Cestovný poriadok linky 34

34
Pavla Horova
Pod Šalgovíkom Sibírska
Platí od 4.5.2020

Zastávky

min Zastávka Zóna
Sídlisko III I
Prostějovská I
Centrum I
VUKOV I
N. Kráľ. pokoja I
Volgogradská I
Levočská I
Obr. mieru I
Duchnovičovo n. I
Vysokoškol. areál I
Štúrova I
Priemyselné centrum I
Pekárne I
Jilemnického I
Košická I
Chalupkova I
Švábska I
Lomnická I
Lesnícka I
Pavla Horova I
11 Martina Benku I
33 L. Novomeského I
44 Vansovej I
55 Pod Šalgovíkom I
88 Jurkovičova I
99 Karpatská I
1111 Sibírska I

Pracovné dni

hod min
552
62252
752
8
9
10
11
12
1352
142252
152252
162252
17
18
19
20
21
2222A

Poznámky

AZo zastávky Pod Šalgovíkom pokračuje v smere Sibírska.
Zastávka na znamenie
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka Zóna
Sídlisko III I
Prostějovská I
Centrum I
VUKOV I
N. Kráľ. pokoja I
Volgogradská I
Levočská I
Obr. mieru I
Duchnovičovo n. I
Vysokoškol. areál I
Štúrova I
Priemyselné centrum I
Pekárne I
Jilemnického I
Košická I
Chalupkova I
Švábska I
Lomnická I
Lesnícka I
Pavla Horova I
Martina Benku I
L. Novomeského I
Vansovej I
Pod Šalgovíkom I
Jurkovičova I
Karpatská I
Sibírska I

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
4 Pod Šalgovíkom
4 Sídlisko III
8 Sibírska
8 Sídlisko III
10 Sibírska
10 Hollého
19 Hollého
19 Solivar
33 Ľubotice
33 Delňa
34 Pod Šalgovíkom; Sibírska
34 Sídlisko III
35 Širpo
37 Žel. stanica
37 N. Šebastová
38 Sibírska
38 Sídlisko III
N1 Sídlisko III
N1 Pod Šalgovíkom
N2 Sídlisko III
N2 N. Šebastová; Pod Šalgovíkom
Linka Smer
4 Pod Šalgovíkom
4 Sídlisko III
8 Sibírska
8 Sídlisko III
10 Sibírska
10 Hollého
19 Hollého
19 Solivar
33 Ľubotice
33 Delňa
34 Pod Šalgovíkom; Sibírska
34 Sídlisko III
35 Širpo
37 Žel. stanica
37 N. Šebastová
38 Sibírska
38 Sídlisko III
N1 Sídlisko III
N1 Pod Šalgovíkom
N2 Sídlisko III
N2 N. Šebastová; Pod Šalgovíkom