Z reproduktorov vozidiel prešovskej MHD sa ozýva ženský hlas

Po vyše dvadsiatich rokoch došlo k výmene hlásateľa, prepracované boli aj všetky špeciálne hlásenia a pribudli mnohé ďalšie.

Notoricky známy hlas, ktorý od roku 1998 hlásil zastávky v autobusoch a trolejbusoch prešovskej mestskej hromadnej dopravy, je už minulosťou. Majiteľom mužského "chrapľáku", ktorý sa nám dve desaťročia prihováral pri cestovaní je bývalý dlhoročný riaditeľ DPmP, a. s. Ing. Peter Janus. Keďže po skončení jeho pracovného pomeru v dopravnom podniku v roku 2019 nedošlo k ďalšej dohode o používaní nahrávok, Ing. Janus požiadal dopravný podnik o ich stiahnutie.

Z medializovaných informácií je známe, že sa k ukončeniu používania hlasových nahrávok Ing. Janusa DPmP, a. s. zaviazal do konca letných prázdnin tohto roku. Z rôznych objektívnych príčin sa však túto výmenu "hlasov" nepodarilo uskutočniť včas. Pri hľadaní nového hlásateľa skúšal dopravca loviť aj vo svojich vodách tak ako kedysi, no v radoch zamestnancov sa nenašiel žiaden vhodný adept. Preto sa DPmP, a. s. podobne ako aj iné mestá obrátil na umeleckú obec. Aj keď na prelome augusta a septembra dopravný podnik na svojej webovej stránke uviedol, že nový hlas bude patriť známemu prešovskému rodákovi, veci sa nakoniec vyvinuli inak. Minimálne najbližších 5 rokov sa nám z reproduktorov vozidiel MHD bude prihovárať pani Mgr. Eva Peknušiaková, PhD., ktorá pôsobila aj ako hovorkyňa mesta Prešov a momentálne pôsobí ako odborná asistentka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a aj ako externá redaktorka rádia Regina Východ.

Vylepšené sú aj špeciálne hlásenia

Okrem názvov zastávok sa vo vozidlách MHD ozývajú aj tzv. špeciálne hlásenia, ktoré podľa potreby spúšťajú vodiči cez palubný počítač. Reč je napríklad o oznámení prepravnej kontroly, či o obchádzkovej trase. Aj v tejto oblasti došlo k zmene a všetky tieto hlášky boli prepracované, resp. preformulované tak, aby na cestujúceho nepôsobili rušivo, ba priam nevrlo. Novinkou je taktiež aj anglická verzia hlásení, ktorá bude hlásená mužským hlasom, aby kontrastovala so ženskou slovenskou verziou. Anglické verzie hlásení sa však momentálne ešte len spracovávajú. V tabuľke prinášame časť upravených hlásení.

Pôvodné znenie hlásenia Nové znenie hlásenia
Kontrola, pripravte si cestovné lístky. Vážení cestujúci, vo vozidle prebieha prepravná kontrola. Prosíme, pripravte si cestovné lístky.
Konečná zastávka, prosím vystúpte. Konečná zastávka. Vážení cestujúci, prosíme vás, aby ste vystúpili z vozidla. Ďakujeme.
Linka premáva po obchádzkovej trase. Vážení cestujúci, linka premáva po obchádzkovej trase.
Prosím postúpte do voľnejších častí vozidla. Ďakujem. Vážení cestujúci, prosíme vás, aby ste postúpili do voľnejších častí vozidla. Ďakujeme za pochopenie.
Vozidlo má technickú poruchu, prosím vystúpte. Vážení cestujúci, vozidlo má technickú poruchu. Prosíme vás, aby ste vystúpili z vozidla. Ďakujeme za pochopenie.
Prosím, uvoľnite svoje miesto na sedenie starším, tehotným ženám a telesne postihnutým spoluobčanom. Prosíme sediacich cestujúcich, aby boli ohľaduplní a uvoľnili miesto na sedenie tým, ktorí to viac potrebujú.

Do zoznamu špeciálnych hlásení boli doplnené aj ďalšie, ktoré doteraz k dispozícii neboli, prípadne súvisia aj s aktuálnou epidemickou situáciou. V tabuľke sa nachádza zopár z nich:

Doplnené špeciálne hlásenia

Vážení cestujúci, prosíme, buďte ohľaduplní a neobťažujte svojich spolucestujúcich hlasnou hudbou, telefonovaním alebo inými zvukovými prejavmi. Ďakujeme.

Vážení cestujúci, upozorňujeme vás, že konzumácia jedál a nápojov je vo vozidlách MHD zakázaná. Ďakujeme za pochopenie.

Vážení cestujúci, vozidlo čaká na čas odchodu podľa cestovného poriadku. Ďakujeme za pochopenie.

Vážení cestujúci, prosíme vás, aby ste počas prepravy mali dostatočne prekryté dýchacie cesty rúškom, šatkou alebo šálom. Ďakujeme za pochopenie.

Prosíme cestujúcich bez platného cestovného lístka, aby opustili vozidlo. Ďakujeme za pochopenie.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.