Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Streetway 12M20221 rokPB-578DL1 ❄️
Iveco Urbanway 12M20212 rokyPB-460DH, PB-470DH, PB-472DH, PB-489DH, PB-537DH5 ❄️
Iveco Urbanway 10.5M20203 rokyPB-258DB, PB-894DA2 ❄️
Iveco Urbanway 12M20203 rokyPB-985DA1 ❄️
Iveco Urbanway 12M Hybrid High Value20194 rokyPB-290DE1 ❄️
Rošero First FCLLI20194 rokyPB-308CY, PB-315CY, PB-317CY3 ❄️
Iveco Urbanway 12M20194 rokyPB-790CX1 ❄️
Iveco Urbanway 12M20176 rokovPB-207CL, PB-263CL, PB-450CL, PB-571CL, PB-595CL5 ❄️
Iveco Urbanway 12M20158 rokovPB-035CJ1 ❄️
Iveco Urbanway 12M20149 rokovPB-280CG1 ❄️
Irisbus Crossway LE Line 10.8M201310 rokovPB-048CA1 ❄️
Irisbus Crossway LE City 10.8M201112 rokovPB-220BX1
Karosa B 952E.1716200617 rokovPB-842AZ, PB-849AZ2

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Crossway LE 10.8M11,0PB-048CA, PB-220BX2
Iveco Streetway 12M1,0PB-578DL1
Iveco Urbanway 10.5M3,0PB-258DB, PB-894DA2
Iveco Urbanway 12M4,6PB-035CJ, PB-207CL, PB-263CL, PB-280CG, PB-450CL, PB-460DH, PB-470DH, PB-472DH, PB-489DH, PB-537DH, PB-571CL, PB-595CL, PB-790CX, PB-985DA14
Iveco Urbanway 12M Hybrid High Value4,0PB-290DE1
Karosa B 95217,0PB-842AZ, PB-849AZ2
Rošero First FCLLI4,0PB-308CY, PB-315CY, PB-317CY3

Výsledný sumár

Počet vozidiel25
Počet prevádzkových vozidiel25 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel5,7 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel23 (92 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel22 (88 %)

Súhrn

Počet vozidiel 25
Počet prevádzkových vozidiel 25 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 5,7 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 23 (92 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 22 (88 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo