Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy MHD

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE City 10.8M20191 rokNZ-615HC1 ❄️
SOR BN 10.520155 rokovNZ-362FM1 ❄️
Irisbus Crossway LE 10.8M20119 rokovNZ-073EG, NZ-838EF2
Karosa B 952200416 rokovNZ-715BM, NZ-716BM2
SOR C 10.5200218 rokovNZ-942EU1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Crossway LE 10.8M & Iveco Crossway LE 10.8M6,3NZ-073EG, NZ-615HC, NZ-838EF3
Karosa B 95216,0NZ-715BM, NZ-716BM2
SOR BN 10.55,0NZ-362FM1
SOR C 10.518,0NZ-942EU1

Výsledný sumár

Počet vozidiel7
Počet prevádzkových vozidiel7 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel10,6 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel4 (57,1 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel2 (28,6 %)

Súhrn

Počet vozidiel 7
Počet prevádzkových vozidiel 7 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 10,6 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 4 (57,1 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 2 (28,6 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo