Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE City 10.8M20193 rokyNZ-615HC1 ❄️
SOR BN 10.520157 rokovNZ-362FM1 ❄️
SOR C 10.520157 rokovNZ-486FN1❄️
Irisbus Crossway LE 10.8M201111 rokovNZ-073EG, NZ-838EF2
Irisbus Crossway LE City 12M200913 rokovNZ-852DO, NZ-853DO2

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Crossway LE 12M13,0NZ-852DO, NZ-853DO2
Irisbus/Iveco Crossway LE 10.8M8,3NZ-073EG, NZ-615HC, NZ-838EF3
SOR BN 10.57,0NZ-362FM1
SOR C 10.57,0NZ-486FN1

Výsledný sumár

Počet vozidiel7
Počet prevádzkových vozidiel7 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel9,3 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel6 (85,7 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel3 (42,9 %)

Súhrn

Počet vozidiel 7
Počet prevádzkových vozidiel 7 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 9,3 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 6 (85,7 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 3 (42,9 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo