Cestovný poriadok linky 34

34
Pekárne
Pod Šalgovíkom Sibírska
Platí od 4.5.2020

Zastávky

min Zastávka Zóna
Sídlisko III I
Prostějovská I
Centrum I
VUKOV I
N. Kráľ. pokoja I
Volgogradská I
Levočská I
Obr. mieru I
Duchnovičovo n. I
Vysokoškol. areál I
Štúrova I
Priemyselné centrum I
Pekárne I
11 Jilemnického I
33 Košická I
44 Chalupkova I
55 Švábska I
66 Lomnická I
88 Lesnícka I
99 Pavla Horova I
1010 Martina Benku I
1212 L. Novomeského I
1313 Vansovej I
1414 Pod Šalgovíkom I
1717 Jurkovičova I
1818 Karpatská I
2020 Sibírska I

Pracovné dni

hod min
543
61343
743
8
9
10
11
12
1343
141343
151343
161343
17
18
19
20
21
2213A

Poznámky

AZo zastávky Pod Šalgovíkom pokračuje v smere Sibírska.
Zastávka na znamenie
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka Zóna
Sídlisko III I
Prostějovská I
Centrum I
VUKOV I
N. Kráľ. pokoja I
Volgogradská I
Levočská I
Obr. mieru I
Duchnovičovo n. I
Vysokoškol. areál I
Štúrova I
Priemyselné centrum I
Pekárne I
Jilemnického I
Košická I
Chalupkova I
Švábska I
Lomnická I
Lesnícka I
Pavla Horova I
Martina Benku I
L. Novomeského I
Vansovej I
Pod Šalgovíkom I
Jurkovičova I
Karpatská I
Sibírska I

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
2 Obr. mieru
5 Budovateľská
7 Širpo
7 Budovateľská
30 Budovateľská
30 Žel. stanica
34 Pod Šalgovíkom; Sibírska
34 Sídlisko III
42 Kpt. Nálepku
Linka Smer
2 Obr. mieru
5 Budovateľská
7 Širpo
7 Budovateľská
30 Budovateľská
30 Žel. stanica
34 Pod Šalgovíkom; Sibírska
34 Sídlisko III
42 Kpt. Nálepku