11
Platí od 1.10.2020
Zastávka
Autobusová stanica
Železničná stanica
Park
Ul. Štefánikova
SPŠ
Ul. M. Benku II (V. ZŠ)
Ul. M. Benku IV, otočka
Ul. M. Benku I (K)
Ul. Helenská II (N)
Ul. Helenská I (M)
Ul. ČSA (F)
SPŠ

Smer jazdy

SPŠ

Zastávka
Autobusová stanica
Železničná stanica
Park
Ul. Štefánikova
SPŠ
Ul. M. Benku II (V. ZŠ)
Ul. M. Benku IV, otočka
Ul. M. Benku I (K)
Ul. Helenská II (N)
Ul. Helenská I (M)
Ul. ČSA (F)
SPŠ