Vozidlový park rozšíria kĺbové Škody 27 Tr Solaris

Šestica hybridných trolejbusov Škoda 27 Tr s karosériou Solaris začne cestujúcim slúžiť v priebehu budúceho roka.

Začiatkom januára 2023 došlo k podpisu kúpnej zmluvy medzi DPMP a spoločnosťou Škoda Group na dodávku 6 kusov kĺbových hybridných trolejbusov, vďaka čomu bol projekt na nákup celkovo desiatich hybridných trolejbusov úspešne zavŕšený. Nové 18-metrové plne nízkopodlažné trolejbusy budú narozdiel od doteraz dodávaných trolejbusov vybavené aj trakčnými batériami, ktoré umožňujú jazdu aj mimo trolejového vedenia.

Dopravný podnik mesta Prešov v rámci projektu "Nákup parciálnych trolejbusov" obstarával celkovo 10 trolejbusov s batériovým pohonom, umožňujúcim jazdu vozidla aj mimo trolejového vedenia, v zložení 4 štandardné 12-metrové a 6 kĺbových 18-metrových trolejbusov. Pri štandardných trolejbusoch už došlo k podpisu kúpnej zmluvy s výrobcom SOR na jeseň roku 2022, teraz došlo k potvrdeniu nákupu zvyšných šiestich kĺbových trolejbusov.

Narozdiel od doterajších dodávok trolejbusov SOR budú tieto trolejbusy nahrádzať, vďaka trakčným batériám, autobusy. Nové 27 Tr budú teda po dodaní obsluhovať vybrané autobusové linky MHD - s ich nasadením počíta dopravný podnik napríklad na linkách 29 32 32A či 39.

Šesť moderných trolejbusov typu Škoda 27 Tr s karosériou Solaris Urbino 4. generácie ponúkne cestujúcim dnes už štandardnú výbavu. Trolejbusy budú plne klimatizované, vybavené modernejším informačným a tarifným systémom, USB nabíjačkami pre dobíjanie mobilných zariadení, informačnými LCD monitormi či napríklad kamerový systém so záznamom v interiéri vozidla. Prácu vodiča zlepší aj bezpečnostný kamerový systém, ktorý bude snímať priestor pred a za trolejbusom či kamera na zberači. Všetky novo dodávané vozidlá sú vybavené aj automatickými počítadlami cestujúcich vo všetkých nástupných priestoroch. Trakčná batéria, ktorou bude trolejbus vybavený, garantuje dojazd minimálne 12 kilometrov mimo trolejového vedenia.

Šesť trolejbusov Škoda 27 Tr Solaris bude v zmysle kúpnej zmluvy dodaných najneskôr do 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Financovanie nákupu zabezpečí z 95% Operačný program Integrovaná infraštruktúra, zvyšných 5% pokryje DPMP, a.s. z vlastných zdrojov. Celková hodnota zákazky je 4 000 035 € bez DPH, cena za jeden trolejbus je 608 333,33 € 666 672,50 € bez DPH


Nekonečný príbeh tendrov

Samotná cesta k podpisu oboch zmlúv (ako na krátke, tak na kĺbové trolejbusy) bola priam strastiplná. Súťaž bola vyhlásená v januári 2021. Jeden z uchádzačov podal dve formálne námietky, čo celý proces predkladania ponúk predĺžilo o 6 mesiacov kvôli lehotám a obštrukciám, pričom ponuky boli namiesto marca 2021 predkladané až v septembri 2021. Elektronická aukcia sa konala 16. novembra 2021, kedy jeden z uchádzačov urobil chybu zadaním nezmyselnej ceny, ktorá ukončila aukciu s nekorektnou cenou. Komisia zriadená pre súťaž na nákup parciálnych trolejbusov sa rozhodovala medzi opakovaním elektronickej aukcie alebo okamžitým zrušením súťaže - členovia komisie rozhodli o opakovaní elektronickej aukcie.

Opakovaná aukcia prebehla 21. decembra 2021 bez problémov s účasťou uchádzačov, čoho výsledkom bola o 300 tis. € nižšia konečná cena za 6 hybridných trolejbusov, ako víťazná ponuka z predchádzajúcej, nekorektne ukončenej elektronickej aukcie. Neúspešný uchádzač z opakovanej aukcie potom ako so svojou ponukou skončil v poradí druhý, pričom v opakovanej aukcii znížil cenu za 6 vozidiel o 291 tis. €, podal námietku proti opakovaniu súťaže.

Úrad pre verejné obstarávanie námietkam sťažovateľa vyhovel a nariadil zrušiť opakovanú aukciu. Dopravnému podniku teda nezostalo veľa manévrovacieho priestoru - musel vyhodnotiť prvú aukciu, z ktorej však bol vylúčený SOR a zostal iba jediný uchádzač, Škoda Electric, ktorej ponuková cena bola o spomínaných 300 tis. € vyššia. Dopravný podnik tak musel podľa ÚVO určiť ako víťaza obstarávania Škodu aj napriek tomu, že vďaka opakovaniu aukcie vedel o možnosti nezanedbateľného zníženia ceny obstarávaných trolejbusov.

Dopravný podnik sa na nakoniec rozhodol súťaž úplne zrušiť, aby zabezpečil zodpovedné nakladanie s verejnými financiami, čo sa však nestretlo s pochopením ÚVO, ktorý opakovane vydal stanovisko zrušiť zrušenie súťaže. Škoda Electric sa teda po dlhodobých problémoch stala víťazom súťaže aj napriek tomu, že jej ponuka výrazne prevyšovala predpokladanú hodnotu zákazky. Po prešetrení riadiacim orgánom operačného programu, Ministerstvom dopravy SR, bolo rozhodnuté, že ponuka je aj napriek vyššej cene v poriadku a po takmer dvoch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania došlo k podpisu zmluvy.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: kvorka #1:
Podľa mňa sú 31Tr krajšie.
Krásne vozy, konečne niečo pekné po tých 31Tr.