Vláda schválila Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030
 • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Počíta sa aj s podporou verejnej osobnej dopravy.

11. januára 2017 vláda Slovenskej republiky schválila Strategický plán rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2030, ktorý pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ktorý bol financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. Ide o najdôležitejší národný dopravný dokument, ktorý určuje smerovanie rozvoja nielen národných dopravných systémov, ale aj regionálnych a mestských systémov. Predmetom strategického plánu je cestná doprava, železničná doprava, verejná osobná doprava, vodná doprava a civilné letectvo. Hoci to nie je priemo uvedené, verejná osobná doprava obsahuje aj časti týkajúce sa nemotorovej dopravy. Cyklistická doprava, ako podstatná súčasť nemotorovej dopravy, však zostáva naďalej predmetom samostatnej Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, ktorá by mala byť tento rok aktualizovaná.

V dokumente sa uvádza, že "Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 je strategickým dokumentom dlhodobého charakteru, ktorý si kladie za cieľ nastaviť efektívny smer rozvoja dopravného sektora". Kľúčovou súčasťou dokumentu je vízia rozvoja dopravného sektora do roku 2030:

"Udržateľný integrovaný multimodálny dopravný systém, ktorý plní hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti a prispieva k hlbšiemu začleneniu a plnej integrácii Slovenskej republiky v rámci európskeho hospodárskeho priestoru."

Víziu bližšie rozpracovávajú tzv. ciele, ktoré sa členia na strategické a špecifické. V súlade s cielmi budú následne definované jednotlivé opatrenia, aktivity, kompetencie a termíny, ktoré by mali prispieť k naplneniu uvedenej vízie.

Súčasťou strategického plánu je analytická časť, ktorá porovnáva víziu so súčasným stavom a identifikuje infraštruktúrne, prevádzkové, organizačné a ostatné problémy v jednotlivých sektoroch. Medzi kľúčové problémy železničnej a verejnej osobnej dopravy patrí napríklad podcenená frekvencia obsluhy, nedostatočná koordinácia, zlý obraz verejnej dopravy v očiach verejnosti, nedostatočná centralizácia, nedostatočná obnova vozidlového parku, nevybudovaná infraštruktúra, zanedbaná údržba vozidiel, rozstrieštenie kompetencií, nízka miera preferencie alebo neprehľadnosť systému regionálnej dopravy.

Na základe uvedených problémov definuje strategický plán ciele, z ktorých uvádzame tie, ktoré sa týkajú železničnej dopravy a verejnej osobnej dopravy:

 • horizontálne ciele (pre všetky sektory dopravy)
  •  zabezpečiť prípravu a podmienky pre systematický a koncepčný rozvoj dopravy v SR,
  •  zlepšiť bezpečnosť, efektívnosť a udržateľnosť dopravných operácií prostredníctvom posilnenia nových technológií,
  • systematicky znižovať negatívne socioekonomické a environmentálne vplyvy dopravy,
  • systematicky zvyšovať parametre bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany bodových i líniových prvkov dopravného systému,
 • železničná doprava,
  • posilniť úlohu železnice ako nosného dopravného módu v systéme verejnej hromadnej dopravy tam kde je to opodstatnené,
  • zlepšenie kvality a environmentálnych dopadov železničnej prevádzky,
 • verejná osobná doprava,
  • urobiť atraktívnu verejnú a nemotorovú dopravu sociálnou istotou všade a prirodzenou voľbou pre cesty v mestských aglomeráciách,
  • reorganizovať inštitucionálne usporiadanie verejnej dopravy,
  • územne a technicky integrovať verejnú dopravu v mestských aglomeráciách a ich okolí a na národnej úrovni a
  • zabezpečiť lepšie podmienky pre cyklistickú a pešiu dopravu na miestnej a regionálnej úrovni.

Pozitívom schváleného strategického plánu je skutočnosť, že nadväzuje na Stratégiu rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy Slovenskej repubiky do roku 2020 a uvažuje environmentálne a udržateľné hľadisko. Relatívne výstižne sú identifikované jednotlivé problémy v železničnej doprave a verejnej osobnej doprave a vhodne sú definované aj ciele a opatrenia, ako tieto nedostatky eliminovať. Negatívom je, že sa stále kladie enormný dôraz na rozvoj cestnej infraštruktúry (predovšetkým diaľnic a rýchlostných cieset) a hoci je jedným z cieľov zvýšiť konkurencieschopnosť udržateľnej mobility (verejnej osobnej a nemotorovej dopravy), realizácia všetkých opatrení v strategickom pláne iba konzervuje súčasný stav a namiesto dopravnej redukcie ponúka dopravnú indukciu.

