Súťaž na nového dopravcu pre nitriansku MHD spoznala víťaza

Mesto Nitra podpísalo zmluvu s vysúťaženým dopravcom, ktorý zabezpečí MHD v meste od roku 2022.

Verejná súťaž na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Nitra bola dňa 5. mája 2021 ukončená podpisom zmluvy s víťazom súťaže. Súťaž bola vyhlásená v auguste 2020. Mesto Nitra ešte v novembri minulého roka zverejnilo výsledok vyhodnotenia ponúk, podľa ktorého sa súťaže zúčastnili traja uchádzači, z ktorých podľa výberovej komisie najvýhodnejšiu ponuku predložila skupina dodávateľov Transdev Morava, s.r.o. a TD Transport, s.r.o., Bratislava.

Proti výsledku vyhodnotenia ponúk boli podané námietky jedným z neúspešných uchádzačov. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začiatkom februára tohto roka vydal rozhodnutie, ktorým námietky uchádzača v jednej časti zamietol ako neopodstatnené a v druhej časti konanie zastavil, pretože námietky smerujúce proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky neboli doručené v zákonom stanovenej lehote.

Následne bolo voči rozhodnutiu o zamietnutí námietok podané odvolanie na Radu ÚVO, ktorá v polovici apríla rozhodla, že odvolanie navrhovateľa zamieta. Navrhovateľ zároveň podal aj návrh na preskúmanie rozhodnutia o zastavení konania mimo odvolacieho konania. O tomto návrhu Rada ÚVO v predmetnom rozhodnutí nerozhodla, keďže tieto dve konania nebolo možné spojiť do jedného.

Navrhovateľ v podanom odvolaní poukazoval na údajné neidentifikovanie mimoriadne nízkej ponuky pri vyhodnocovaní ponúk, spochybnil odbornosť komisie na vyhodnotenie ponúk a tiež splnenie podmienok účasti osobného postavenia u jedného z členov skupiny dodávateľov úspešného uchádzača a znenie informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Rada ÚVO sa však s týmito námietkami nestotožnila a preto odvolanie zamietla. Proti vydanému rozhodnutiu Rady ÚVO už nie je možné podať opravný prostriedok, je však preskúmateľné súdom.

Vítaz súťaže začne zabezpečovať MHD v Nitre od začiatku roka 2022, keďže na konci roka 2021 končí zmluva súčasnému dopravcovi Arriva Nitra. Podľa informácií uvedených v rozhodnutí ÚVO bude jedna spoločnosť z úspešnej skupiny dodávateľov zabezpečovať predovšetkým cestnú dopravu a druhá spoločnosť bude predovšetkým zabezpečovať konzultačné a poradenské služby, bude vlastniť vozidlá a technické zázemie, ale aj poskytovať technickú a organizačnú pomoc, či účtovné a marketingové poradenstvo. Zaujímavou informáciou tiež je, že všetci uchádzači v súťaži ponúkali autobusy rovnakého výrobcu. Podľa najnovších informácií to budú autobusy českého výrobcu SOR Libchavy.

Doplnené: Podľa koncepcie zloženia vozidlového parku zaradí nový dopravca spolu 84 nových autobusov, z toho 11 midibusov typu SOR BN 9.5, 40 štandardných autobusov SOR NB 12 City a 33 kĺbových autobusov SOR NB 18 City. Vozidlá budú plne klimatizované, vybavené moderným informačným a tarifným systémom, Wi-Fi pripojením k internetu pre cestujúcich a tiež interiérovým kamerovým systémom.

