Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE City 10.8M20192 rokyNZ-615HC1 ❄️
SOR BN 10.520156 rokovNZ-362FM1 ❄️
Irisbus Crossway LE 10.8M201110 rokovNZ-073EG, NZ-838EF2
Karosa B 952200417 rokovNZ-716BM1
SOR C 10.5200219 rokovNZ-942EU1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus/Iveco Crossway LE 10.8M7,3NZ-073EG, NZ-615HC, NZ-838EF3
Karosa B 95217,0NZ-716BM1
SOR BN 10.56,0NZ-362FM1
SOR C 10.519,0NZ-942EU1

Výsledný sumár

Počet vozidiel6
Počet prevádzkových vozidiel6 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel10,7 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel4 (66,7 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel2 (33,3 %)

Súhrn

Počet vozidiel 6
Počet prevádzkových vozidiel 6 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 10,7 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 4 (66,7 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 2 (33,3 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo