Prehľad udalostí nielen v MHD v roku 2022

Rok 2022 bol bohatý na udalosti v mestskej hromadnej doprave i regionálnej doprave v Nitre a okolí. Vybrali sme pre Vás tie najdôležitejšie z nich.

MHD Nitra

Rok 2022 bol významným míľnikom pre MHD v Nitre. Hneď od prvého dňa v roku začal plynúť kontrakt s novým dopravcom, vďaka čomu na linkách začali premávať iba nové nízkopodlažné autobusy, rozšírili sa možnosti platby za cestovné a zlepšila sa vybavenosť autobusov.

Linkové vedenie a organizácia dopravy

1. januára začala byť MHD v Nitre prevádzkovaná dopravcom Transdev. Časy odchodov sa nezmenili, avšak všetky spoje začali byť garantovane nízkopodlažné.

7. februára z dôvodu doznievajúcej pandémie COVID-19 a tým spôsobenej zvýšenej práceneschopnosti vodičov začala MHD premávať v špeciálnom režime. Väčšina liniek začala počas pracovných dní premávať v prázdninovom režime. Výnimkou boli linky 2 10 12 22 25 26 27 a 99, ktoré z dôvodu zabezpečenia dostupnosti škôl premávali v štandardnom režime. Prázdninový spoj linky 32 z Gorazdovej o 7:17 zachádzal aj na Edisonovu.

7. marca sa po jarných prázdninách podarilo premávku MHD vrátiť do štandardného režimu.

1. apríla bola posilnená linka 11 na 30-minútový interval v špičkách pracovných dní. Okrem toho sa rozšírila obsluha zastávky Vašinova o tri spoje linky 6 v smere na Gorazdovu a nový skrátený spoj linky 13 v trase (Centrum, Mlyny – Vašinova – Vinohrady Chrenová) s odchodom o 18:28 zo zastávky Centrum, Mlyny.

21. apríla sa zrušila povinosť nosenia respirátorov v MHD.

7. mája začala premávať linka 35 (Kmeťova – Mestský park), ktorá vznikla ako nástupca linky C35, na ktorej dopravca ARRIVA Nitra nasadzoval cyklobus Karosa B732 #NR-519BM. Rozšírená preprava bicyklov zostala aj pod taktovkou Transdevu, avšak na linku začali byť nasadzované kapacitnejšie autobusy SOR NB 12 City s priestorom na bicykle a cyklonosičom. Ako náhrada za zoborské spoje bývalej linky C35 sa zaviedla rozšírená preprava bicyklov na každom spoji linky 9 medzi 8. – 17. hodinou. Došlo tak k výraznému posilneniu cyklobusov na Zobor. Na linku 9 boli nasadzované autobusy SOR BN 9,5 s cyklonosičmi na zadnom čele. Každý spoj s rozšírenou prepravou bicyklov bol obsluhovaný asistentom prepravy, ktorý pomáhal pri nakladaní a vykladaní bicyklov.

Okrem toho bola od tohto dátumu povolená aj preprava bicyklov v priestore na invalidný vozík resp. kočík počas pracovných dní po 17. hodine a počas celých víkendov a sviatkov. Vo vozidle mohol byť maximálne 1 bicykel. V prípade, že by do vozidla chcel nastúpiť cestujúci s vozíkom alebo kočíkom musel cestujúci s bicyklom opustiť vozidlo.

SOR NB 12 s nosičom na bicykle

22. – 22. mája bola z dôvodu Svätourbanských slávností už tradične skrátená linka 10 na Zobore po zastávku Orechová. Autobusy sa otáčali cúvaním do ulice Slávičie chodníky.

1. júna sa po vyše dvoch rokoch vrátila linka 4 na pôvodnú trasu po ceste I/64, ktorá bola od roku 2020 uzavretá z dôvodu rozširovania. Linka začala opätovne obsluhovať zastávky Priemyselný park, nadjazd a Šindolka (len smerom do Dražoviec). Spoje linky 4, ktoré obsluhovali zastávky Priemyselný park IV a Priemyselný park V neboli zmenené.

4. a 11. júna bola z dôvodu opravy Cabajskej ulice linka 10 medzi zastávkami Stavebná škola a ZŠ Škultétyho vedená po Dolnočermánskej ulici (ako linky 2 a 4).

5. a 12. júna boli z dôvodu rekonštrukcie Cabajskej ulice odklonené linky 2 426. Linky 2 4 v smere z Kmeťovej premávali medzi zastávkami Tehelná a Murgašova po Tehelnej ulici. Linka 26 v úseku Mestská hala – Cabajská premávala odklonom po Golianovej, Železničiarskej a Cabajskej ulici. Na odklonovej trase obslúžila zastávku Bottova, Železničiarska, Stavebná škola, Murgašova a Vodohospodárske stavby.

28. júna bola z dôvodu stavebnej činnosti zmenená trasa linky 10 po Golianovej ulici. Linka neobsluhovala zastávky Hanulova, Hattalova, Červenova. Naopak, začala zastavovať na zastávke Bottova na Golianovej ulici.

4. júla bol z dôvodu konania Cyrilo-metodského putovania vypravený posilový spoj na linke 4 do Dražoviec s odchodom z Kmeťovej o 8:45.

6. júla sa z dôvodu opravy vodovodného potrubia konala výluka liniek 2 46 na Golianovej ulici. Linky 24 v smere z Kmeťovej premávali po Hviezdoslavovej triede. Linka 6 z Edisonovej premávala po Hviezdoslavovej triede. V smere na Edisonovu resp. na Kmeťovu premávali linky v štandardných trasách.

10. júla sa reorganizovali centrálne zastávky Centrum, Mlyny a Palárikova. Zastávka Centrum, Mlyny (Králik) bola na úkor parkovacích miest predĺžená, čím sa vytvoril väčší priestor pre autobusy. Nástupište liniek 6 a 7 sa zmenilo na výstupište a odstavnú plochu pre končiace spoje. Nástupište liniek 1 9 a 10 bolo posunuté ďalej oproti pôvodnej polohe a začali na ňom zastavovať aj linky 6 7 26 a 27, ktoré predtým zastavovali na inom nástupišti resp. na Palárikovej. Zastávka Palárikova v smere na Zobor bola zrušená a postupne bola pretvorená na parkovacie miesta. Linka 11 prestala obsluhovať zastávku Palárikova.

SOR NB 12 prechádza okolo parkletu na Štefánikovej triede

12. – 15. júla bola z dôvodu prepadu vozovky na Ul. 8. mája mimoriadne odklonená linka 7 po Štefánikovej triede až po križovatku s Rázusovou ulicou.

18. júla bola z dôvodu opravy plynovodu dočasne posunutá zastávka Železničiarska o 40 metrov ďalej.

26. júla, 12. a 16. augusta bola z dôvodu stavebných prác mimoriadne posunuté nástupište zastávky Lanovka na výstupište.

27. júla bola z dôvodu opravy plynovodu dočasne zrušená zastávka Stavebná škola na Železničiarskej ulici.

26. septembra začala výluka linky 25 na Kasalovej ulici. Linka medzi zastávkami Rázcestie Autobusová stanica a Wilsonovo nábrežie premávala bez zastavania po Novozámockej a Priemyselnej ulici. Zastávky Špitálska, Kasalova a Záhradná neboli obsluhované.

1. októbra sa ukončila výluka linky 10 na Čermáni. Linka opätovne začala premávať cez zastávky Červenova, Hattalova a Hanulova.

2. októbra boli z dôvodu bežeckého podujatia skrátené linky 1 9 a 25 po Klinčekovú ulicu.

17. októbra bola ukončená sezónna premávka linky 35 a všetkých spojov s rozšírenou prepravou bicyklov aj na linke 9.

22. a 23. októbra bola z dôvodu rekonštrukcie plynovodu neobsluhovaná zastávka Hanulova.

22. a 24. novembra bola pre mimoriadnu opravu plynovodu presunutá zastávka Šindolka, Dolnohorská na Dražovskú ulicu. Autobusy sa počas výluky otáčali na kruhovom objazde na konci Prvosienkovej ulice.

SOR NB 18 netradične v novej časti Dražovskej ulice

11. decembra vošiel do platnosti nový grafikon vlakovej dopravy, ktorý výrazne ovplyvnil odchody vlakov naprieč celým Slovenskom. Táto zmena ovplyvnila aj odchody MHD v Nitre. Prvý ranný spoj linky 14, ktorý pôvodne začínal na Centrum, Mlyny po novom začínal už na Gorazdovej, aby zabezpečil odvoz cestujúcich z Chrenovej na prvý ranný vlak do Trnavy. Z rovnakého dôvodu bol aj prvý spoj linky 24 z Kmeťovej bol posunutý o 10 minút. Posilová školská linka 99 bola z dôvodu neskoršieho príchodu vlaku z Nových Zámkov skrátená len na trasu Žel. stanica – Šindolka, Dolnohorská s novým odchodom zo železničnej stanice o 7:45. Linka sa stalou expresnou a medzi zastávkami Žel. stanica a Pod Zoborom premávala bez zastavenia. Spojenie Klokočiny so školou na Šindolke začal zabezpečovať spoj linky 9 o 7:16 (predtým 7:21) z Kmeťovej, ktorý začal zachádzať na zastávky Veterinárska a Šindolka, Dolnohorská. Na linke 26 boli zrušené zachádzania na zastávku Nový cintorín po približne 16. hodine.

Tarifa

V roku 2022 spolu s nástupom nového dopravcu došlo k zmene tarify. Ceny lístkov sa nemenili, pribudli však nové spôsoby platby za cestovné.

1. januára došlo k viacerým zmenám v odbavení cestujúcich.

V autobusoch nového dopravcu fungovali iba dopravné karty Transdev. Dopravné karty dopravcu ARRIVA Nitra bolo možné využívať iba v prípade, že na nich bol zakúpený PCL. Zároveň sa pre cestujúcich s dopravnou kartou zrušila povinnosť prikladania karty k označovačom pri každom nástupe do autobusu. Cestujúci s PCL dopravnú kartu nemuseli prikladať už vôbec, cestujúci s krátkodobými cestovnými lístkami len pri prvom nástupe, teda pri ich zakúpení. Dopravnou kartou začalo byť možné zakúpiť všetky druhy krátkodobých cestovných lístkov, zároveň pribudla možnosť zakúpiť cestovný lístok pre spolucestujúceho. Študentské karty ISIC prestali byť funkčné ako elektronický nosič cestovného lístka.

Nosičom cestovného lístka sa stala aj platobná karta, ktorá ponúkala rovnakú škálu cestovných lístkov za rovnakú cenu ako dopravná karta Transdev.

Zaviedla sa možnosť zakúpenia cestovného lístka ešte pred nástupom do autobusu, a to pomocou mobilnej aplikácie BUS Nitra, ktorá ponúkala celú škálu krátkodobých ako i PCL. Z dôvodu nutnosti zakúpenia cestovného lístka pred nástupom do autobusu bol v aplikácii predávaný 70-minútový lístok za rovnakú cenu ako 60-minutový lístok zakúpený bezhotovostným spôsobom v autobuse.

Spravovať dopravné karty, platobné karty začalo byť možné aj elektronicky prostredníctvom e-shopu nového dopravcu.

Pribudla možnosť zakúpenia 365-dňového PCL. Pre špecifické kategórie cestujúcich (ŤZP/70+, všetky Jánskeho plakety atď.) bola z dôvodu zníženia nutnosti návštev zákazníckeho centra zrušená možnosť zakúpenia 180-dňového PCL. Nahradená bola novým 365-dňovým PCL, ktorý stál dvojnásobok ceny 180-dňového PCL. 

Označovač umožňujúci platbu platobnou kartou v autobuse nového dopravcu.

Vozový park a akcie Transdev

Vzhľadom na nástup nového dopravcu boli všetky vozidlá doposiaľ premávajúce na linkách MHD v Nitre vymenené.

1. januára začala byť MHD v Nitre prevádzkovaná 80 novými autobusmi značky SOR. Všetky autobusy boli dodané v modrom nátere, vybavené klimatizáciou, USB-zásuvkami, optickým informačným systémom od firmy BUSE, Wi-Fi či kamerovým systémom. Konkrétne sa jednalo o 11 midibusov SOR BN9,5, 16 klasických autobusov SOR NB 12, 15 kĺbových autobusov SOR NB 18 či v Nitre po prvýkrát zaradených 20 klasických autobusov SOR NS 12 a 18 kĺbových autobusov SOR NS 18.

