Čipové karty

Bezkontaktná čipová dopravná karta sa dá zaobstarať v predajni dopravcu na autobusovej stanici. Pri jej kúpe sa na ňu nahrá finančný obnos (kredit), z ktorého sa pri každej jazde odčíta cena cestovného. Cestujúcemu tak odpadá potreba manipulácie s hotovosťou. Karta platí od vydania 5 rokov a predáva sa za cenu 5 €.

Dobíjanie kreditu je možné v predajni dopravcu, u vodiča v autobuse, alebo cez internet v eShope Ubian. Minimálny kredit pri dobíjaní je 5 €.

Pri platení dopravnou kartou je potrebné dopravnú kartu na krátky čas priložiť k čítačke, ktorá sa nachádza pri kabíne vodiča. Pri úspešnom odčítani cestovného zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí odčítaná suma. Pri kúpe cestovného lístka dopravnou kartou nie je cestujúcemu automaticky vydávaný papierový lístok, avšak v prípade že oň má záujem, môže si zvoliť jeho tlač voľbou na dotykovom displeji. Dobíjanie kreditu na kartu je možné vykonať u vodiča alebo v predajni MDS.

Ako vybaviť obyčajnú čipovú kartu (pre dospelého)

K vystaveniu novej bezkontaktnej čipovej karty je potrebné v predajni MDS vyplniť a podpísať žiadanku. Na overenie údajov treba priniesť k nahliadnutiu hodnoverný doklad s fotografiou (občiansky preukaz, cestovný pas). Poplatok za vydanie čipovej karty je 5 €.


Študentské a zľavnené čipové karty

Študenti (od 15 do 26 rokov) a ostatné skupiny cestujúcich s trvalým pobytom v Považskej Bystrici, ktoré majú podľa tarify nárok na bonusovú zľavu, si musia vybaviť čipovú kartu, ktorá ich oprávňuje cestovať s uvedenou zľavou. Študentskú bezkontaktnú čipovú kartu môže vystaviť buď spoločnosť MDS, a.s., alebo priamo škola študenta. Ak kartu vystavuje MDS, a.s., je k jej vydaniu potrebné priniesť potvrdenie o návšteve školy (vydávané školou), vyplnenú žiadanku a hodnoverný doklad (občiansky preukaz, cestovný pas).

Poplatok za vydanie čipovej karty je 5 €.

Ak kartu vystavuje škola, študent musí splniť jej podmienky. Aby bol preukaz aktívny aj na ďalší školský rok, študent si ho musí aktivovať prostredníctvom školy, ktorá preukaz vydala.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.