23 Prešov, Trojica 19:31
29 Prešov, Sídlisko III 19:35
11 Prešov, Veľká pošta 19:39
23 Malý Šariš 19:46
18 Prešov, Cemjata 19:49
18 Prešov, Veľká pošta 20:20
11 Prešov, Na Rúrkach 20:28
23 Prešov, Trojica 20:31
11 Prešov, Veľká pošta 20:39
23 Malý Šariš 20:46
18 Prešov, Cemjata 20:59
23 Prešov, Trojica 21:11
18 Prešov, Veľká pošta 21:25
11 Prešov, Na Rúrkach 21:28
11 Prešov, Veľká pošta 21:39
34 Prešov, Sibírska 22:03
11 Prešov, Na Rúrkach 22:28
18 Prešov, Cemjata 22:41
23 Prešov, Poliklinika 22:54
18 Prešov, Poliklinika 23:03

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo