Cestovné poriadky

Autobusy

1 4 6 7 8 9 10

Vlaky

135 141N
  Príklady: 1, 31+39, R1+R2+R3
  Napíšte alebo vyhľadajte názov zastávky