Na úspešnú realizáciu cieľov strategického plánu je nevyhnutné, aby ju dodržiavali nielen vybrané ústredné orgány štátnej správy, ale aj ostatné orgány verejnej správy, projektanti, policajný zbor a dopravní inžinieri.


20.1.2017
-MHD-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Ike4.2.2017 18:31 #13 Re:
Reakcia na #12 od Viko:
Pekne zhrnuté. Problémom je, že autorita je zlé riešenie. Ale všetky ostatné sú ešte horšie.
Viko4.2.2017 10:08  +1#12 Re:
Reakcia na #11 od cedin:
Súhlasím, centrálne prerozdeľovanie nebude nikdy dostatočne spravodlivé (plus tam bude efekt o nás bez nás).
Lenže nad krajskými autoritami (koordinátormi IDS) by mal byť aj štátny koordinátor. Nielen kvôli jednotnému tarifnému systému, ale hlavne nech nejdeme českou cestou, že odovzdaním kompetencií krajom bez nejakej systematickej koordinácie sa hranice krajov stali stenami, za ktoré nie je vôľa pustiť "nami platené" vlaky ani tam, kde tradične spojenie existovalo. Obávam sa, že u nás by to dopadlo podobne - každá dopravná autorita by si hrabala na svojom piesočku. Zároveň je riziko, že ak dnešní ľudia z kraja, ktorí sú zadobre so SADkami, dostanú bez akejkoľvek kontroly do rúk konkurenčné vlaky, tak to nepovedie k IDS ale ich obmedzovaniu.
cedin4.2.2017 7:41 #11 Re:
Reakcia na #6 od lostrail:
No, ja vidím opačne „celoštátnu autoritu pre VOD“ s takými kompetenciami, ako je v sprde napísané, ako nevídanú centralistickú hrôzu...
Čo sa má čo Pressburg montovať do toho, aká bude napr. regionálna a mestská doprava v Košiciach?
Každý nech si rieši svoje - mestá vnútromestskú dopravu, kraje ostatnú vnútrokrajskú, štát ostatnú vnútroštátnu a únia medzištátnu (ale všetky módy, čiže o.i. súčasne aj železničnú aj cestnú).
Volíme si poslancov miestnych, krajských, štátnych aj európskych. Oni (aj nám) zodpovedajú o.i. aj za verejnú dopravu na príslušnej úrovni. Oni to aj spravidla financujú. Prečo by teda mali byť od tejto kompetencie odstavení a rozhodovať za celý štát o každom spoji a každej zastávke v každej obci by mal nejaký prešporský úradník alebo jeho krajský poskok, ktorý by ho musel na slovo počúvať?
Vôbec sa mi to nevidí zdravé...
Takže „dopravné autority“ áno, ale na každej úrovni a od seba nezávislé (nie systém štátnej správy), zodpovedajúce sa príslušnému poslaneckému zboru na ich úrovni, nie Pressburgu.
A to, že rozloženie NUTS 1 a sčasti aj NUTS 2 na úrovni únie je úplne absurdné a krajov na úrovni SR nanajvýš sporné, je úplne iný problém.
Ike2.2.2017 18:55 #10 Re:
Reakcia na #9 od absurd:
Myslím, že si svojim príspevkom išiel "jemne" mimo rámec dopravného strategického dokumentu 😉
absurd2.2.2017 15:04 -1#9 Re:
Reakcia na #8 od Ike:
Neviem prečo sa hovorí, že národný keď národné veci vadia podaktorým neomarxistom a pohrobkom komunistov, prečo nie štátne?! Robia sa tieto veci už nejaký ten "rok" a výsledky nejaké ucelené nikde. Robí sa podľa volebných výsledkov a podľa nálady, nie podľa rozumu. Pokiaľ budú voľby takto vyzerať, tak sa nič, nikdy nezmení. Demokracia v tejto podobe je iba vláda menšiny, ktorú trpí väčšina a väčšinou je výsledok ten, že k moci sa na obraz voličov dostane totálna sebranka. Zásadná zmena by mala byť, že zrušiť okresy a VÚC, zaviesť späť staré regióny ako boli (t.j. cca je ich 25) a odpadli by nezmysly ako napr., že Spiš máme v okresoch Poprad, Levoca, SNV, Kemžarok a dokonca rozdelený región medzi dva kraje. Za každý región do NR SR zástupca podľa odbornosti a nie, že šéf Kauflandu nám kecá do armády, potom gynekológ do dopravy, strojár do zdravotníctva a "najlepší" absolventi abstraktných vied na FiF VŠ, ktorí kecajú do všetkého 🤣 a nech za každý odbor zasadá táto rada 25 zástupcov a nech predkladajú zmeny zákonov medzi sebou na základe rokovaní, ktoré prebehnú na zastupiteľstvách v rámci ich regiónov kde budú poverení danými úlohami a bude možné ich aj odvolať v prípade, že občana ziniciujú referendum, ktoré bude povinné pre všetkých občanov a výsledky budú záväzné rovnako ako aj voľby budú povinné. A máme po problémoch nielen v doprave ...
Ike2.2.2017 13:20 #8 Re:
Reakcia na #7 od reparil:
Toto je národný dokument. Viac odpovedí na svoje otázky sa dozvieš tu:
http://www.kosice.sk/clanok.php?file=uha_srd.htm
reparil1.2.2017 3:21 #7 Re:
kupia uz teda konecne aj kosice prve plne nizkopodlazne klimatizovane briky? co trolejbusy v Ke? co trat na tahanovce a veci okolo toho? chceme konecne nieco nove prograsivne v doprave nie zastarale blbosti a stale v mhd spiatocku davat.. jedine pozitivum ze eurovia vymeni aspon existujuce trate v meste ale pytam sa co dalej ,aky rozvoj, inovacia? ❓
lostrail22.1.2017 18:29  +1#6 Re:
Zbezne som ten dokument prebehol a vyzera to tak, ze az na niekolko malych zmien ide o Ctrl+C a Ctrl+V strategie do roku 2020.

