Cestovné lístky MHD Považská Bystrica (od 1.7.2021)


Jednorazové cestovné lístky

Typ lístka V hotovosti
Dopravnou kartou, virtuálnou dopravnou kartou a platobnou kartou
Základné cestovné
 • osoby staršie ako 16 rokov
0,80 € 0,60 €
Zľavnené cestovné
 • dieťa od 6 do 16 rokov
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
 • seniori v dôchodkovom veku
 • osoby s ŤZP
 • sprievodca osoby s TŽP odkázanej na sprievodcu
0,80 € 0,30 €
Bezplatné cestovné
 • dieťa do dovŕšenia 6. roku veku
 • detský kočík s dieťaťom
 • sprievodca detského kočíka s dieťaťom
 • invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP-S
0,00 € 0,00 €
Dovozné za batožinu, psa, alebo zviera bez schránky 0,80 € 0,30 €

Jednorazové cestovné lístky sú určené na jednu cestu. Lístky zakúpené v hotovosti a platobnou kartouneprestupné. Cestovné lístky zakúpené dopravnou kartou alebo virtuálnou dopravnou kartouprestupné umožňujúce prestup do 45 minút.

Platobnou kartou je možné cestovný lístok zaplatiť iba vo vozidlách označených logom Visa/Mastercard (k 11.11.2021 je služba dostupná vo všetkých bielych autobusoch DPMPB - 15 vozidiel).

Preukazovanie nároku na zľavu stanovuje platná Tarifa.

Časové predplatné lístky (ČPL)

Druh ČPL Cena
ČPL základný - na 30 dní 24 €
ČPL zľavnený - na 30 dní 12 €
ČPL základný - na 60 dní 46 €
ČPL zľavnený - na 60 dní 23 €
ČPL základný - na 365 dní
200 €
ČPL zľavnený - na 365 dní 100 €

Pre cestujúcich využívajúcich MHD pravidelne je v ponuke časový predplatný lístok pre celé a zľavnené cestovné. Zakúpiť ich je možné na dopravnú kartu, alebo virtuálnu dopravnú kartu. ČPL možno použiť na ľubovoľný počet ciest počas obdobia jeho platnosti (30, 60, alebo 365 dní). Začiatok platnosti ČPL môže byť k ľubovoľnému dňu v mesiaci. ČPL je možné zakúpiť si v Infocentre na Autobusovej stanici, v dopravnej aplikácii, alebo v autobusoch Dopravného podniku mesta Považská Bystrica.

Pri cestovaní je vždy potrebné pri nástupe do vozidla priložiť ČPL k elektronickej pokladni, aby sa zaznamenala daná jazda (aj pri prestupe). V opačnom prípade je ČPL neplatný. Užitočné je tiež odložiť si doklad o kúpe ČPL, pre prípad nefunkčnosti karty v autobuse.

Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lístkom, alebo preukazom nároku na zľavu, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného cestovného lístka.

Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného jednorazového alebo časového predplatného lístka je nasledovná:

 • 40 € pri zaplatení vo vozidle, alebo výnimočne pri úhrade do 3 kalendárnych dní v Infocentre na Autobusovej stanici,
 • 60 € pri zaplatení od 4 do 30 kalendárnych dní v Infocentre na Autobusovej stanici,
 • 80 € po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov revízorom, pokiaľ dopravca bude nútený odstúpiť vymáhanie úhrady prostredníctvom zmluvnej advokátskej alebo právnickej kancelárie.

Predajné miesto

Predajné miesto DPMPB sa nachádza na Autobusovej stanici v Považskej Bystrici. Cestujúci si v ňom môže vybaviť čipovú dopravnú kartu, dobiť kredit na svoju čipovú kartu, zakúpiť predplatný lístok alebo získať informácie o odchodoch a príchodoch autobusových spojov.

Predajné miesto funguje od 25.11.2021 dočasne iba ako výdajné okienko. Cestujúci môžu využiť online služby na stránke www.dpmpb.sk.

Deň Pracovná doba
Pondelok 12:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Streda 7:30 - 11:30
12:00 - 15:30
Štvrtok 12:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.