Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Urbanway 12M20211 rokPB-460DH, PB-470DH, PB-472DH, PB-489DH, PB-537DH5 ❄️
Iveco Urbanway 10.5M20202 rokyPB-258DB, PB-894DA2 ❄️
Iveco Urbanway 12M20202 rokyPB-985DA1 ❄️
Iveco Urbanway 12M Hybrid High Value20193 rokyPB-290DE1 ❄️
Rošero First FCLLI20193 rokyPB-308CY, PB-315CY, PB-317CY3 ❄️
Iveco Urbanway 12M20193 rokyPB-790CX1 ❄️
Iveco Urbanway 12M20175 rokovPB-207CL, PB-263CL, PB-450CL, PB-571CL, PB-595CL5 ❄️
Iveco Urbanway 12M20157 rokovPB-035CJ1 ❄️
Iveco Urbanway 12M20148 rokovPB-280CG1 ❄️
Irisbus Crossway LE Line 10.8M20139 rokovPB-048CA1 ❄️
Irisbus Crossway LE City 10.8M201111 rokovPB-220BX1
Irisbus Citelis 12M200616 rokovPB-831AZ1
Karosa B 952E.1716200616 rokovPB-842AZ, PB-844AZ, PB-847AZ, PB-848AZ, PB-849AZ5

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 12M16,0PB-831AZ1
Irisbus Crossway LE 10.8M10,0PB-048CA, PB-220BX2
Iveco Urbanway 10.5M2,0PB-258DB, PB-894DA2
Iveco Urbanway 12M3,6PB-035CJ, PB-207CL, PB-263CL, PB-280CG, PB-450CL, PB-460DH, PB-470DH, PB-472DH, PB-489DH, PB-537DH, PB-571CL, PB-595CL, PB-790CX, PB-985DA14
Iveco Urbanway 12M Hybrid High Value3,0PB-290DE1
Karosa B 95216,0PB-842AZ, PB-844AZ, PB-847AZ, PB-848AZ, PB-849AZ5
Rošero First FCLLI3,0PB-308CY, PB-315CY, PB-317CY3

Výsledný sumár

Počet vozidiel28
Počet prevádzkových vozidiel28 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel6,5 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel23 (82,1 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel21 (75,0 %)

Súhrn

Počet vozidiel 28
Počet prevádzkových vozidiel 28 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 6,5 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 23 (82,1 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 21 (75,0 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo