Tarifa MHD bude platiť aj vo vybraných prímestských autobusoch (od 1.8.2024)

Spoločné dopravné územie bude prvým krokom k integrácii mestskej a prímestskej autobusovej dopravy v Považskej Bystrici.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) na svojom júlovom zasadnutí schválil návrh na uzavretie zmluvy o spolupráci medzi TSK, Mestom Považská Bystrica, Dopravným podnikom mesta Považská Bystrica a SAD Trenčín, na základe ktorej budú môcť cestujúci v Považskej Bystrici využívať za tarifu MHD aj modré prímestské autobusy dopravcu SAD Trenčín podobne, ako to už dlhšie funguje v Trenčíne a Partizánskom. Cestujúcim sa tak výrazne rozšíria možnosti cestovania v rámci mesta za jednotnú tarifu. Novinka začne platiť od 1. augusta 2024.

V praxi to bude znamenať, že cestujúci, ktorý využije prímestský autobus SAD Trenčín na tzv. spoločnom dopravnom území v meste Považská Bystrica (nástup aj výstup na niektorej zastávke v tomto území), zaplatí za jednorazový cestovný lístok podľa tarify MHD Považská Bystrica bez ohľadu na spôsob úhrady (v hotovosti, dopravnou kartou). Rovnako bude takto možné cestovať aj s časovým predplatným lístkom. Cestovanie s prestupnými lístkami (na dopravnej karte) sa bude riadiť podmienkami tarify MHD. Cestujúcim s nárokom na bezplatnú prepravu v MHD bude vydávaný evidenčný lístok.

V prvej fáze budú do spoločného dopravného územia zapojené vybrané časti mesta Považská Bystrica, ktoré sú obsluhované vo významnej miere aj prímestskými autobusmi.

Od 1. augusta 2024 to budú časti Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová a Podvažie-lávka.

Tarifu MHD bude možné využiť na prímestských linkách:

Zapojením uvedených liniek do tarify MHD sa súčasne od 1. augusta 2024 zoptimalizujú spoje na linke 2 počas víkendu a vo večerných hodinách pracovných dní, t. j. nahradené budú spojmi uvedených prímestských liniek.

Od 1. septembra 2024 sa pripoja aj časti Považská Teplá a Vrtižer a zoptimalizovaný bude cestovný poriadok na linke 5.

Neskôr sa predpokladá zapojenie aj ďalších častí mesta.

Preprava v autobusoch SAD Trenčín pri využití tarify MHD sa bude riadiť prepravným poriadkom prímestskej dopravy.

Mesto Považská Bystrica a Trenčiansky samosprávny kraj si budú každoročne vzájomne refundovať prípadné úbytky tržieb v prímestskej/mestskej doprave, keďže majú rozdielne tarify. Zmluva o spolupráci má byť uzavretá na dobu určitú, kým bude prímestskú dopravu vykonávať SAD Trenčín, príp. do uzavretia zmluvy medzi mestom Považská Bystrica a integrátorom dopravy v pripravovanom integrovanom dopravnom systéme.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.