Cestovné lístky MHD Nitra (od 1.1.2022)

Od 1. januára 2022 vstupujú v mestskej hromadnej doprave v Nitre do platnosti nové tarifné podmienky. K viacerým kladným zmenám dochádza v súvislosti so zmenou bývalého dopravcu Arriva Nitra na nového dopravcu TD Transport.

Pre zjednodušenie prechodu na nový tarifný systém sú zmeny oproti doterajšej tarife v celom článku zvýraznené bordovou farbou.


V nových tarifných podmienkach sa nemenia ceny cestovného ani rozsah poskytovaných zliav – cestovné pre jednotlivých cestujúcich sa tak nezvyšuje ani neznižuje. Po novom však môžu cestujúci mestskou hromadnou dopravou využívať nové spôsoby platby cestovného, vrátane platenia platobnou kartou priamo vo vozidle či kreditom v mobilnej aplikácii.

Niektorí cestujúci, ktorí pred januárom 2022 nemali nárok na zľavu, budú po novom môcť získať zľavnený lístok za výhodnejších podmienok. Ponuka cestovných lístkov sa rozšírila o nové druhy a doba platnosti niektorých súčasných druhov sa bude počítať iným spôsobom.

Z dôvodu nového tarifného systému vo vozidlách nového dopravcu už nebude možné využívať dopravné karty Arriva Nitra. Záujemcovia o dopravné karty môžu požiadať o ich vystavenie na oficiálnom webe dopravcu TD Transport alebo využiť jednu z novovzniknutých alternatív, ktoré môžu tradičné dopravné karty úplne nahradiť.


Základný prehľad druhov a cien cestovných lístkov

Aj naďalej platí, že sa budú všetky cestovné lístky platné v MHD Nitra rozdeľovať na dve kategórie – krátkodobé cestovné lístky (tiež nazývané aj jednorazové) a predplatné cestovné lístky (z iných miest známe aj ako „električenky“).

Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad dostupných platností a ich cien.

Krátkodobé cestovné lístky Predplatné cestovné lístky
Druh lístka Základný Zľavnený Druh lístka Základný Zľavnený
60-minútový1 0,80 € 0,50 € 30-dňový 20,- € 12,- €
60-minútový2 0,50 € 0,30 € 90-dňový 50,- € 30,- €
24-hodinový 2,40 € 180-dňový 90,- € 54,- €
72-hodinový 4,90 € 365-dňový 165,- € 99,- €
168-hodinový 8,40 € 365-dňový3 24,- € / 12,- € / 2,- €

1 – v hotovosti u vodiča autobusu alebo cez SMS (len základný)
2 – elektronicky (dopravnou/bankovou kartou vo vozidle alebo v apke BUS Nitra)
3 – len pre špecifické kategórie cestujúcich (viac v sekcii Predplatné cestovné lístky)


Krátkodobé cestovné lístky

Rovnako ako pred januárom 2022, krátkodobé cestovné lístky je stále možné zakúpiť u vodiča autobusu, prostredníctvom SMS správy a nabitou dopravnou kartou aj v označovači vo vozidle. Vznikajú však dve nové možnosti platby: bankovou kartou v označovači vo vozidleprostredníctvom apky BUS Nitra.

Všetky krátkodobé cestovné lístky sú aj naďalej prestupné. Platí však, že cesta musí byť ukončená pred skončením platnosti lístka, alebo musí byť lístok včas predĺžený.

Nasledujúca tabuľka uvádza podrobnosti o jednotlivých možnostiach.

  U vodiča Dopravnou kartou Bankovou kartou V apke BUS Nitra Cez SMS
Základný Zľavnený1 Základný Zľavnený1 Základný Zľavnený1 Základný Zľavnený1 Základný
60 minút 0,80 € 0,50 € 0,50 € 0,30 € 0,50 € 0,30 €
70 minút 0,50 € 0,30 € 0,80 €
24 hodín 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,40 €
72 hodín 4,90 € 4,90 € 4,90 € 4,90 €
168 hodín2 8,40 € 8,40 € 8,40 € 8,40 €

1 – len pre cestujúcich do 18 rokov, cestujúcich od 63 rokov, študentov do 26 rokov, dôchodcov od 60 rokov, držiteľov ŤZP/ŤZP-S alebo poberateľov invalidného dôchodku nad 70 % (pri tarifnej kontrole je nutné predložiť zľavový preukaz)
2 – po novom platí od minúty zakúpenia presne do minúty zakúpenia o 7 dní neskôr (nekončí uplynutím 7. dňa platnosti ako pred januárom 2022)

Cestovný lístok u vodiča sa kupuje v hotovosti. Cestujúci je pred nástupom do vozidla povinný pripraviť si hotovosť, ktorá čo najpresnejšie zodpovedá cene žiadaného lístka a nastúpi do vozidla prednými dverami. Vodič mu po zaplatení ceny lístka vytlačí lístok prostredníctvom označovača hneď vedľa kabíny vodiča. Cestujúci, ktorý si kupuje zľavnený 60-minútový lístok, vodičovi nemusí ukazovať zľavový preukaz, no musí ho mať pripravený pre prípadnú tarifnú kontrolu (viac v sekcii Zľavnené cestovné).

Krátkodobé cestovné lístky zakúpené pomocou dopravnej alebo bankovej karty sa platnosťou ani funkcionalitou nijako nelíšia. Cestujúci, ktorý má záujem zakúpiť si krátkodobý cestovný lístok jedným z týchto dvoch spôsobov, prednostne využije druhé, tretie, štvrté alebo piate dvere autobusu. Na označovači, ktorý sa nachádza pri každých dverách, je prednastavený 60-minútový základný lístok. Cestujúci si pred priložením dopravnej alebo bankovej karty môže vybrať iný lístok, vrátane zľavnených (cestujúci s nárokom na zľavu, ktorý si lístok kupuje dopravnou, nie bankovou kartou, si v prípade záujmu o 60-minútový lístok nemusí zvoliť zľavnenú alternatívu – dopravná karta mu automaticky odpočíta cenu zľavneného cestovného).

Pred januárom 2022 pre krátkodobé cestovné lístky zakúpené v označovači vo vozidla platila možnosť využitia jedného lístka v maximálne dvoch spojoch, a to v takom prípade, keď cestujúci prestúpil a dopravnú kartu si do 40-tich minút označil znovu. Tento princíp však nahrádza nový, ktorý je založený len na čase a nie na počte prestupov. Cestujúci si preto nemusí dopravnú kartu označovať pri každom nástupe – stačí, keď si ustriehne čas platnosti zakúpeného lístka. Cesta musí byť pred skončením jeho platnosti ukončená.

Úplnou novinkou v nitrianskej MHD je možnosť zakúpenia cestovného lístka prostredníctvom mobilnej aplikácie BUS Nitra, ktorá je dostupná na bezplatné stiahnutie v App Store aj v Google Play. V apke je možné za cestovné lístky zaplatiť dvomi rôznymi spôsobmi – online pomocou platobnej karty alebo kreditom z virtuálnej karty. Prvý spôsob cestujúceho presmeruje na platobnú bránu, kde buď zadá číslo svojej karty, alebo si ho uloží pre budúce platby. Druhý spôsob umožňuje cestujúcemu vytvoriť si tzv. virtuálnu kartu, ktorú si vopred nabije kreditom v e-shope Transdev Nitra alebo priamo v apke a cestovné lístky bude kupovať z neho. Virtuálna karta v apke môže byť aj nosičom predplatného cestovného lístka – v takom prípade však daný cestovný lístok nemôže byť napísaný na žiadnej fyzickej dopravnej karte ani bankovej karte (jeden predplatný lístok môže byť zapísaný len na jednom nosiči).

Zachováva sa aj možnosť zakúpenia SMS lístka. K dispozícii je však iba jeden druh – základný 70-minútový za 0,80 € – ktorý sa kupuje odoslaním ľubovoľnej SMS správy na číslo 1177. Platnosť cestovného lístka sa v prípade zakúpenia cez SMS a cez apku BUS Nitra predlžuje o 10 minút, pretože je nutné ho zakúpiť ešte pred nástupom do autobusu (odoslaná SMS bez spätne prijatého lístka či odoslaná žiadosť o lístok v aplikácii nie sú platnými dokladmi o zaplatení cestovného).

Cestovné lístky pre spolucestujúcich

Vďaka novému tarifnému systému je po novom možné naraz zakúpiť elektronické cestovné lístky pre viac osôb. Po zakúpení lístka dopravnou/bankovou kartou v označovači cestujúci ťukne na tlačidlo „Lístky pre spolucestujúcich“, čím môže zakúpiť jeden alebo viac lístkov, ale jedine s rovnakou časovou platnosťou. Môže však kombinovať základné a zľavnené cestovné. Po výbere počtu a druhu lístkov opäť priloží tú istú dopravnú/bankovú kartu a cestovné lístky sa zapíšu.

Podobným postupom sa dajú viaceré cestovné lístky súčasne kúpiť aj v aplikácii BUS Nitra. Tu však nie je nutné zakúpiť jeden a neskôr dokúpiť ďalšie – namiesto toho môže užívateľ hneď zaplatiť za viac lístkov naraz, buď online alebo virtuálnou kartou. Upozorňujeme však, že apka BUS Nitra je stále vo vývoji a niektoré funkcie nemusia byť hneď dostupné.

Viac cestovných lístkov sa dá zakúpiť aj prostredníctvom SMS. Z jedného mobilného telefónu môže cestujúci odoslať viac správ, čím zakúpi SMS lístky aj pre spolucestujúcich. Naďalej však platí, že cestujúci musia mať doručenú spätnú potvrdzujúcu správu, nesmú lístky preposielať, a nemôžu sa nimi preukázať dodatočne (napríklad v prípade slabej batérie alebo poškodenia telefónu).


Predplatné cestovné lístky

Podobne ako pred januárom 2022, predplatné (dlhodobé) cestovné lístky sú naďalej dostupné za nezmenené ceny a za nezmenených podmienok. K dovtedajším možnostiam nákupu a preukazovania sa dlhodobými cestovnými lístkami pribudli nové možnosti. Cestujúci si teraz môžu predplatné lístky okrem dopravnej karty nahrať aj na bankovú kartu, alebo ich môžu mať v aplikácii BUS Nitra na virtuálnej karte.

Nasledujúca tabuľka uvádza podrobnosti o jednotlivých možnostiach.

  Na dopravnej karte TD Transport Na bank. karte/v apke
Základný Zľavnený1 BJP/SJP2 ZJP/DJP/KM3 ŤZP/70+4 Základný Zľavnený1
30 dní 20,- € 12,- € 20,- € 12,- €
90 dní 50,- € 30,- € 50,- € 30,- €
180 dní 90,- € 54,- € nedostupný nedostupný nedostupný 90,- € 54,- €
365 dní 165,- € 99,- € 24,- € 12,- € 2,- € 165,- € 99,- €

1 – len pre cestujúcich do 18 rokov, cestujúcich od 63 rokov, študentov do 26 rokov, dôchodcov od 60 rokov, držiteľov ŤZP/ŤZP-S alebo poberateľov invalidného dôchodku nad 70 % (pri vystavovaní dopravnej karty, resp. vytváraní Transdev účtu je nutné predložiť zľavový preukaz)
2 – len pre držiteľov Bronzovej alebo Striebornej Janského plakety (pri vystavovaní dopravnej karty je nutné preukázať sa)
3 – len pre držiteľov Zlatej alebo Diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického medaily (pri vystavovaní dopravnej karty je nutné preukázať sa)
4 – len pre držiteľov ŤZP/ŤZP-S alebo seniorov nad 70 rokov (pri vystavovaní dopravnej karty je nutné preukázať sa)

Podobne ako v prípade krátkodobých cestovných lístkov, aj predplatné lístky je so sebou možné „nosiť“ viacerými spôsobmi – tie zahŕňajú doterajšiu dopravnú kartu, ale po novom aj bankovú kartuaplikáciu BUS Nitra. V prípade predplatného lístka nahratého na dopravnej karte sa pre cestujúcich oproti stavu pred januárom 2022 menia len dve veci:

 • predplatný cestovný lístok sa po novom neoznačuje pri každom nástupe (ani to nie je elektronicky možné) – podobne ako v iných mestách, napríklad v Bratislave, stačí mať dopravnú kartu s nahratým lístkom so sebou,
 • predplatný cestovný lístok sa dá okrem predajných miest dopravcu zakúpiť aj online v e-shope Transdev Nitra.

Zmenou pre držiteľov Janského plakety, Kňazovického medaily, preukazu ŤZP/ŤZP-S a seniorov nad 70 rokov je zdvojnásobenie platnosti aj ceny predplatných lístkov zo šiestich mesiacov na dvanásť a z 12,- € / 6,- € / 1,- € na 24,- € / 12,- € / 2,- €.

Ani predplatné cestovné lístky nie je možné nahrať na kartu dopravcu Arriva Nitra. Predplatné lístky zakúpené pred 1. januárom 2022 je možné využívať len do konca ich platnosti (teda maximálne do 30. júna 2022), potom je nutné kartu dopravcu Arriva Nitra nahradiť novšou alternatívou.

Nový dopravca ponúka možnosť nahratia cestovného lístka aj na bankovú kartu alebo na virtuálnu kartu v apke BUS Nitra. V prípade týchto dvoch kariet platia rovnaké pravidlá a ceny, ale ročné cestovné lístky pre kategórie osôb uvedené o dva odseky vyššie je možné nahrať len na dopravnú kartu.


Zľavnené cestovné

Vybrané kategórie cestujúcich majú v nitrianskej mestskej hromadnej doprave nárok na zľavnené cestovné. Tento druh cestovného je dostupný pri nákupe krátkodobých cestovných lístkov u vodiča, v označovačoch v autobusoch aj v apke BUS Nitra, ale aj pri nákupe všetkých druhov predplatných cestovných lístkov. Nie je však dostupné pri nákupe SMS lístka.

Na zľavnené cestovné majú nárok cestujúci, ktorí spadajú do jednej alebo viacerých z nasledujúcich kategórií:

 • cestujúci od 6 do 14 rokov (vrátane; bez nutnosti preukazovania sa),
 • cestujúci od 15 do 17 rokov (vrátane; s preukazom totožnosti, ktorý potvrdzuje ich vek),
 • cestujúci od 63 do 69 rokov (vrátane; s preukazom totožnosti, ktorý potvrdzuje ich vek),
 • študenti do 25 rokov (vrátane; s príslušným zľavovým preukazom alebo potvrdením o návšteve školy),
 • dôchodcovia od 60 do 62 rokov (vrátane; s príslušným zľavovým preukazom).

Nasledujúce kategórie cestujúcich majú nárok na zľavnené cestovné pri nákupe krátkodobých lístkov, pri nákupe predplatných lístkov pre nich však platí osobitná tarifa:

 • držitelia Janského plakety alebo Kňazovického medaily (s preukazom darcu krvi alebo preukazom držiteľa ocenenia),
 • držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S (s príslušným preukazom),
 • cestujúci nad 70 rokov (vrátane; s preukazom totožnosti, ktorý potvrdzuje ich vek).

Bezplatná preprava

Mestskou hromadnou dopravou v Nitre sa smú bezplatne prepravovať:

 • deti mladšie ako 6 rokov,
 • osoby na invalidnom vozíku a nevidiace osoby (s príslušným preukazom o ich zdravotnom stave),
 • držitelia preukazov VTNP, KPVS alebo PV ZPO (s príslušným preukazom),
 • sprievodcovia držiteľov preukazu ŤZP-S (s preukazom sprievodcu).

Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri tarifnej kontole preukázať platným cestovným lístkom alebo preukazom na zľavu, musí zaplatiť pokutu a cenu základného cestovného lístka.

Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného cestovného lístka je nasledovná:

 • 20,- € pri zaplatení vo vozidle alebo do troch pracovných dní (v prípade detí do dovŕšenia 15-teho roku veku do 30-tich pracovných dní) v doplatkovej pokladni dopravcu,
 • 40,- € pri zaplatení od štyroch do 30-tich pracovných dní v doplatkovej pokladni dopravcu,
 • 70,- € pri neskoršom zaplatení.

V prípade, ak so sebou cestujúci nemá platný preukaz na zľavu, môže sa ním preukázať dodatočne v doplatkovej pokladni dopravcu, a to najneskôr do 5 pracovných dní. V takom prípade zaplatí manipulačný poplatok 5,- €.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.