Vyskúšajte pripravované
Trasy liniek

Autobusy

linkazastávky
1

► Zobor, Nemocnica

Železničná stanica Nitra, Rázcestie Autobusová stanica, CENTRUM, Mlyny, Fraňa Mojtu, Predmostie, Pod Zoborom, Vinárske závody, Amfiteáter, ZŠ pod Zoborom, Jánskeho, Zariadenie pre seniorov Zobor, Strmá, Chmeľová dolina, Urbancova, Hornozoborská, Klinčeková, Nemocnica Zobor

► Železničná stanica Nitra

Nemocnica Zobor, Klinčeková, Hornozoborská, Urbancova, Chmeľová dolina, Strmá, Zariadenie pre seniorov Zobor, Jánskeho, ZŠ pod Zoborom, Amfiteáter, Vinárske závody, Pod Zoborom, Predmostie, Fraňa Mojtu, Palárikova, CENTRUM, Mlyny, Rázcestie Autobusová stanica, Železničná stanica Nitra
2

► Zobor, Šindolka

Kmeťova, Bizetova, Edisonova, Golianova, Nedbalova, Mestská hala, Kostolná, Tehelná, Dolnočermánska, Murgašova, Stavebná škola, Rázcestie Železničná stanica, Rázcestie Autobusová stanica, CENTRUM, Mlyny, Univerzity, Andreja Hlinku, Centro, Nábrežie mládeže, Lomnická, Pod Zoborom, Amfiteáter, ZŠ pod Zoborom, Veterinárska, Šindolka, Dolnohorská

► Klokočina, Kmeťova

Šindolka, Dolnohorská, Veterinárska, ZŠ pod Zoborom, Amfiteáter, Vinárske závody, Pod Zoborom, Lomnická, Nábrežie mládeže, Andreja Hlinku, Centro, Univerzity, CENTRUM, Mlyny, Rázcestie Autobusová stanica, Železničná stanica Nitra, Rázcestie Železničná stanica, Stavebná škola, Murgašova, Vodohospodárske stavby, Dolnočermánska, Tehelná, Kostolná, Mestská hala, Nedbalova, Golianova, Edisonova, Bizetova, Kmeťova
4

► Dražovce

Kmeťova, Bizetova, Edisonova, Golianova, Nedbalova, Mestská hala, Kostolná, Tehelná, Dolnočermánska, Murgašova, Stavebná škola, Rázcestie Železničná stanica, Rázcestie Autobusová stanica, CENTRUM, Mlyny, Univerzity, Andreja Hlinku, Centro, Nábrežie mládeže, Lomnická, Pod Zoborom, Amfiteáter, ZŠ pod Zoborom, Veterinárska, Šindolka, Dolnohorská, Priemyselný park VII, Priemyselný park IV, Priemyselný park V, Priemyselný park III, Priemyselný park II, Priemyselný park I, Rázcestie Priemyselný park, PD Dražovce, Pri kríži, Belopotockého, Dražovce

► Klokočina, Kmeťova

Dražovce, Pri kríži, PD Dražovce, Priemyselný park I, Priemyselný park II, Priemyselný park III, Priemyselný park V, Priemyselný park IV, Priemyselný park VII, Šindolka, Pod Zoborom, Lomnická, Nábrežie mládeže, Andreja Hlinku, Centro, Univerzity, CENTRUM, Mlyny, Rázcestie Autobusová stanica, Železničná stanica Nitra, Rázcestie Železničná stanica, Stavebná škola, Murgašova, Vodohospodárske stavby, Dolnočermánska, Tehelná, Kostolná, Mestská hala, Nedbalova, Golianova, Edisonova, Bizetova, Kmeťova
6

► Klokočina, Edisonova

Gorazdova, Bohúňova, Ďurčanského, Chrenovský cintorín, Chrenovská, MAX, Pod Zoborom, Predmostie, Fraňa Mojtu, Palárikova, CENTRUM, Mlyny, Hollého, Kavcova, Poliklinika Klokočina, Mikovíniho, ZŠ Škultétyho, Mestská hala, Nedbalova, Golianova, Edisonova

► Chrenová, Gorazdova

Edisonova, Golianova, Nedbalova, Mestská hala, ZŠ Škultétyho, Mikovíniho, Poliklinika Klokočina, Kavcova, Štúrova, CENTRUM, Mlyny, Fraňa Mojtu, Predmostie, Pod Zoborom, Chrenovská, MAX, Chrenovský cintorín, Ďurčanského, Bohúňova, Gorazdova
7

► Kalvária

Považská, Murániho, Kmeťova, Bizetova, Rázcestie Kmeťova, Čajkovského, Mikovíniho, Poliklinika Klokočina, Kavcova, Štúrova, Párovská, Ďurková, Divadlo Andreja Bagara, Fraňa Mojtu, Palárikova, CENTRUM, Mlyny, Rázcestie Autobusová stanica, 8. mája, Rázusova, Kalvária

► Klokočina, Kmeťova

Kalvária, Rázusova, 8. mája, Hodžova, Rázcestie Železničná stanica, Rázcestie Autobusová stanica, CENTRUM, Mlyny, Fraňa Mojtu, Divadlo Andreja Bagara, Ďurková, Párovská, Hollého, Kavcova, Poliklinika Klokočina, Mikovíniho, Čajkovského, Bizetova, Kmeťova, Považská
8

► Lužianky, Vinárska

Gorazdova, Bohúňova, Sitnianska, Poliklinika Chrenová, Výstavisko, Andreja Hlinku, Centro, Univerzity, CENTRUM, Mlyny, Štúrova, Hypermarket TESCO, Rybárska, Železničná zastávka Mlynárce, Bolečkova, Pekárne, Správa ciest, METRO
9

► Zobor, Nemocnica

Kmeťova, Bizetova, Rázcestie Kmeťova, Čajkovského, Mikovíniho, Poliklinika Klokočina, Kavcova, Štúrova, CENTRUM, Mlyny, Fraňa Mojtu, Predmostie, Pod Zoborom, Vinárske závody, Amfiteáter, ZŠ pod Zoborom, Orgovánová, Muškátová, Úzka, Hornozoborská, Klinčeková, Nemocnica Zobor

► Klokočina, Kmeťova

Nemocnica Zobor, Klinčeková, Hornozoborská, Úzka, Muškátová, Orgovánová, ZŠ pod Zoborom, Amfiteáter, Vinárske závody, Pod Zoborom, Predmostie, Fraňa Mojtu, Palárikova, CENTRUM, Mlyny, Hollého, Kavcova, Poliklinika Klokočina, Mikovíniho, Čajkovského, Bizetova, Kmeťova
10

► Zobor, Lanovka

Kmeťova, Bizetova, Rázcestie Kmeťova, Čajkovského, Mikovíniho, ZŠ Škultétyho, Červenova, Hattalova, Hanulova, Železničiarska, Stavebná škola, Rázcestie Železničná stanica, Rázcestie Autobusová stanica, CENTRUM, Mlyny, Fraňa Mojtu, Predmostie, Pod Zoborom, Rázcestie Panská dolina, Panská dolina, Drozdí chodník, Orechová, Lanovka

► Klokočina, Kmeťova

Lanovka, Orechová, Drozdí chodník, Panská dolina, Rázcestie Panská dolina, Amfiteáter, Pod Zoborom, Predmostie, Fraňa Mojtu, Palárikova, CENTRUM, Mlyny, Rázcestie Autobusová stanica, Rázcestie Železničná stanica, Stavebná škola, Železničiarska, Hattalova, Červenova, ZŠ Škultétyho, Mikovíniho, Čajkovského, Bizetova, Kmeťova
11

► Párovské Háje

Palárikova, CENTRUM, Mlyny, Štúrova, Braneckého, Poliklinika Klokočina, Mikovíniho, Čajkovského, Rázcestie Kmeťova, Prameň, Lukov dvor, Hájnická, Jarocká, Jurský dvor, Stromová, Párovské Háje

► CENTRUM

Párovské Háje, Stromová, Jurský dvor, Jarocká, Hájnická, Lukov dvor, Prameň, Rázcestie Kmeťova, Čajkovského, Mikovíniho, Poliklinika Klokočina, Kavcova, Štúrova, CENTRUM, Mlyny
12

