Spustenie preferencie MHD na križovatkách

Do všetkých vozidiel MHD budú postupne inštalované riadiace jednotky, ktoré umožňujú komunikáciu s radičmi cestnej svetelnej signalizácie.

Nepriaznivú situáciu v doprave v meste Prešov pociťujú ľudia čoraz intenzívnejšie, mesto je tranzitným uzlom a mestské komunikácie sa postupne viac a viac zapĺňajú motorovými vozidlami. Dopravné zápchy a kolízne situácie sú každodennou realitou. Tento jav samozrejme postihuje aj verejnú dopravu, obzvlášť linky MHD, ktoré prechádzajú najvyťaženejšími úsekmi.

Mesto Prešov sa už niekoľko rokov intenzívne usiluje o riešenie tejto situácie s prihliadnutím na ekologickejšie formy dopravy. Verejná doprava je v tomto meradle ekologickou, pretože autobus alebo bezemisný trolejbus prepraví v istom čase oveľa viac osôb na danej trase ako osobné auto. Vedenie mesta v spolupráci s dopravnými odborníkmi a samotnými dopravcami rieši prejazdnosť komunikácií rôznymi metódami a formami. Už dlhšiu dobu dochádza k racionalizácii prejazdu niektorými ulicami zmenou dopravného značenia, zjednosmernením ulíc a zavedením parkovacích zón v centre mesta.

Neoddeliteľnou súčasťou riešenia dynamickej dopravy v meste je aj zavedenie tzv. preferencie MHD na svetelných križovatkách. V praxi to znamená, že prichádzajúce vozidlo MHD ku križovatke vydá pokyn radiču cestnej svetelnej signalizácie, aby v jeho smere jazdy uvoľnila cestu a zabezpečila bezpečný prejazd. Nielenže sa skráti jazdná doba a vozidlo nebude zbytočne stáť, ale značne sa tým eliminujú meškania spojov.

V súčasnosti prebieha postupná rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie na najvyťaženejších križovatkách, kde budú nové semafory už vybavené komunikačnými jednotkami. Momentálne sú technicky pripravené križovatky v najvyťaženejšom smere východ – západ, teda križovatky:

  • Duklianska - Vajanského,
  • Duklianska - Sabinovská - Hlavná - Levočská,
  • Levočská - Remscheidská - Janouškova,
  • Levočská - Obrancov mieru - Clementisova,
  • Levočská (priechod pre chodcov pri zastávke MHD a PAD),
  • Levočská - Volgogradská - Marka Čulena.

Do všetkých vozidiel MHD sú postupne inštalované riadiace jednotky, ktoré umožňujú komunikáciu s radičmi cestnej svetelnej signalizácie. V rámci skúšobnej prevádzky boli v uplynulých dňoch do vozidiel namontované prvé jednotky, počas skúšobnej prevádzky sa testuje funkčnosť hardvéru a softvéru na vozidlách typu  Škoda 24 Tr Irisbus, Škoda 30 Tr SOR, Škoda 31 Tr SOR, Solaris Urbino 12, Solaris Urbino 18 a IVECO First FCLLI. Skúšobná prevádzka preferencie MHD tak prebieha na typoch vozidiel, ktoré sú každodenne vypravované na linky MHD. Počas niekoľkých týždňov bude prebiehať nastavovanie komunikácie a dolaďovanie spolupráce radičov cestnej svetelnej signalizácie s palubnými počítačmi vozidiel dopravného podniku. Po úspešnom zavŕšení tejto fázy bude systém spustený do ostrej prevádzky vo všetkých trolejbusoch a autobusoch.

Preferencia dopravy je zavedená v mnohých mestách vo svete, ale aj na Slovensku, napríklad v Žiline. Všade priniesla významný prínos v dynamizácii verejnej dopravy, eliminovala meškanie spojov a prispela k atraktívnejšej verejnej doprave v daných mestách. Mestu Prešov sa prednedávnom podarilo uspieť so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na realizáciu projektu Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy, vďaka čomu dôjde k modernizácii až desiatich svetelných križovatiek na sídlisku Sekčov, na ktorých bude tiež inštalovaná preferencia MHD.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.