Cestovné lístky MHD Považská Bystrica


Jednorazové cestovné lístky

Typ lístka V hotovosti, alebo dopravnou kartou
Považskobystrickou kartou (pre cestujúcich s trvalým pobytom v Považskej Bystrici)
Základné cestovné
  • osoby staršie ako 15 rokov
0,80 € 0,60 €
Zľavnené cestovné
  • dieťa po dovŕšení 6. roku do dovŕšenia 15. roku
  • žiaci a študenti do 26. roku veku
  • seniori nad 65 rokov
  • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S
  • sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
0,80 € 0,30 €
Bezplatné cestovné
  • dieťa do dovŕšenia 6. roku veku
  • detský kočík s dieťaťom
  • invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP-S
0,00 € 0,00 €
Dovozné za batožinu, psa, alebo zviera bez schránky 0,80 € 0,30 €

Jednorazové cestovné lístky sú určené na jednu cestu bez prestupu. Sadzba cestovného pri platbe v hotovosti je jednotná vo výške 0,80 €. Jednorazové cestovné lístky sa predávajú výlučne u vodiča v autobuse, pričom platba za lístok je možná v hotovosti, alebo čipovou dopravnou kartou.

Pre držiteľov Považskobystrickej karty s trvalým pobytom na území mesta Považská Bystrica je poskytovaná bonusová zľava z cestovného pri platbe za lístok uvedenou kartou.

Časové predplatné lístky (ČPL)

Druh ČPL Cena
ČPL základný - na 30 dní 30 €
ČPL zľavnený - na 30 dní 15 €
ČPL základný - na 60 dní 58 €
ČPL zľavnený - na 60 dní 29 €
ČPL základný - na 365 dní
344 €
ČPL zľavnený - na 365 dní 172 €

Pre cestujúcich s trvalým pobytom na území mesta Považská Bystrica využívajúcich pravidelne MHD je v ponuke časový predplatný lístok pre celé a zľavnené cestovné. ČPL možno použiť na ľubovoľný počet ciest počas obdobia jeho platnosti (30, 60, alebo 365 dní). Začiatok platnosti ČPL môže byť k ľubovoľnému dňu v mesiaci. ČPL je možné zakúpiť si v Infocentre na Autobusovej stanici.

Pri cestovaní je vždy potrebné pri nástupe do vozidla priložiť ČPL k elektronickej pokladni, aby sa zaznamenala daná jazda (aj pri prestupe). V opačnom prípade je ČPL neplatný.

Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lístkom, alebo preukazom nároku na zľavu, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného cestovného lístka. Výška sankčnej úhrady je vo výške 20-násobku základného nezľavneného cestovného, t.j. 16 €.

Predajné miesto

Predajné miesto spoločnosti MDS, a.s., sa nachádza na Autobusovej stanici v Považskej Bystrici. Cestujúci si v ňom môže vybaviť čipovú Považskobystrickú kartu, dobiť kredit na svoju čipovú kartu, alebo získať informácie o odchodoch a príchodoch autobusových spojov.

Deň Pracovná doba
Pondelok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Streda 7:00 - 11:30
12:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 11:30
12:00 - 15:00

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.