► Branč

Gorazdova, Bohúňova, Ďurčanského, Atletický štadión, Andreja Hlinku, Centro, Univerzity, CENTRUM, Mlyny, Rázcestie Autobusová stanica, Rázcestie Železničná stanica, Kasárne Krškany, Rázcestie Priemyselná, Horné Krškany, Nitrafrost, MEVAK, ZŠ Krškany, Na Priehon, Dvorčianska, Nitrianske strojárne, Záborského, Trans Motel, IDEA, Ivanka p. Nitre, Texiplast, Ivanka p. Nitre, žel. stanica, Ivanka p. Nitre, kult. dom, Ivanka p. Nitre, Orolská, Ivanka p. Nitre, Luk, Branč, Arkuš, Branč, Veľkoveská, Branč, kult. dom, Branč, pneuservis, Branč, Kurucká, Branč, žel. stanica

► Chrenová, Gorazdova

Branč, žel. stanica, Branč, Kurucká, Branč, pneuservis, Branč, kult. dom, Branč, Veľkoveská, Branč, Arkuš, Ivanka p. Nitre, Luk, Ivanka p. Nitre, Orolská, Ivanka p. Nitre, kult. dom, Ivanka p. Nitre, žel. stanica, Ivanka p. Nitre, Texiplast, IDEA, Trans Motel, Záborského, Nitrianske strojárne, Dvorčianska, Na Priehon, ZŠ Krškany, MEVAK, Nitrafrost, Horné Krškany, Rázcestie Priemyselná, Kasárne Krškany, Rázcestie Železničná stanica, Rázcestie Autobusová stanica, CENTRUM, Mlyny, Univerzity, Andreja Hlinku, Centro, Atletický štadión, Ďurčanského, Bohúňova, Gorazdova
13

► Chrenová, vinohrady

Kmeťova, Murániho, Zvolenská, Žilinská, Rybárska, Hypermarket TESCO, Braneckého, Štúrova, CENTRUM, Mlyny, Univerzity, Andreja Hlinku, Centro, Atletický štadión, Chrenovský cintorín, Levická, Plynárenská, Vinohrady Chrenová

► Klokočina, Kmeťova

Vinohrady Chrenová, Plynárenská, Levická, Chrenovský cintorín, Atletický štadión, Andreja Hlinku, Centro, Univerzity, CENTRUM, Mlyny, Štúrova, Hypermarket TESCO, Rybárska, Partizánska, Popradská, Zvolenská, Murániho, Kmeťova
14

► Krškany, Nitrianske strojárne

Gorazdova, Bohúňova, Sitnianska, Poliklinika Chrenová, Výstavisko, Andreja Hlinku, Centro, Univerzity, CENTRUM, Mlyny, Rázcestie Autobusová stanica, Rázcestie Železničná stanica, Kasárne Krškany, Rázcestie Priemyselná, Horné Krškany, Nitrafrost, MEVAK, ZŠ Krškany, Na Priehon, Dvorčianska, Nitrianske strojárne, Záborského, Trans Motel, IDEA

► Chrenová, Gorazdova

IDEA, Trans Motel, Záborského, Nitrianske strojárne, Dvorčianska, Na Priehon, ZŠ Krškany, MEVAK, Nitrafrost, Horné Krškany, Rázcestie Priemyselná, Kasárne Krškany, Rázcestie Železničná stanica, Železničná stanica Nitra, Rázcestie Autobusová stanica, CENTRUM, Mlyny, Univerzity, Andreja Hlinku, Centro, Výstavisko, Poliklinika Chrenová, Sitnianska, Bohúňova, Gorazdova
16

► Priemyselný park

Gorazdova, Bohúňova, Sitnianska, Poliklinika Chrenová, Výstavisko, Andreja Hlinku, Centro, Nábrežie mládeže, Lomnická, Pod Zoborom, Priemyselný park VII, Priemyselný park IV, Priemyselný park V, Priemyselný park III, Priemyselný park II, Priemyselný park I

► Chrenová, Gorazdova

Priemyselný park I, Priemyselný park II, Priemyselný park III, Priemyselný park V, Priemyselný park IV, Priemyselný park VII, Pod Zoborom, Lomnická, Nábrežie mládeže, Andreja Hlinku, Centro, Výstavisko, Poliklinika Chrenová, Sitnianska, Bohúňova, Gorazdova
17

► Priemyselný park

Kmeťova, Bizetova, Rázcestie Kmeťova, Čajkovského, Mikovíniho, Poliklinika Klokočina, Kavcova, Štúrova, Párovská, Ďurková, Divadlo Andreja Bagara, Predmostie, Pod Zoborom, Priemyselný park VII, Priemyselný park IV, Priemyselný park V, Priemyselný park III, Priemyselný park II, Priemyselný park I

► Klokočina, Kmeťova

Priemyselný park I, Priemyselný park II, Priemyselný park III, Priemyselný park V, Priemyselný park IV, Priemyselný park VII, Pod Zoborom, Predmostie, Divadlo Andreja Bagara, Ďurková, Párovská, Hollého, Kavcova, Poliklinika Klokočina, Mikovíniho, Čajkovského, Bizetova, Kmeťova
18

► Kynek

Železničná stanica Nitra, Rázcestie Autobusová stanica, CENTRUM, Mlyny, Štúrova, Hypermarket TESCO, Rybárska, Železničná zastávka Mlynárce, Bolečkova, Pekárne, Správa ciest, METRO, Potočná, Kynek, METRO

► Železničná stanica Nitra

METRO, Kynek, Potočná, Správa ciest, Pekárne, Bolečkova, Železničná zastávka Mlynárce, Rybárska, Hypermarket TESCO, Braneckého, Štúrova, CENTRUM, Mlyny, Rázcestie Autobusová stanica, Železničná stanica Nitra
19

► Janíkovce

Železničná stanica Nitra, Rázcestie Autobusová stanica, CENTRUM, Mlyny, Univerzity, Andreja Hlinku, Centro, Výstavisko, Poliklinika Chrenová, Sitnianska, Bohúňova, Gorazdova, Mikov dvor, Janíkovská cesta, Malé Janíkovce I, Malé Janíkovce II, Slamkova, KSC Janíkovce, Letecká, Hlavná, Janíkovce

► Železničná stanica Nitra

Janíkovce, Hlavná, Letecká, KSC Janíkovce, Slamkova, Malé Janíkovce II, Malé Janíkovce I, Janíkovská cesta, Mikov dvor, Gorazdova, Bohúňova, Sitnianska, Poliklinika Chrenová, Výstavisko, Andreja Hlinku, Centro, Univerzity, CENTRUM, Mlyny, Rázcestie Autobusová stanica, Železničná stanica Nitra
21

► Lužianky

Železničná stanica Nitra, Rázcestie Autobusová stanica, CENTRUM, Mlyny, Štúrova, Hypermarket TESCO, Rybárska, Železničná zastávka Mlynárce, Bolečkova, Pekárne, Správa ciest, Rastislavova, Ferrenit, Lužianky, Rázcestie Vinárska, Lužianky, Rastislavova, Lužianky, Korytovská, Lužianky, ZŠ, Lužianky, žel. stanica

► Železničná stanica Nitra

Lužianky, žel. stanica, Lužianky, ZŠ, Lužianky, Korytovská, Lužianky, Rastislavova, Lužianky, Rázcestie Vinárska, Ferrenit, Rastislavova, METRO, Správa ciest, Pekárne, Bolečkova, Železničná zastávka Mlynárce, Rybárska, Hypermarket TESCO, Braneckého, Štúrova, CENTRUM, Mlyny, Rázcestie Autobusová stanica, Železničná stanica Nitra
22

► Krškany, IDEA

Železničná zastávka Mlynárce, Bolečkova, Cintorín Mlynárce, Murániho, Kmeťova, Bizetova, Rázcestie Kmeťova, Čajkovského, Mikovíniho, ZŠ Škultétyho, Mestská hala, Kostolná, Tehelná, Dolnočermánska, Murgašova, Stavebná škola, Kasárne Krškany, Rázcestie Priemyselná, Horné Krškany, Nitrafrost, MEVAK, ZŠ Krškany, Na Priehon, Dvorčianska, Nitrianske strojárne, Záborského, Trans Motel, IDEA

► Mlynárce

IDEA, Trans Motel, Záborského, Nitrianske strojárne, Dvorčianska, Na Priehon, ZŠ Krškany, MEVAK, Nitrafrost, Horné Krškany, Rázcestie Priemyselná, Kasárne Krškany, Stavebná škola, Murgašova, Vodohospodárske stavby, Dolnočermánska, Tehelná, Kostolná, Mestská hala, ZŠ Škultétyho, Mikovíniho, Čajkovského, Bizetova, Kmeťova, Murániho, Cintorín Mlynárce, Bolečkova, Železničná zastávka Mlynárce, Rybárska, Partizánska
23

► Priemyselný park

IDEA, Trans Motel, Záborského, Nitrianske strojárne, Dvorčianska, Na Priehon, ZŠ Krškany, MEVAK, Nitrafrost, Horné Krškany, Rázcestie Priemyselná, Kasárne Krškany, Rázcestie Železničná stanica, Železničná stanica Nitra, Rázcestie Autobusová stanica, CENTRUM, Mlyny, Univerzity, Andreja Hlinku, Centro, Nábrežie mládeže, Lomnická, Pod Zoborom, Priemyselný park VII, Priemyselný park IV, Priemyselný park V, Priemyselný park III, Priemyselný park II, Priemyselný park I

► Železničná stanica Nitra, Krškany, IDEA

Priemyselný park I, Priemyselný park II, Priemyselný park III, Priemyselný park V, Priemyselný park IV, Priemyselný park VII, Pod Zoborom, Lomnická, Nábrežie mládeže, Andreja Hlinku, Centro, Univerzity, CENTRUM, Mlyny, Rázcestie Autobusová stanica, Železničná stanica Nitra, Rázcestie Železničná stanica, Kasárne Krškany, Rázcestie Priemyselná, Horné Krškany, Nitrafrost, MEVAK, ZŠ Krškany, Na Priehon, Dvorčianska, Nitrianske strojárne, Záborského, Trans Motel, IDEA
24

► Železničná stanica Nitra

Kmeťova, Bizetova, Rázcestie Kmeťova, Čajkovského, Mikovíniho, Poliklinika Klokočina, Kavcova, Štúrova, CENTRUM, Mlyny, Rázcestie Autobusová stanica, Železničná stanica Nitra

► Klokočina, Kmeťova

Železničná stanica Nitra, Rázcestie Autobusová stanica, CENTRUM, Mlyny, Hollého, Kavcova, Poliklinika Klokočina, Mikovíniho, Čajkovského, Bizetova, Kmeťova
25

► Wilsonovo nábrežie

Nemocnica Zobor, Klinčeková, Hornozoborská, Turistická, Podhájska, Martinská dolina, Metodova, Moskovská, Rázcestie Moskovská, Rázcestie Metodova, Rázcestie Panská dolina, Amfiteáter, Pod Zoborom, Chrenovská, MAX, Chrenovský cintorín, Ďurčanského, Sitnianska, Poliklinika Chrenová, Výstavisko, Andreja Hlinku, Centro, Univerzity, CENTRUM, Mlyny, Rázcestie Autobusová stanica, Špitálska, Kasalova, Záhradná, Wilsonovo nábrežie, Priemyselná, Rázcestie Priemyselná, Kasárne Krškany, Rázcestie Železničná stanica

► Zobor, Nemocnica

Špitálska, Kasalova, Záhradná, Wilsonovo nábrežie, Priemyselná, Rázcestie Priemyselná, Kasárne Krškany, Rázcestie Železničná stanica, Rázcestie Autobusová stanica, CENTRUM, Mlyny, Univerzity, Andreja Hlinku, Centro, Výstavisko, Poliklinika Chrenová, Sitnianska, Ďurčanského, Chrenovský cintorín, Chrenovská, MAX, Pod Zoborom, Rázcestie Panská dolina, Rázcestie Metodova, Metodova, Martinská dolina, Podhájska, Turistická, Hornozoborská, Klinčeková, Nemocnica Zobor
26