V priebehu jari dopravca ešte zaradil do prevádzky starší SOR NB 12 pôvodom z českej pobočky Transdevu resp. ČSAD Havířov. Tento autobus sa avšak nenasadzoval na linky MHD, ale na školský spoj do ZŠ Novozámocká a ŠZŠ Mudroňova. Z toho dôvodu tento autobus nie je vybavený informačným systémom ani odbavovacím systémom.

21. marca Transdev v spolupráci s Nitrianskym komorným orchestrom ZOE zapojil do medzinárodnej akcie Bach in the Subways. Počas tejto akcie hudobníci hrali hudbu od J. S. Bacha priamo vo vozidlách nitrianskej MHD.

Koncom apríla do areálu nitrianskej vozovne dorazila dvojica autobusov Iveco Urbanway 12M CNG pôvodom z ČSAD Karviná. Tieto vozidlá v zmysle zmluvy dopravcu z mestom slúžia ako záložné vozidlá.

28. novembra bol prvýkrát na linky MHD v Nitre prvýkrát nasadený autobus Iveco Urbanway 12M CNG #232. Domovským turnusom tohto autobusu sa stal nočný turnus, ktorý vykonáva zväčša večerné a ranné spoje na linke 27 či zvoz zamestancov.

5. decembra začal na linkách premávať svetielkami vyzdobený vianočný autobus. Pre tento účel bol vyzdobený autobus SOR NS 12 #269. Autobus bol nasadzovaný na bežné linky MHD a platila v ňom tarifa MHD.

22. decembra sa interiérom vianočného autobusu ozývali koledy. Nitrianský komorný orchester ZOE v spolupráci s dopravcom zorganizovali ďalšie vystúpenie hudobníkov priamo v autobuse. Tentokrát hudobníci hrali vianočné pesničky a koledy priamo vo vianočnom autobuse, ktorý premával na linke 24.

Interiér vianočného autobusu

 


Regionálna autobusová doprava

Regionálna autobusová doprava v nitrianskom regióne počas roku 2022 skôr stagnovala, avšak i napriek tomu sa do prevádzky zaradili nové vozidlá či prebehla zmena tarifného systému.

Linkové vedenie a organizácia dopravy

1. januára došlo k pretrasovaniu liniek 403407 403409 403410 406402 po opravenej ceste I/64. Autobusy opätovne začali zastavovať na zastávkach Nitra, Šindolka a Nitra, priemyselný park, nadjazd. Naopak, zrušilo sa zastavovanie regionálnych autobusov na zastávkach Nitra, priemyselný park I a Nitra, priemyselný park III

Od januára až do marca z dôvodu zvýšenej práceneschopnosti vodičov dochádzalo k odriekaniu viacerých spojov. Zväčša sa jednalo o posilové školské spoje prípadne o zdvojené spoje, kde bol vždy odrieknutý jeden autobus. Dopravca predbežne o výpadkoch informoval na svojej webovej stránke.

1. apríla došlo k zmene cestovných poriadkov. V nitrianskom regióne došlo iba k optimalizácii chronometráže na jednom spoji linky 403402, k zrušeniu neskorého večeného spoja na linke 403417 z odchodom z Veľkého Cetína o 23:32 a k pridaniu zastávky Štitáre, rázcestie pre dva spoje na linke 407410.

V zlatomoraveckom regióne došlo k reorganizácii spojov na linke 407401 Zlaté Moravce – Skýcov. Viaceré spoje boli skrátené len na úsek Skýcov – Topoľčianky, odkiaľ mali prípoj na autobusy liniek 407403407405. Na linke 407406 Zlaté Moravce – Nová Baňa bola na troch spojoch optimalizovaná chronometráž. Na linke 407409 bola v dňoch školských prázdnin na spoji o 6:45 z Vrábel zrušená zachádzka na zastávku Tesárske Mlyňany, ZŠ.

V topoľčianskom regióne sa na linke 406424 Bojná – Topoľčany – Partizánske zrušilo vedenie spoja v úseku Topoľčany – Partizánske. Na linke 406425 Topoľčany – Partizánske sa zrušil jeden spoj z Partizánskeho a jeden spoj do Partizánskeho bol posunutý o 25 minút. Na linke 406427 Topoľčany – Radošina – Orešany bol zrušený spoj o 8:00 z Radošiny.

1. mája došlo k ďalšej zmene cestovných poriadkov regionálnych autobusov, ktorá mala za následok viacero zrušených spojov.

V nitrianskom regióne došlo k zrušeniu viacerých spojov. Konkrétne sa jednalo o jeden poobedný spoj na linke 403401 Nitra – Veľké Zálužie, ranný pár sobotných spojov na linke 403417 Nitra – Paňa, či dvojicu spojov na linke 403452 Vráble - Trnava. Na viacerých linkách došlo k čiastočnému zrušeniu spojov. Teda spoje boli zrušené len v niektorých úsekoch alebo dňoch. Na linke 403452 bol zrušený úsek Vráble – Nitra na rannom spoji, na linke 403405 Nitra - Kapince bol na jednom spoji zrušený úsek Nové Sady – Čab, na linke 403406 Nitra - Horné Obdokovce bol zrušený podvečerný pár spojov v sobotu, na linke 403419 Nitra - Komjatice prestal premávať pár spojov cez letné prázdniny, na linke 403463 Nitra - Malé Chyndice bol na poobednom páre spojov zrušený úsek Klasov - Nitra. Na niektorých linkách došlo k zrušeniu zachádzok na niektorých spojoch do vybraných dedín. Inak sa jednalo len o zmenu chronometráže či posun spojov o pár minút.

V topoľčianskom regióne došlo len k úprave odchodov niektorých spojov a zrušeniu prevádzky cez letné prázdniny na jednom páre spojov linky 406412 Topoľčany – Nitra.

V zlatomoraveckom regióne boli v nedeľu skrátené spoje na linke 407421 Zlaté Moravce – Mochovce len po Nemčiňany, taktiež bol zrušený pár spojov Vráble – Mochovce, na linke 403465 Zlaté Moravce - Beladice - Vráble bol zrušený večerný a ranný spoj Malé Chrášťany – Beladice, spoj o 17:10 bol skrátený len po Malé Chrášťany. Inak došlo len ku kozmetickým úpravám chronometráže či časových polôh spojov.

2. až 6. mája prebiehala rekonštrukcia priecestia v Križovanoch nad Dudváhom. Z toho dôvodu boli spoje smerujúce do PSA presmerované a neobsluhovali zastávky Križovany nad Dudváhom, pošta, Zavar, obec a Zavar, hlavná.

1. júna došlo k ďalšej zmene cestovných poriadkov regionálnych autobusov. Tentokrát sa jednalo len o posun odchodov, zmenu chronometráže či zrušeniu zastávky Koliňany, konečná pre dva spoje na linke 403411 Nitra - Koliňany - Žirany.

1. júl došlo k úprave trasy účelového spoja na linke 403402 Nitra - Trnava, zrušeniu dvoch spojov na tejto linke či pridaniu zastávky Dolná Streda, pošta. Na linke 403424 Nitra - Šaľa - Rastislavice boli cez víkend zrušené spoje do Duslo Šala. Na linke 403422 Nitra - Veľká Dolina bol víkendový ranný spoj predĺžený až do Poľného Kesova, na večernom spoji o 19:30 z Nitry bola pridaná zastávka Poľný Kesov, kúpalisko. Okrem uvedených zmien prišlo iba k zmene chronometráže či časových polôh spojov.

1. až 4. júla bola pre hodové slávnosti preložená poloha zastávka Veľký Cetín, ZŠ

1. augusta bol spoj, ktorý bol 1. júla predĺžený do Poľného Kesova, opätovne predĺžený až do Rastislavíc. Taktiež ranný spoj o 4:30 z Veľkej Doliny do Nitry začal počas víkendov premávať už z Rastislavíc.

1. septembra došlo k zavedeniu i zrušeniu viacerých spojov. Na linke 407410 Nitra - Zlaté Moravce boli zavedené dva nové páry spojov, na linke 403468 Nitra - Levice boli naopak cez víkend zrušené dva ranné spoje Vráble – Levice. Jeden ranný spoj na linke 407408 Zlaté Moravce - Levice bol skrátený len na úsek Malé Kozmálovce – Zlaté Moravce. Inak došlo len k optimalizácii chronometráže či úprave časových polôh spojov na viacerých linkách.

