DPMP chce nakúpiť nové autobusy s mild-hybridným pohonom

Vozidlový park DPMP by po nových trolejbusoch mali doplniť aj autobusy s naftovo-elektrickým pohonom.

Dopravný podnik mesta Prešov pripravuje nákup nových autobusov s hybridným pohonom pre rozšírenie a obnovu svojho vozidlového parku. Záujem má o nákup 12-metrových a 18-metrových kĺbových autobusov s dieselovým mild-hybrid pohonom. Pri tomto type pohonu je naftový pohon autobusu doplnený o menší elektromotor, ktorý s využitím akumulátora pomáha naftovému agregátu pri rozbiehaní vozidla, čím sa zníži spotreba paliva. Pri spomaľovaní slúži elektromotor ako generátor energie (môže však byť použitý aj samostatný generátor), ktorou sa dobíja akumulátor, príp. kondenzátor.

Pred vyhlásením verejného obstarávania realizuje DPMP v priebehu marca prípravné trhové konzultácie, ktoré majú pomôcť pri nastavovaní špecifikácie vozidiel a overení primeranosti požiadaviek tak, aby sa súťaže mohol zúčastniť čo najširší okruh uchádzačov.

Nákup autobusov sa bude realizovať aj v súvislosti s potrebou splnenia požiadaviek zákona o podpore ekologických vozidiel, preto obstarávané autobusy musia spĺňať definíciu čiastočne čistého vozidla podľa Smernice 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy resp. nízkoemisného vozidla podľa platnej legislatívy, t. j. má ísť o autobus s pohonom zahrňujúcim aspoň jedno neperiférne elektrické zariadenie ako napr. menič energie s elektricky dobíjaným systémom ukladania energie, ktorý je možno dobíjať externe.

V prípade obstarávaných kĺbových autobusov by malo ísť o dvojčlánkové vozidlá s dĺžkou najviac 18,8 m s naftovým motorom s výkonom najmenej 243 kW. Štandardné vozidlá majú byť dĺžky najviac 12,3 m s výkonom naftového motora aspoň 210 kW. V prípade mild-hybridného pohonu podnik pripúšťa aj možnosť dobíjania úložiska elektrickej energie prostredníctvom externej nabíjačky. Vozidlá budú nízkopodlažné a plne klimatizované so štandardnou modernou výbavou. Novinkou majú byť predsuvné druhé dvere, ostatné môžu byť klasické, dovnútra sa otvárajúce. Bližšie špecifikácie vozidiel sú uvedené v podkladoch pre PTK.

Autobusy s mild-hybridným pohonom na Slovensku zatiaľ jazdia v Banskej Bystrici a v Považskej Bystrici, v oboch prípadoch od výrobcu Iveco Bus.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: draxter #1:
Neuveriteľné, im to už začína dochádzať.. konečne