Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE City 10.8M20195 rokovNZ-615HC1 ❄️
SOR BN 10.520159 rokovNZ-362FM1 ❄️
SOR C 10.520159 rokovNZ-486FN1❄️
SOR NB 12 City201212 rokovNZ-665IK1 ❄️
Irisbus Crossway LE 10.8M201113 rokovNZ-073EG, NZ-838EF2
Irisbus Crossway LE City 12M200915 rokovNZ-852DO, NZ-853DO2

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Crossway LE 12M15,0NZ-852DO, NZ-853DO2
Irisbus/Iveco Crossway LE 10.8M10,3NZ-073EG, NZ-615HC, NZ-838EF3
SOR BN 10.59,0NZ-362FM1
SOR C 10.59,0NZ-486FN1
SOR NB 12 City12,0NZ-665IK1

Výsledný sumár

Počet vozidiel8
Počet prevádzkových vozidiel8 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel11,4 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel7 (88 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel4 (50 %)

Súhrn

Počet vozidiel 8
Počet prevádzkových vozidiel 8 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 11,4 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 7 (88 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 4 (50 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo