Cestovné poriadky

Autobusy

2 3 4 5 8 9 10 11 13 32 51 52 100

Kombinované linky

  Príklady: 1, 31+39, R1+R2+R3
  Napíšte alebo vyhľadajte názov zastávky