Napr. zeleznice: ako keby u nas nexistovali ine trate, iba hlavne tahy. Darmo si da ZSR vypracovat projektovku k optimalizacii a elektrifikacii trati ako 141, 140, 191/193, pri tej aj zostane. Ako ma potom niekto volit napr. vlak, ked na cca. 150km trase cestuje 3 hodiny? Aj po tych vsivavych okreskach a cez dediny to autom zvladne za 2.
Zas argumenty, ako vytazenie tras v sucasnosti. Uz aj Kocurkovo je slaby odvar proti tomuto statu. Niekto furt uvazuje len jednym smerom a preto naozaj neviem, co vlastne robi na ministerstve, ked sa nevie na veci pozriet aj z ineho uhla pohladu (napr. preco je trasa malo vytazena a ci to cistou nahodou nie je prave tym, ze sa tam jazdi ako za Marie Terezie, kedy k tomu neexistovala praktoicky ziadna konkurencia), absolutne nie je vidiet potencial niektorych smerov, ktore by stacilo "dotiahnut" a okrem zaujimavej alternativy by predstavovali aj nahradne odklonove trasy v pripade potreby.

Co sa tyka ciest, tam je situacia obdobna aj ked preferencia je tu jasna. V jednom odstavci sa spominaju sucasne R1 a R3, ktore po dostavani budu predstavovat vzajomne paralelne trasy. Tak nech teda R1 potiahnu cez Brezno po Vernar a na D1 sa pripoji tam. Cestu na Roznavu opravit na parametre, ake mat ma. Kym pri BB budu vedla seba hned dve rychlostne cesty smerom na sever, ktore budu na seba tahat prakticky skoro rovnaku dopravu, cely stred vychodnej casti zostane bez jednej rychlostnej komunikacie. Cely Gemer zostane prakticky hladovou dolinou este na dlhe desatrocia. Na severe vsak tunely tahat nie je problem (koridor-nekoridor). A ani slavna Route 66 to nezachrani. Opat argumenty, ze nie je vytazenost. Ved ano, ked kazdy, kto cestuje z vychodu voli bud juznu alebo severnu trasu, kedze stredom je to mordor... Napr. len nedavno opravili cestu II/546, ktoru som si nejakym poryvom v mysli raz vybral ako traus do Kosic z BB. Skoda, ze dnes uz nikto nezazije tu "krasu", ktoru som tam pred 5 rokmi absolvoval. V spominanej relacii jednoducho nie je vobec efektivne ist najlogickejsie - t.j. stredom. Podla planu to bude potrebne obchadzat juznou alebo severnou trasou, ktore predstavuju slusne obchadzky oproti pripadnej rychlostnej komunikacii stredom. Naproti tomu sa v strategii stale omiela taky nezmysel, ako cesta R8 medzi Nitrou a Hradistom (najma spolocne s R2). Kedze mam rodicov v Prievidzi, smerom z BA by sa mi samozrejme pacila, ved nech tam tie kolaje aj zhniju, ale nevidim na nu ziadne opodstatnenie. Radsej keby postavili obchvaty tych nekonecnych dedin v parametroch cesty 1.triedy, co by uplne postacovalo. Obyvatelia by si vydychli a cela akcia by bola vyrazne lacnejsia. Ibaze to by nesmel byt Fico z Topolcian, vsakze... Co by za taku obycajnu cestu 1.triedy dali obyvatelia Hnileckej doliny, resp. Gelnicania...

Co sa tyka MHD, chapem, ze ide o nejaky "Umbrella" dokument, ktory sa nesnazi zachadzat do regionalnych zalezitosti, takze tam sa uvidi. Celostatna autorita pre VOD v kombinacii s regionalnymi mali byt uz davno kazdodennou realitou a nie planom do roku 2030.

V konecnom dosledku uvidime, co navrhne konkretny masterplan, ale na zaklade tohto dokumentu nevidim ziaden posun v mysleni ani ziadnu snahu o vyrazne zlepsenie sucasneho stavu (myslim tym zasadne, nie len vystavbu kapacitnejsich ciest a rekonstrukciu zeleznic tam, kde to uz davno malo byt hotove a samozrejmostou, pripadne tam, kde to niekomu vyhovuje, lebo si chce poliecit pupak).
absurd21.1.2017 14:18 -3 +4#5 Re:
Pardon ale štát, kde stavajú diaľnice napriek tomu, že nevedia existujúce cesty nižších tried udržiavať vo vyhovujúcom stave je štátom kde vládnu a rozhodujú o doprave idioti. Prečo stále nikomu nezapína, že nasieraním diaľníc a rýchlostných ciest do každého okresu iba podporujeme bujnejúci automobilizmus a devastáciu našej krajiny? Prečo sa namiesto zasratej R2 Zvolen - Vígľaš - Kriváň nebuduje radšej druhá traťová koľaj od Slatinky po Kriváň a Lovinobane po Lučenec aby v najkritickejšom úseku nemali vlaky problémy s križovaním ako dnes, že poslednú stanicu pred Lučencom nám doslova kysne osobný vlak v Tomášovciach 5-6 minút?! Na posraté diaľnice a rýchlostné cesty na 3m násype, ktorý je bariérou pre ľudí ale aj zvieratá sa peniaze nájdu ale na železnicu, ktorá nie je žiadnou bariérou pre zver a minimálne narúša ráz krajiny, pričom je ekologickejšia a aj ekonomickejšia, tak na ňu sa nenájdu. A to nehovorím o hluku, ktorý je z diaľnice permanentne prítomný 24h denne. Diaľnice sú absolútna devastácia krajiny a podporovanie dopravy, ktorá je dobrá iba na krátke trasy a ako doplnok k železnici.
BigMac21.1.2017 3:08  +1#4 Re:
Reakcia na #3 od Error 0x007:
Najprv to zaarchivujú, neskôr preženú skartovačkou a potom zrecyklujú v Harmaneckých papierňach. Až potom, tzn.: o to dlhšie to bude trvať. Ale efekt bude rovnaký. Po použití sa to spláchne. Dôvod: kancelárska A4 je drapľavá a škriabe...
Error 0x00720.1.2017 22:35  +1#3 Re:
Bude sa to aj dodrziavat, alebo to bude dalsi zdrap papiera, s ktorym si budu utierat zadocek?
Ike20.1.2017 17:38  +3#2 Re:
Reakcia na #1 od peepay:
Kľúčovým slovom je "enormný". Dokončenie D1 je nespochybniteľné, pretože tlačiť v dnešnej dobe v Ružomberku na využívanie pešej dopravy piatok poobede, je ako odporúčať ľudom skákať z okna - možno prežijú. Ale výstavba rýchlostných ciest v každej (našej krásnej) kotline karpatského oblúka je negatívum.
peepay20.1.2017 16:00 -1 +3#1 Re:
"Negatívom je, že sa stále kladie enormný dôraz na rozvoj cestnej infraštruktúry (predovšetkým diaľnic a rýchlostných ciest)"

To je akoze negativum?? Ved dialnicne tahy tu uz mali davno byt dokoncene, ja som len rad, ze sa na to tlaci. Lepsie skor ako neskor. Okrem rychlejsej prepravy sa aj odbremenia tahy cez rozne obce, menej nehod, atd.