1. októbra došlo k ďalšej optimalizácii chronometráže či úprave časových polôh spojov na viacerých linkách, zrušeniu zastávky Radošina, rázc. pre podvečerný spoj na linke 403434 Nitra - Piešťany a pridaniu zastávky Rastislavce, ZŠ pre spoj na linke 403421 Nitra - Rastislavice.

1. novembra došlo k úprave časových polôh spojov na niektorých linkách.

11. decembra došlo k väčšej zmene cestovných poriadkov. Pribudli spoje na linkách 403423 Nitra - Šaľa (večerný pár spoj premávajúci cez Močenok), 403415 Vráble - Nitra (spoj o 14:50 z Vrábel) a na linke 407410 Zlaté Moravce - Nitra (pribudol poobedný pár spojov). Zrušené boli niektoré spoje na linkách 403413 Nitra - Zlaté Moravce (jeden ranný pár zrušený), 403402 Nitra - Trnava (ranný pár) a na 407412 Zlaté Moravce - Choča (jeden ranný spoj). Inak došlo len k úprave chronometráže, posunu časových polôh spojov či premiestneniu spojov z jednej linky na druhú premávajúcu v rovnakej spoločnej trase.

Tarifa

Cenník cestovného sa v roku 2022 nemenil, avšak dopravca vymenil odbavovací systém R&G za odbavovací systém od firmy Transdata, čo si vyžiadalo výmenu dopravných kariet.

V priebehu februára a marca boli postupne autobusy vybavované pokladňami EM-Test Mijola i126, ktoré nahradili doposiaľ používané pokladne výrobcu R&G. Vďaka tomu pribudla možnosť platiť virtuálnou kartou, ktorú si môže cestujúci vybaviť cez aplikáciu UBIAN. Taktiež pribudla možnosť požiadať si či spravovať svoju dopravnú kartu v aplikácii UBIAN.

Iveco Crossway 12M #NR-684JB s odbavovacím systémom EmTest

 

Vozový park a akcie ARRIVA

V roku 2022 vozidlový park regionálnych autobusov sa rozrástol o jazdené autobusy, ktoré dopravca predtým využíval na ako dočasné vozidlá na regionálnych linkách IDS BK.

1. januára sa naspäť na linky regionálnej dopravy zaradil Solaris Urbino 15LE #NR-339IH, ktorý v počas rokov 2020 a 2021 pomáhal na linkách MHD. 

V priebehu septembra sa na regionálne linky zaradili jazdené autobusy nízkopodlažné autobusy SOR CN 12.3, ktoré do 6/2022 premávali na linkách IDS BK. Boli to prvé autobusy dopravcu, ktoré mali USB zásuvky a vnútorné LCD panely. Okrem nich sa do premávky zaradil aj jeden starší Irisbus Crossway 12M LE pôvodom od dopravcu SAD Zvolen, ktorý taktiež premával v IDS BK ako dočasný autobus. 

16. až 22. septembra sa konal Európsky týždeň mobility, do ktorého sa už tradične zapojil dopravca ARRIVA Nitra. Cestujúci, ktorí si dobili kredit na dopravnú kartu za aspoň 10€, boli zapojení do žrebovania o kredit na dopravnú kartu v hodnote 30, 20, 10 a 5€.

V priebehu októbra boli na výkony zlatomoraveckej prevádzky zaradené dva vysokopodlažné autobusy Irisbus Crossway 10.6M pôvodom od dopravcu SAD Zvolen. Autobusy taktiež do 5/2022 premávali na linkách IDS BK.

5. novembra organizoval dopravca ARRIVA Nitra skúšobný deň pre záujemcov o prácu vodiča autobusu. V areáli vozovne na Štúrovej ulici si mohli záujemcovia vyskúšať šoferovať autobus. 

Počas roku boli dlhodobo odstavené viaceré autobusy SOR C 12 (rok výroby 2007), Irisbus Crossway a Irisbus Crossway 12.8M. 

SOR CN 12.3

 

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.