Vynovený predstaničný priestor čoskoro oslávi prvé výročie prevádzky

Čo všetko sa zmenilo, zlepšilo alebo zhoršilo po roku fungovania novej vstupnej brány do mesta?

Začiatkom júla roku 2018 začala dlhoočakávaná rekonštrukcia predstaničného priestoru a podchodu pri železničnej a autobusovej stanici. Roky chátrajúce priestory mali dostať moderný, funkčný a príťažlivý vzhľad. Kompletnou rekonštrukciou mal prejsť podchod, zastávky MHD, ale aj okolité priestranstvo. Pribudnúť mali eskalátory, výťahy, moderný informačný systém, osvetlenie a kamerový systém. Už prvé týždne rekonštrukcie však odhalili viacero problémov, s ktorými sa nerátalo, prípadne neboli zaznačené v dokumentácii. Stavbárov a projektantov potrápila najmä elektroinštalácia, hydroizolácia podchodu, ale aj trakčné stĺpy, ktoré sa na pár mesiacov ocitli v novej strešnej konštrukcii a až následne boli menené.

O rok neskôr, v júli 2019, bol do užívania daný zrekonštruovaný podchod k železničnej stanici a nové zastávky MHD, ktoré konečne vyzerajú slušne a reprezentatívne. Cestujúcich víta nové prestrešenie zastávok, vďaka ktorému môžu prestupovať do vozidiel MHD bez toho, aby zmokli. Usadiť sa môžu na nové lavičky, taktiež si môžu zakúpiť cestovný lístok v desiatke nových automatov aj pomocou platobnej karty. Počas celého pobytu na zastávke na cestujúcich dozerá kamerový systém. Navonok pekná predstava, no stále má svoje nedostatky...

Podchod dole je zrekonštruovaný, vozovka hore už nie

Na prekvapenie všetkých sa do plánu rekonštrukcie nedostala aj oprava vozovky nad podchodom, ktorá je vplyvom veku a jazdou ťažkých vozidiel poškodená. Každý, kto daný úsek pozná, očakával, že pri tak významnej investícii sa nájdu peniaze aj na opravu "hop-skokov", ktoré sú na tejto ceste už roky. Došlo však len k čiastočej oprave a aj tá sa nedotkla motoristov, ale cyklistov. Medzi zastávkovými nikami a jazdnými pruhmi bol totiž po oboch stranách vytvorený cyklistický pruh, ktorý však momentálne nemá až také veľké opodstatnenie, keďže na oboch koncoch týchto pruhov zatiaľ neexistuje žiadne adekvátne napojenie na existujúcu cykloinfraštruktúru v meste. Vybudovaním týchto cyklopruhov však došlo k zúženiu, resp. posunutiu už existujúcich jazdných pruhov. To spôsobilo, že sa jazdné stopy kolies vozidiel idúcich v pravom pruhu dostávajú do kolízií s prepadnutými kanalizačnými vpustami. Vodiči preto tieto miesta obchádzajú cez ľavý jazdný pruh, no nájdu sa aj takí, ktorí to obchádzajú cez cyklopruh vpravo. Okrem toho, že dochádza k viditeľnej deformácii nových cyklopruhov, problém predstavujú aj možné kolízie s cyklistami, ktorým by mohli vážne ublížiť obchádzajúce vozidlá. 

Zdeformovaná vozovka a kanalizačné vpusty priamo v jazdnej dráhe kolesa

Odhliadnuc od týchto problémov je veľkým pozitívom to, že v stredovom deliacom páse boli osasadené betónové zábrany so zábradlím, ktoré už neumožňujú "samovražedné" prebehovanie ľudí cez túto frekventovanú štvorprúdovú cestu. O tom, že malo osadenie týchto zábran význam, svedčí aj fakt, že za uplynulý rok na tomto mieste nedošlo k žiadnej dopravnej nehode, kde by bol účastníkom chodec. To sa však o predošlých rokoch povedať nedalo.

Do podchodu zateká už tri desaťročia

Prvé problémy so zatekaním do podchodu sa objavili de facto už hneď po jeho otvorení v roku 1993. Dôvodom je chybná hydroizolácia, ktorá netesní a spôsobuje priesaky už po menších dažďoch. V priebehu uplynulých troch desaťročí bolo vykonaných niekoľko opráv, no žiadna z nich nepriniesla požadovaný účinok. S príchodom veľkej rekonštrukcie si vydýchli najmä prevádzkovatelia predajní a podnikov, ktorí v zatečenom podchode trpeli najviac. Žiaľ, ani po rozsiahlej rekonštrukcii sa nepodarilo tieto nedostatky odstrániť a problém so zatekaním a vznikom plesní sa objavoval aj naďalej. Mnohí sa dokonca zhodujú v tom, že zatekanie je ešte intenzívnejšie, než bolo pred rekonštrukciou. Zhotoviteľ sa pokúšal dodatočnými opravami zastaviť tento problém, no vždy s rovnakým výsledkom.

Začiatkom tohto roka došlo aj k oprave kanalizačného vpustu, ktorý sa nachádza medzi zastávkou a cestou. Zatiaľ to vyzerá tak, že problém na tomto konkrétnom mieste je už zažehnaný. No priesaky sa naďalej objavujú aj v iných miestach.

Opravený kanalizačný vpust

Z informácií, ktoré sa z času na čas objavia v médiach vieme, že po prívalových dažďoch je situácia ešte horšia, pretože dochádza k totálnemu zatopeniu podchodu, kedy voda v podchode siaha aj do výšky niekoľkých centimetrov. Posledná takáto situácia sa stala v noci z 12. na 13. júna, kedy bol po prudkom nočnom lejaku celý podchod zatopený a zamestnanci prevádzok trávili celú noc odstraňovaním napáchaných škôd. Len čo sa podarí odstrániť vodu, prichádza na rad pleseň, ktorá sa v týchto podzemných, nevetraných priestoroch ľahšie šíri. 

Tento problém by však mal byť už čoskoro minulosťou. V máji informovalo mesto Prešov na svojej oficiálnej webovej stránke o tom, že dalo spracovať projektovú dokumentáciu k hydroizolácii na dotknutých miestach. Tá má zistiť príčiny zatekania, miesta zatekania a zároveň má stanoviť rozsah prác, ktoré bude nutné urobiť, aby sa zatekanie raz a navždy skončilo. Dokumentácia zároveň určí, či bude potrebná rekonštrukcia vozovky nad podchodom, o ktorej sme písali v predošlej časti.

Zatečený strop v jednej z prevádzok

Eskalátory občas štrajkujú, infokiosky neboli stále spustené

Už po znovuotvorení zrekonštruovaných priestorov v lete minulého roku sme písali o tom, že riešenie vstupu do podchodu zo strany od železničnej stanice nie je veľmi šťastné. Vstup, resp. výstup je riešený dvojicou eskalátorov a výťahom, na protiľahlej strane pri čerpacej stanici Shell sa nachádza aj bezbariérová rampa. Problémom tohto riešenia je však absencia klasických schodov. Eskalátory sú totiž dosť poruchové a denne sa stane aj niekoľkokrát, že nie sú v prevádzke. To predstavuje problém, keďže počas príchodov vlakov alebo vozidiel MHD sa zastávka a okolitý priestor zaplňuje a masa ľudí sa snaží dostať do alebo z podchodu. Ak však eskalátory nefungujú, celý proces sa spomaľuje a veľmi trpia najmä deti a ľudia so zníženou pohyblivosťou, keďže samotné schody eskalátora sú dosť vysoké a majú atypický tvar. Tento problém však zatiaľ nejaké konkrétne riešenie nemá, v súčasnosti nie je možné vybudovať v okolí schodisko, pretože to priestorové pomery nijako neumožňujú. Prolémom je aj kapacita výťahu, ktorá samozrejme nie je dimenzovaná na to, aby plnohodnotne nahradila eskalátor. Eskalátor môžu nevedomky odstaviť aj prechádzajúci ľudia, najmä v zimných mesiacoch, keď na topánkach nosia posypové kamienky, ktoré sa dostávajú do štrbín v eskalátore a ten sa z bezpečnostných dôvodov zablokuje.

Zarážajúco pôsobí aj fakt, že na opačnej strane sa nachádza klasické schodisko a výťah, no ten ešte stále nie je v prevádzke. Ľudia preto musia použiť priľahlú rampu, ktorá ale zastrešená nie je a následne sa vrátiť na zastávku MHD.

Ďalšou vecou, ktorá stojí za spomenutie sú infokiosky, ktoré sú umiestnené na oboch zastávkach. Infokiosk je moderný a efektívny spôsob podávania informácií cestujúcim, turistom, ale aj bežným obyvateľom interaktívnou formou. Keď sme minulý rok v júli v našom článku vyslovili obavu o to, koľko vydržia tieto infokiosky v prevádzke predtým, než ich zlikvidujú vandali, ani sme netušili, že po roku tieto infokiosky ešte stále nebudú sprevádzkované. Takže zatiaľ nebolo veľmi čo zlikvidovať. Čo je dôvodom nefunkčnosti týchto interaktívnych panelov nevieme, no faktom ostáva, že sa na nich pravidelne podpisujú vandali - či už formou grafiti alebo poliatím rôznou tekutinou. 

Keď je už reč o elektronike, treba spomenúť aj zastávkové informačné displeje, ktoré zobrazujú reálne odchody spojov z danej zastávky. Tieto displeje boli osadené až v auguste a sprevádzkované boli až v závere minulého roka. Zo začiatku trpeli detskými chorobami, zobrazovali sa tam odchody neexistujúcich spojov, prípadne nesedeli časy alebo sa vyskytovali iné chyby. Dnes už môžeme konštatovať, že displeje fungujú spoľahlivo a dopravca ich využíva aj na komunikáciu s cestujúcimi. V spodnom riadku je totiž možné zobrazovať ľubovoľný text, čo dopravný podnik využil a v súčasnosti informuje o pozmenenom režime premávky MHD.

Zastávkový displej s reálnymi odchodmi spojov

V závere tak môžeme konštatovať, že táto rekonštrukcia bola veľkým prínosom ku skrášleniu a zfunkčneniu tohto dlhé roky zanedbávaného priestoru. Faktom ale stále zostáva, že na tejto stavbe je mnoho nedostatkov, pričom niektoré sa dajú odstrániť aj bez väčších investícií, iné si zas vyžadujú štedrú finančnú injekciu. 

Ak sa však správca priestorov bude dostatočne o tento priestor starať, upratovať a zveľaďovať, je predpoklad, že by mohol spoľahlivo slúžiť ešte dlhé roky. Predpokladom pre bezproblémové fungovanie je aj súčinnosť mestskej či štátnej polície a obyvateľstva, ktoré nebude zatvárať oči pred vandalizmom a vedomým poškodzovaním tohto verejného majetku.

 

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.