Celú zmluvu je možné nájsť na webovom sídle mesta Nitra.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: S499.1023 #36:
Potvrdiť to nemôžem, ale počul som, že časť flotily už vyrobená skutočne je. Preto ten obrázok vnímam ako reálny pohľad na budúci nitriansky autobus.
Reakcia na: N/A #34:
Neviem či to robí nejaké nastavenie monitora, ale ja teda na obrázku vidím autobus s tónovanými sklami, žltá stena budovy je za autobusom výrazne zafarbená do zelena.
Reakcia na: S499.1023 #36:
Ja keď foto otvorím, vidím tam "NB 12 určený pre Nitru"..., takže minimálne 1 vyrobený je. ))
Reakcia na: Vladimír #35:
Ja pri fotografii vidím "ilustračné foto". Tie NB-čka sú už vôbec vyrobené, aby sme to mohli posúdiť kvalifikovane?
Reakcia na: N/A #34:
Podmienky vyžadujú "priehľadné determálne sklá, ktoré znižujú priepustnosť tepla s mierou zatmavenia min. 50%"

Netrúfam si posúdiť, či vozidlo na fotografii túto podmienku spĺňa. Ak by nespĺňalo, bol by to prúser.
Reakcia na: Vladimír #33:
V podmienkach je uvedené aj to, že autobusy musia mať tónované sklá, no NBčka na fotkách to nejak nespĺňa...
Reakcia na: irizar #32:
Nemôžu byť, pretože v tendrových podmienkach je explicitne uvedené, že všetky vozidlá musia mať automatickú prevodovku.
Manuály k 31.12.2021 v Nitre končia.
Reakcia na: Šofér711 #30:
Tak BN 9,5 sa da objednat aj s manualom, ale az taki skrti snad v Transdeve nie su.
Reakcia na: Šofér711 #30:
všetko bez klimatizácie, vysokopodlažné končí
Vozy s manuálnou prevodovkou teda tento rok končia?
Napríklad čo sa robí vo firme kde brigádujem, vo veľa prípadoch je, že napríklad kto má najlepšiu cenu, dostane 10 bodov, za pevnejší a kvalitnejší materiál 5 bodov, najrýchlejšie dodanie 5 bodov a podobne. Víťaz nie je čisto o cene, ale aj o kvalite. Pomery bodov za cenu a funkcie sa líšia od každej súťaže, účastníci sú obodovaní lineárne.
podľa mňa je problém vo výbere z jednej z ponúk, načo niekoho vylúčiť, ale cena by nemala byť jediné, na čo sa pozerá komisia. ak napríklad všetci spĺňajú základné podmienky (USB, klíma a tak ďalej), ale jeden z uchádzačov poskytne úplné minimum za čo najnižšiu cenu, nemal by byť automaticky víťaz oproti uchádzačom, ktorých ponuka je drahšia, ale autobusy majú napríklad lepšie sedadlá, silnejší motor a lepšiu klimatizáciu. Nedalo by sa to podľa teba nejak spravodlivo obodovať, aby sa bral vždy najlepší pomer ceny a vybavenosti vozidla?
Reakcia na: henko151 #25:
Vylúčenie zo súťaže na základe veľkosti kolies už párkrát SOR vyhral.
Reakcia na: dingo #22:
Preveď to do právnickej reči.
Reakcia na: irizar #20:
Veľkosť kolies by vyfiltrovala NBčky a samozrejme dopyt mimo dverí.
Reakcia na: dingo #22:
NB síce je zastaralá, ale asi ti uniklo, že konkrétne v kĺbovej verzii sa nová séria "vyrába" takým tempom, že k jednému prototypu NS 18 a jednému trolejbusu v tejto karosérii iba v týchto dňoch pribudol druhý autobus.
Reakcia na: irizar #17:
V iných mestách už sú ceny často nad 1€. V Nitre sa cena základných lístkov nemenila už niekoľko rokov.
Reakcia na: S499.1023 #18:
na značke vozidla nezáleží, ale NB séria je zastaralá a SOR vyrába už novú, NS.
Inak, väčšinu vecí si platím sám, keďže pracujem.
Reakcia na: irizar #20:
Podľa mňa nie. Stačí ak pri NB12 dodáš trojdverák namiesto štvor a sklopky sú už len dve.
Reakcia na: S499.1023 #18:
Myslim, ze poziadavka na urcity pocet pevnych (nie sklopnych) sedadiel v nizkopodlaznej casti priamo na podlahe by aspon NB vyfiltrovat mohla, keby sme chceli ist touto cestou...