Cestovné lístky MHD Nové Zámky


Cestovné lístky

Typ lístka V hotovosti Dopravnou kartou
Základné cestovné
 • osoby staršie ako 15 rokov
0,50 € 0,30 €
Zľavnené cestovné
 • dieťa po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku
 • študenti do dovŕšenia 26. roku veku
 • dôchodcovia (starobní, invalidní s poklesom schopnosti vykonávať činnosť nad 70 %) do dovŕšenia 70. roku veku
0,30 € 0,15 €
Bezplatné cestovné
 • deti do začatia povinnej školskej dochádzky
 • invalidný vozík, detský kočík, sprievodca alebo vodiaci pes držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S
 • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S, držiteľka tehotenského preukazu, držiteľ preukazu darcu krvi
 • občania nad 70 rokov
 • žiaci ZŠ so sídlom v Nových Zámkoch
 • žiaci osemročného gymnázia so sídlom v Nových Zámkoch, triedy prima, sekunda, tercia, kvarta, žiaci osemročného gymnázia musia mať trvalý pobyt v Nových Zámkoch, pričom bezplatná preprava platí na spojoch MHD Nové Zámky v dňoch školského vyučovania a to v čase medzi 6:00 a 8:00
0,00 € 0,00 €
Dovozné
 • batožina, detský kočík, pes
0,20 € 0,17 €

Základné tarifné zásady sú:

 • nástup do vozidla je možný len prednými dverami,
 • cestovné a dovozné sa platí v autobuse MHD,
 • zakúpený cestovný lístok platí len na jednu cestu vo vozidle MHD bez prestupu.

Cestovný lístok možno zakúpiť v hotovosti u vodiča, prípade priložením dopravnej karty s dostatočným kreditom k čítaciemu zariadeniu. Pre cestujúcich, ktorí využívajú MHD pravidelne, je výhodnejšie vybaviť si dopravnú kartu, s ktorou je cestovanie lacnejšie.

Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lístkom, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného cestovného lístka. Výška sankčnej úhrady za cestovanie bez platného lístka je do stonásobku základného nezľavneného cestovného, výška úhrady za nezaplatenie dovozného je do päťnásobku základného cestovného.

Predajné miesto

Predajné miesto dopravcu Arriva Nové Zámky sa nachádza na Autobusovej stanici Nové Zámky na Ul. Ľ. Štúra 7. Cestujúci si v ňom môže vybaviť čipovú kartu, dobiť kredit na svoju čipovú kartu, alebo získať informácie o odchodoch a príchodoch autobusových spojov.

Deň Pracovná doba
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok 7.00 - 11.30 a 12.00 - 15.00
Streda 10.00 - 11.30 a 12.00 - 17.00

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.