Považská Bystrica hľadá nového dopravcu pre MHD

Alternatívne uvažuje o zriadení vlastného dopravného podniku.

Mesto Považská Bystrica vyhlásilo verejnú súťaž na obstaranie poskytovateľa služieb MHD, ktorý by mal prevádzkovať linky MHD od septembra tohto roka na obdobie 10 rokov s možnosťou predĺženia o ďalších 5 rokov. V prípade, ak by bola súťaž neúspešná, mesto zvažuje možnosť prevádzkovania MHD vlastným dopravným podnikom.

Koncesná zmluva sa neosvedčila

Začiatkom minulého roka skončila platnosť pôvodnej zmluvy vo verejnom záujme na poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy z roku 2006. Mesto sa vtedy rozhodlo vyskúšať nový spôsob zabezpečovania služieb MHD prostredníctvom koncesnej zmluvy s dovtedajším dopravcom, spoločnosťou MDS, a.s., v ktorej má mesto Považská Bystrica menšinový podiel. Koncesná zmluva bola uzavretá na 18 mesiacov do konca augusta 2020. Podľa mesta sa koncesná zmluva neosvedčila, preto má záujem sa opäť vrátiť k pôvodnému modelu.

"Tým, že súťažíme, chceme, aby mestská doprava bola vo verejnom záujme. Súčasná koncesná zmluva dostáva dopravcu do pozície, že musí prepraviť určitý počet ľudí, inak má riziko straty a tak logicky nechce vykonávať spoje, kde chodí málo ľudí ako napríklad do Milochova, Podvažia a podobne," uviedol viceprimátor mesta Peter Máťoš na webovej stránke mesta.

Plánované zvýšenie výkonov

Oproti súčasnému stavu by sa mal mierne navýšiť rozsah dopravných výkonov, ktorý bol pri minuloročných zmenách výrazne okresaný. V aktuálnej koncesnej zmluve bol dohodnutý objem odjazdených vozidlových kilometrov na úrovni 881-tisíc km, ktorý sa ukázal ako nedostatočný, preto bol neskôr zvýšený na 900-tisíc km ročne. V súťažných podkladoch novej súťaže mesto predpokladá odjazdenie 935-tisíc km ročne.

"Je to z dôvodu, že v Milochove končí vlaková zastávka. Obyvatelia tejto prímestskej časti zostanú onedlho bez vlakového spojenia, preto sa o ich prepravu musíme postarať prostredníctvom MHD. Taktiež chceme posilniť večerné spoje v celom meste, aby doprava bola ešte dostupnejšia," upresnil rozsah navýšenia výkonov Peter Máťoš. Mesto odhaduje, že ročne by prevádzka MHD mohla stáť 2 038 300 € bez DPH.

Z hľadiska vozidlového parku mesto požaduje, aby priemerný vek používaných vozidiel na linkách MHD bol najviac 10 rokov, pričom najstaršie vozidlá nesmú mať viac ako 14 rokov. Minimálne polovica vozidlového parku musí byť klimatizovaná a aspoň 40 % autobusov musí byť bezbariérových. Všetky nové autobusy však už majú byť nízkopodlažné a klimatizované. Podľa technických štandardov sa budú používať nízkokapacitné a veľkokapacitné vozidlá, pričom za veľkokapacitné sa bude považovať už 10,5-metrové trojdverové vozidlo s počtom sedadiel aspoň 38.

Možnosť založenia vlastného dopravného podniku

Mesto sa tiež pripravuje aj na situáciu, ktorá nastala vo viacerých iných slovenských mestách, kde bolo obstarávanie nového dopravcu neúspešné. Riešením je podľa mesta založenie mestského dopravného podniku v 100 %-nom vlastníctve mesta.

"Čo sa týka celej tejto súťaže, uvedomujeme si, že mnohé samosprávy aj po oveľa dlhšom prípravnom období dopadli tak, že sa im nakoniec nikto neprihlásil. Prípadne, že im ponúkli oveľa vyššiu sumu za prevádzku, ako bola v súťažných podkladoch. Nič preto nenechávame na náhodu a začali sme aj rokovania so súčasným majiteľom spoločnosti o podmienkach, za akých by sme hromadnú dopravu prevzali pod mesto. Tým pádom by nám to rozviazalo ruky, lebo tým, že majú 66 percent, sme vo veľkej nevýhode. Naše rozhodovacie právo v MDS je nulové. Ak by sme si MHD prevádzkovali sami, mohli by sme flexibilne  a pružne pracovať s cestovným poriadkom aj s dopravnou obslužnosťou," uviedol primátor Považskej Bystrice Karol Janas.

Za týmto účelom bolo podpísané memorandum medzi akcionármi Mestskej dopravnej spoločnosti o možnom odčlenení dopravných služieb do nového mestského dopravného podniku a vzájomnom vysporiadaní sa akcionárov.

Doplnené: Mesto Považská Bystrica predĺžilo lehotu na predkladanie ponúk v súťaži z 20.7.2020 na 17.8.2020. Mesto zároveň medzitým založilo spoločnosť Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, s.r.o., ktorá by v prípade neúspešnej súťaže mala prevziať prevádzkovanie MHD v Považskej Bystrici od spoločnosti MDS.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Dalsie vysvetlovacky a upravovacky
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3100875

Velkokapacitny autobus prisiel o 10 sedadiel 😂
Reakcia na: Valec #9:
A odkedy v PB majú záujem niečo rozbehať? Veď chcú MHD pochovať a podľa toho aj ten primitívny primátor koná Účelovo. Čo iné čakať.
Reakcia na: irizar #7:
Ale však to mohli spraviť rovno, však je to celkom legitímna požiadavka, a celú frašku so "súťažou" si tak odpustiť. Či predpokladajú, že vlastný podnik dokážu zriadiť a rozbehnúť za dva mesiace?
Reakcia na: Vlaran #2:
Mne to pripada, akoby si pripravovali podu na zriadenie vlastneho dopravneho podniku. Niekto asi potrebuje trafiku...
Reakcia na: Valec #5:
No s klbakmi sa počíta asi tak, že ak ich dopravca kúpi, môžu byť, ale inak podľa parametrov je veľkokapacitné vozidlo už malý Cross...
Hodím to z FB aj sem, nech to zostane v archíve:

Bližšie (nie detailne) som si pozrel súťažné podklady a toto sú moje postrehy:

SÚŤAŽNÉ PODKLADY:
- obstará sa 935 tis. tarifných km, v súčasnosti je 885 tis. celkových (vrátane technologických),
- ročná zmena môže byť +- 5 %, takže na pôvodný stav sa najbližších 10 rokov nebude dať dostať, aj keby prípadné nové vedenie mesta veľmi chcelo,
- vyžaduje sa 20+2 autobusov, podľa ich základných parametrov ale nevyhovuje ani ten na obrázku (celkovo si neviem predstaviť 3-dverový 10,5 m dlhý autobus s 38 miestami na sedenie, keďže toľko ich nemá ani dvojdverový Crossway Line, možno nejaký poschodový :D)
- požaduje sa zavedenie SMS lístka, napriek tomu ho "Tarifný poriadok" neuvádza,
- mesto požaduje sprístupniť údaje o polohách a open data pre tretie strany, neuvádza sa, komu má tie open data sprístupniť, či mestu, či každému kto si požiada (lebo napr. mesto tieto dáta Googlu poskytnúť nemôže, resp. Google ich neprevezme),
- od dopravcu sa požaduje predkladať Koncepciu optimalizácie liniek/spojov a Plánu dopravnej obslužnosti, pričom toto je úloha objednávateľa (a v kontexte iných vecí, viď Štandardy, je táto požiadavka mesta nezmyselná),
- od dopravcu sa požaduje schváliť zástupcu objednávateľa v dozornom orgáne spoločnosti; už vidím ako taká Arriva s takým niečim bude súhlasiť a najmä na čo, ak náklady sú súčasťou súťaže a o tržbách musí dopravca sprístupniť všetky údaje (čo viac chce mesto kontrolovať?),
- od dopravcu sa požaduje pristúpiť k IDS vo verejnej AUTOBUSOVEJ (?) doprave,
- od dopravcu sa požaduje prevádzka jedného predajného miesta a ďalších troch (hoc aj zmluvných) miest pre dobíjanie kariet

ZMLUVA
- v čl. III, bod 3 e) sa dopravca zaväzuje označiť vozidlo aj východiskovou zastávkou (v Štandardoch je pritom presne vymedzené že len cieľom),
- v čl. III, bod 9 sa dopravca zaväzuje každoročne preukazovať konkrétne vykonané činnosti za účelom zvýšenia počtu cestujúcich a zároveň predložiť návrh optimalizácie nákladov za účelom úhrady od Mesta oproti predchádzajúcemu roku - Dopravca má teda vymyslieť "perpetum mobile", alebo bude musieť behať po meste a palicou naháňať ľudí do MHD,
- v čl. IV, bod 1 sa už uvádzajú len najazdené kilometre (nie tarifné) !,

ŠTANDARD VOZIDIEL
tomu som sa venoval asi najviac, keďže ide o okopírovaný materiál (vrátane všetkých obrázkov a chýb), ktorého originálu som väčšinovým autorom
- viaceré náležitosti chce stanovovať mesto (požiadavka vznikla prepísaním textu Koordinátor, resp. BID, na Objednávateľ. Ak mesto nemá v pláne stanovovať Optimalizáciu alebo PDO, prečo chce stanovovať napr. vizuál informačných letákov, nálepiek a piktogramov?,
- v kap. 2 sa vyžaduje označenie vozidla poradovým číslom - by ma zaujímalo či má niekto predstavu čo to je 🙂,
- v kap. 3 sú rozmery tabúľ, ktoré nesprávne popisujú DOT-LED tabule používané v MHD BA, ich dodržanie je nerealizovateľné, navyše dnešné možnosti umožňujú výrazne lepšie rozlíšenie,
- uvádza sa požiadavka pri 15 a viac metrových vozidlách použiť dve bočné tabule, pričom s takýmito vozidlami sa vôbec nepočíta
- vnútorná tabuľa má zobrazovať vybrané nácestné zastávky aj v prípade, že bude vozidlo vybavené LCD obrazovkou (opäť len prepis pôvodného textu k LED tabuli bez domyslenia funkčnosti),
- v kap. 5 sa vyžaduje umiestnenie tlačidiel do výšky 160 cm od podlahy, pričom Smernica 2001/85/ES hovorí o 120 cm,
- v kap. 6.1 sa vyžaduje palubný počítač s možnosťou komunikácie s dispečingom dopravcu alebo DRS (skratka nie je vysvetlená, išlo do dispečerský riadiaci systém BID),
- v kap. 6.1 sa vyžaduje palubný počítač umožňujúci ovládanie označovačov 🙂,
- v kap. 7 sa vyžaduje označenie monitorovania priestoru pre cestujúcich kamerovým systémom - nikde som nepostrehol požiadavku aby ním bolo vozidlo vybavené (s výnimkou sledovania dverí),
- v kap. 8 sa vyžaduje schéma liniek na území mesta a v blízkom okolí (aké linky MAD jazdia do okolia mesta?),
- v kap. 9 sa vyžaduje, aby reklama nezakrývala evidenčné číslo vozidla (nebola tým pôvodne myslená "ŠPZ", ale dá sa to tak pochopiť),
- v kap. 10 chýba časť 10.2. 🙂
- v kap. 10.1. sa vyžaduje, aby boli autobusy dlhšie ako 9 metrov vybavené min. 3 dverami na nástup aj výstup :); dvere majú mať dopytové otváranie.

Ak som niečo prehliadol, vopred sa ospravedlňujem. Ak vyjde čas, ešte sa pozriem aj na nastavenie ekonomiky.
Reakcia na: irizar #1:
CtrlC ctrlV z BA. V texte spomínajú aj klbaky, 4 dvere i 2 vnútorné displeje u nich. Tak ja neviem...proste PX.
Reakcia na: Vlaran #2:
Neviem sa celkom rozhodnúť, či si chcú udržať súčasného dopravcu, alebo nájsť zámienku ako ho potešiť odkupným za tých 66%... Keď vidím, že prezentujú skresanie spojov prakticky ako vinu dopravcu, trocha mi to zaváňa druhou možnosťou.
Reakcia na: irizar #1:
Myslíš? Žeby tie podmienky vyhovovali nejakej mestskej dopravnej spoločnosti? ☺
To je zase súťaž ako poďme na jahody.