► Zobor, Metodova

SEC, Jakuba Haška, NAD, Nový cintorín, Cabajská, Dolnočermánska, Tehelná, Kostolná, Mestská hala, ZŠ Škultétyho, Mikovíniho, Poliklinika Klokočina, Kavcova, Štúrova, CENTRUM, Mlyny, Palárikova, Fraňa Mojtu, Predmostie, Pod Zoborom, Rázcestie Panská dolina, Rázcestie Metodova, Metodova, Moskovská, Rázcestie Moskovská

► J. Haška

Metodova, Moskovská, Rázcestie Moskovská, Rázcestie Metodova, Rázcestie Panská dolina, Pod Zoborom, Predmostie, Fraňa Mojtu, Palárikova, CENTRUM, Mlyny, Hollého, Kavcova, Poliklinika Klokočina, Mikovíniho, ZŠ Škultétyho, Golianova, Mestská hala, Kostolná, Tehelná, Dolnočermánska, Cabajská, Nový cintorín, NAD, Jakuba Haška, SEC
27

► Štitáre

Železničná stanica Nitra, Rázcestie Autobusová stanica, Palárikova, Fraňa Mojtu, Predmostie, Pod Zoborom, Rázcestie Panská dolina, Rázcestie Metodova, Rázcestie Moskovská, Nitr. Hrnčiarovce, Pod Sokolom, Nitr. Hrnčiarovce, Krajná, Nitr. Hrnčiarovce, ZŠ, Nitr. Hrnčiarovce, Nitr. Hrnčiarovce, Šopronská, Nitr. Hrnčiarovce, vinohrady, Štitáre, Šöpröš, Štitáre, Ku Gáborke, Štitáre

► Železničná stanica Nitra

Štitáre, Štitáre, Ku Gáborke, Štitáre, Šöpröš, Nitr. Hrnčiarovce, vinohrady, Nitr. Hrnčiarovce, Šopronská, Nitr. Hrnčiarovce, Nitr. Hrnčiarovce, ZŠ, Nitr. Hrnčiarovce, Krajná, Nitr. Hrnčiarovce, Pod Sokolom, Rázcestie Moskovská, Rázcestie Metodova, Rázcestie Panská dolina, Pod Zoborom, Predmostie, Fraňa Mojtu, Palárikova, CENTRUM, Mlyny, Rázcestie Autobusová stanica, Železničná stanica Nitra
30

► Chrenová, Gorazdova

Kmeťova, Murániho, Zvolenská, Žilinská, Rybárska, Hypermarket TESCO, Braneckého, Štúrova, Párovská, Ďurková, Divadlo Andreja Bagara, Predmostie, Pod Zoborom, Chrenovská, MAX, Chrenovský cintorín, Ďurčanského, Bohúňova, Gorazdova

► Klokočina, Kmeťova

Gorazdova, Bohúňova, Ďurčanského, Chrenovský cintorín, Chrenovská, MAX, Pod Zoborom, Predmostie, Divadlo Andreja Bagara, Ďurková, Párovská, Štúrova, Hypermarket TESCO, Rybárska, Pražská, Nitrianska, Zvolenská, Murániho, Kmeťova
32

► Chrenová, Gorazdova

Viničky, Tokajská, Murániho, Kmeťova, Bizetova, Rázcestie Kmeťova, Čajkovského, Mikovíniho, Poliklinika Klokočina, Kavcova, Štúrova, CENTRUM, Mlyny, Univerzity, Andreja Hlinku, Centro, Výstavisko, Poliklinika Chrenová, Sitnianska, Bohúňova, Gorazdova

► Diely, Viničky

Gorazdova, Bohúňova, Sitnianska, Poliklinika Chrenová, Výstavisko, Andreja Hlinku, Centro, Univerzity, CENTRUM, Mlyny, Hollého, Kavcova, Poliklinika Klokočina, Mikovíniho, Čajkovského, Bizetova, Kmeťova, Murániho, Tokajská, Viničky

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka