Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE City 10.8M20191 rokNZ-615HC1 ❄️
SOR BN 10.520155 rokovNZ-362FM1 ❄️
Irisbus Crossway LE 10.8M20119 rokovNZ-073EG, NZ-838EF2
Karosa B 952200416 rokovNZ-716BM1
SOR C 10.5200218 rokovNZ-942EU1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus/Iveco Crossway LE 10.8M6,3NZ-073EG, NZ-615HC, NZ-838EF3
Karosa B 95216,0NZ-716BM1
SOR BN 10.55,0NZ-362FM1
SOR C 10.518,0NZ-942EU1

Výsledný sumár

Počet vozidiel6
Počet prevádzkových vozidiel6 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel9,7 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel4 (66,7 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel2 (33,3 %)

Súhrn

Počet vozidiel 6
Počet prevádzkových vozidiel 6 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 9,7 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 4 (66,7 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 2 (33,3 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo