Zastávka Predmostie

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
1 Nemocnica Zobor
1 Železničná stanica Nitra
4 CENTRUM, Mlyny; Kmeťova
6 Edisonova
6 Gorazdova
9 Nemocnica Zobor
9 Rybárska; Kmeťova
10 Lanovka
10 CENTRUM, Mlyny; Kmeťova
17 Priemyselný park I
17 Kmeťova
26 CENTRUM, Mlyny
26 CENTRUM, Mlyny; Jakuba Haška; SEC
27 Nitrianske Hrnčiarovce; Štitáre
27 Železničná stanica Nitra
30 Gorazdova
30 Kmeťova; Považská
99 Šindolka, Dolnohorská
C35 Nemocnica Zobor
C35 Kmeťova
Linka Smer
1 Nemocnica Zobor
1 Železničná stanica Nitra
4 CENTRUM, Mlyny; Kmeťova
6 Edisonova
6 Gorazdova
9 Nemocnica Zobor
9 Rybárska; Kmeťova
10 Lanovka
10 CENTRUM, Mlyny; Kmeťova
17 Priemyselný park I
17 Kmeťova
26 CENTRUM, Mlyny
26 CENTRUM, Mlyny; Jakuba Haška; SEC
27 Nitrianske Hrnčiarovce; Štitáre
27 Železničná stanica Nitra
30 Gorazdova
30 Kmeťova; Považská
99 Šindolka, Dolnohorská
C35 Nemocnica Zobor
C35 Kmeťova

Najbližšie odchody