IDS Východ súťaží dodávateľa mobilnej aplikácie

Mobilná aplikácia IDS Východ má umožniť nákup cestovných lístkov, či vyhľadanie spojenia.

Spoločnosť IDS Východ, s.r.o., ktorá buduje integrovaný dopravný systém na území Prešovského a Košického samosprávneho kraja, vyhlásila verejné obstarávanie, pričom predmetom zákazky je dodávka softvérového riešenia, ktorým je mobilná aplikácia IDS Východ. Súčasťou dodávky je aj poskytovanie aktualizácií, servisu, infraštruktúry a technickej podpory prevádzky mobilnej aplikácie IDS Východ počas 48 mesiacov od odovzdania diela.

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené 9. marca 2021, lehota na predkladanie ponúk uplynie 22. marca 2021. Zákazku plánuje spoločnosť financovať z vlastných zdrojov. Kritériom vyhodnocovania ponúk je celková zmluvná cena v EUR bez DPH.

Vybrané požiadavky z technickej špecifikácie

Aplikácia má pozostávať zo štyroch samostatných modulov:

 • Jadro - centrálny modul systému slúžiaci potrebám IDS Východ, cestujúcim a dopravcom,
 • Vyhľadávač spojení - vyhľadávanie dopravných spojení prostredníctvom webovej a mobilnej aplikácie,
 • Užívateľská príručka - mobilná aplikácia pre iOS a Android,
 • Hodnotenie dopravy - hodnotenie kvality a kultúry cestovania.

Požiadavky na riešenie jednotlivých modulov:

 • jednoduché, samostatné a nezávislé riešenie modulov,
 • zabezpečenie bezproblémovej prevádzky počas prvých 48 mesiacov,
  • opravovanie nahlasovaných chýb,
  • komunikácia s IDS Východ a súčinnosť pri riešení kritických chýb,
  • priebežná údržba a aktualizácia,
 • moderný, responzívny dizajn s využitím Logomanuálu IDS Východ,
 • dodanie potrebných dokladov a zdrojových kódov.
Modul Obsah
Jadro
 • komunikačné rozhranie API určené na komunikáciu s ostatnými modulmi a aplikáciami,
 • databázový server,
 • platobná brána,
  • nákup CL umožnený registrovaným užívateľom cez elektronickú peňaženku,
  • nákup JCL na báze dynamického QR kódu,
 • webové administračné rozhranie pre potreby IDS Východ.
Vyhľadávač spojení
 • mobilný vyhľadávač pokročilých dopravných spojení,
  • uprednostňuje preddefinované trasy, prestupné uzly, zobrazuje meškania a garantované prestupy,
  • pracuje v móde spoje všetkých dopráv a spoje IDS Východ (podľa postupnej integrácie),
  • umožňuje vyhľadať spojenie týmito spôsobmi:
   • zadanie zastávky,
   • výber miesta na mape,
   • automatický návrh zastávky podľa aktuálnej polohy,
   • kombináciou horeuvedených,
 • webová aplikáciu (vyhľadávač),
 • navigácia na zastávku a medzi zastávkami.
Užívateľská aplikácia
 • informácie o doprave,
 • cestovné poriadky,
 • možnosti kúpy cestovného lístka,
 • správy a oznamy pre cestujúcich,
 • vyhľadávanie dopravných spojení,
 • registráciu a prihlásenie používateľa.
Hodnotenie dopravy

 • hodnotenie prepravy,
  • správanie vodiča,
  • vydávanie cestovných lístkov,
  • čistota vozidla,
  • teplota vo vozidle,
  • funkčnosť klimatizácie,
  • funkčnosť WI-FI,
  • kvalita ovzdušia,
  • hluk a vibrácie,
  • interiérová výbava,
  • priestorový komfort,
  • správanie cestujúcich vo vozidle,
  • priestor na slovnú poznámku.
 • hodnotenie zastávky,
  • informácie na zastávke,
  • vybavenie zastávky,
  • čistota a technický stav zastávky,
  • bezpečnosť zastávky,
  • dostupnosť zastávky,
  • prepojenie na iné druhy dopravy (P+R, K+R, B+R),
  • priestor na slovnú poznámku.

Podrobnú technickú špecifikáciu aplikácie je možné nájsť na tomto odkaze.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: 810zssk #1:
Na vlastných chybách sa učí dobre, na chybách iných sa učí ešte lepšie 🙂
Veľmi chválim požiadavku na dodanie zdrojákov a že celá aplikácia má byť majetkom koordinátora 👍

Ostatní dopravcovia a ostatný koordinátor by sa mohli ísť čosi priučiť.