Cestovné lístky MHD Považská Bystrica (od 1.3.2023)


Jednorazové cestovné lístky

Typ lístka V hotovosti
Dopravnou kartou, virtuálnou dopravnou kartou a platobnou kartou
Základné cestovné
 • osoby staršie ako 16 rokov
1,00 € 0,60 €
Cestovné pre
 • žiakov, deti od 6 do 16 rokov
 • žiaci a študenti do 26. roku veku, držiteľov preukazu ISIC
 • osoby s ŤZP
 • sprievodca osoby s TŽP odkázanej na sprievodcu
1,00 € 0,00 € (iba dopravnou kartou)
Cestovné pre seniorov v dôchodkovom veku 1,00 € 0,00 € (iba dopravnou kartou)
Cestovné pre darcov krvi
 • držiteľ striebornej, zlatej, diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily
1,00 € 0,00 € (iba dopravnou kartou)
Bezplatné cestovné
 • dieťa do dovŕšenia 6. roku veku
 • dospelá osoba sprevádzajúca dieťa do 6 rokov
 • detský kočík s dieťaťom
 • sprievodca detského kočíka s dieťaťom
 • invalidný vozík s držiteľom preukazu ŤZP-S
0,00 € 0,00 €
Dovozné za batožinu
 • väčšia ako 20x30x50 cm, nad 25 kg
 • valec dlhší ako 150 cm s priemerom nad 10 cm, nad 25 kg
 • doska väčšia ako 100x80 cm, nad 25 kg
1,00 € 0,30 €
Dovozné psa, alebo zviera bez schránky 0,80 € 0,30 €

Jednorazové cestovné lístky sú určené na jednu cestu. Lístky zakúpené v hotovosti a platobnou kartouneprestupné. Cestovné lístky zakúpené dopravnou kartou alebo virtuálnou dopravnou kartou sú v prípade obyčajných lístkov prestupné umožňujúce prestup do 45 minút (čas medzi dvoma označeniami) do vozidla inej linky.

V prípade bezplatného cestovného je potrebné vždy pri nástupe zaevidovať si jazdu priložením dopravnej karty k odbavovaciemu zariadeniu. Na kartu sa zapíše cestovný lístok v nulovej hodnote (zaevidovanie je signalizované zvukovým znamením), papierový lístok sa nevydáva.

Platobnou kartou je možné cestovný lístok zaplatiť vo všetkých vozidlách DPMPB.

Preukazovanie nároku na zľavu stanovuje platná Tarifa.

Časové predplatné lístky (ČPL)

Druh ČPL Cena
ČPL základný - na 30 dní 22 €
ČPL základný - na 60 dní 42 €
ČPL základný - na 365 dní
169 €

Pre cestujúcich využívajúcich MHD pravidelne a využívajúcich celé cestovné je v ponuke časový predplatný lístok. Zakúpiť ich je možné na dopravnú kartu, alebo virtuálnu dopravnú kartu. ČPL možno použiť na ľubovoľný počet ciest počas obdobia jeho platnosti (30, 60, alebo 365 dní). Začiatok platnosti ČPL môže byť k ľubovoľnému dňu v mesiaci. ČPL je možné zakúpiť si v Infocentre na Autobusovej stanici, v dopravnej aplikácii, alebo v autobusoch Dopravného podniku mesta Považská Bystrica.

Pri cestovaní je vždy potrebné pri nástupe do vozidla priložiť ČPL k elektronickej pokladni, aby sa zaznamenala daná jazda (aj pri prestupe). V opačnom prípade je ČPL neplatný. Užitočné je tiež odložiť si doklad o kúpe ČPL, pre prípad nefunkčnosti karty v autobuse.

Čipové dopravné karty

Bezkontaktná čipová dopravná karta sa dá zaobstarať v predajni dopravcu na autobusovej stanici po vyplnení žiadanky. Pri jej kúpe sa na ňu nahrá finančný obnos (kredit), z ktorého sa pri každej jazde odčíta cena cestovného. Cestujúcemu tak odpadá potreba manipulácie s hotovosťou. Karta platí od vydania 5 rokov. Ceny čipových kariet a manipulačných poplatkov sú uvedené na stránke dopravcu.

Dobíjanie kreditu je možné v predajni dopravcu, u vodiča v autobuse, alebo cez internet v eShope Ubian. Minimálny kredit pri dobíjaní je 5 €.

Pri platení dopravnou kartou je potrebné dopravnú kartu na krátky čas priložiť k čítačke, ktorá sa nachádza pri kabíne vodiča. Pri úspešnom odčítani cestovného zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí odčítaná suma.

Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lístkom, alebo preukazom nároku na zľavu, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného cestovného lístka.

Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného jednorazového alebo časového predplatného lístka je nasledovná:

 • 40 € pri zaplatení vo vozidle, alebo výnimočne pri úhrade do 3 kalendárnych dní v Infocentre na Autobusovej stanici,
 • 60 € pri zaplatení od 4 do 30 kalendárnych dní v Infocentre na Autobusovej stanici,
 • 80 € po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov revízorom, pokiaľ dopravca bude nútený odstúpiť vymáhanie úhrady prostredníctvom zmluvnej advokátskej alebo právnickej kancelárie.

Predajné miesto

Predajné miesto DPMPB sa nachádza na Autobusovej stanici v Považskej Bystrici. Cestujúci si v ňom môže vybaviť čipovú dopravnú kartu, dobiť kredit na svoju čipovú kartu, zakúpiť predplatný lístok alebo získať informácie o odchodoch a príchodoch autobusových spojov.

Deň Pracovná doba
Pondelok 12:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Streda 7:30 - 11:30
12:00 - 15:30
Štvrtok 12:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.