Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Urbanway 10.5M20201 rokPB-258DB, PB-894DA2 ❄️
Iveco Urbanway 12M20201 rokPB-985DA1 ❄️
Rošero First FCLLI20192 rokyPB-308CY, PB-315CY, PB-317CY3 ❄️
Iveco Urbanway 12M20192 rokyPB-790CX1 ❄️
Iveco Urbanway 12M20174 rokyPB-207CL, PB-263CL, PB-450CL, PB-571CL, PB-595CL5 ❄️
Iveco Urbanway 12M20156 rokovPB-035CJ1 ❄️
Iveco Urbanway 12M20147 rokovPB-280CG1 ❄️
Irisbus Crossway LE Line 10.8M20138 rokovPB-048CA1 ❄️
Irisbus Crossway LE City 10.8M201110 rokovPB-220BX1
Irisbus Citelis 12M200615 rokovPB-831AZ1
Karosa B 952E.1716200615 rokovPB-841AZ, PB-842AZ, PB-843AZ, PB-844AZ, PB-846AZ, PB-847AZ, PB-848AZ, PB-849AZ, PB-850AZ9

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 12M15,0PB-831AZ1
Irisbus Crossway LE 10.8M9,0PB-048CA, PB-220BX2
Iveco Urbanway 10.5M1,0PB-258DB, PB-894DA2
Iveco Urbanway 12M4,0PB-035CJ, PB-207CL, PB-263CL, PB-280CG, PB-450CL, PB-571CL, PB-595CL, PB-790CX, PB-985DA9
Karosa B 95215,0PB-841AZ, PB-842AZ, PB-843AZ, PB-844AZ, PB-846AZ, PB-847AZ, PB-848AZ, PB-849AZ, PB-850AZ9
Rošero First FCLLI2,0PB-308CY, PB-315CY, PB-317CY3

Výsledný sumár

Počet vozidiel26
Počet prevádzkových vozidiel26 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel8,2 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel17 (65,4 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel15 (57,7 %)

Súhrn

Počet vozidiel 26
Počet prevádzkových vozidiel 26 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 8,2 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 17 (65,4 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 15 (57,7 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo