Štandardná obsluha zastávok a predaj lístkov v hotovosti (od 13.6.2020)

V súvislosti s priaznivým vývojom krízovej situácie bude od 13.6.2020 v Nitre obnovený štandardný režim obsluhy zastávok MHD (na znamenie) ako aj predaj cestovných lístkov v hotovosti u vodiča.

Vzhľadom na aktuálny priaznivý vývoj krízovej situácie dochádza po dohode medzi dopravcom a Mestom Nitra od soboty 13. júna 2020 k uvoľneniu niektorých opatrení, ktoré boli prijímané z bezpečnostných dôvodov.

Predaj lístkov v hotovosti

Predaj cestovných lístkov v hotovosti u vodiča bude opäť obnovený. Vodiči budú predávať pôvodný sortiment cestovných lístkov (60-minútové, 24-hodinové, týždenné). Pripomíname, že cestujúci, ktorý si plánuje zakúpiť cestovný lístok u vodiča, je do autobusu povinný nastúpiť prednými dverami. Z prednej časti autobusu bude možné postupovať ďalej do vozidla, zábrana, ktorá oddeľuje prednú časť vozidla od priestoru pre cestujúcich, bude zrušená.

Možnosť využívania platby čipovou kartou alebo SMS správou zostáva aj naďalej zachovaná.

Štandardný režim obsluhy zastávok

Zastávky budú obsluhované znova normálnym spôsobom – autobus zastaví len pre výstup a nástup cestujúcich alebo ak nadbieha oproti cestovnému poriadku. Pripomíname, že cestujúci, ktorý chce na nasledujúcej zastávke vystúpiť, musí o tom v dostatočnom predstihu upovedomiť vodiča stlačením signalizačného tlačidla. Cestujúci, ktorý chce do autobusu nastúpiť, musí na zastávke čakať tak, aby ho vodič prichádzajúceho autobusu mohol včas vidieť. Zastávkami, kde nikto nevystupuje ani nenastupuje, budú autobusy znova prechádzať bez zastavenia.

Stláčať osobitné tlačidlo na otvorenie dverí zatiaľ nebude potrebné. Ak autobus na zastávke zastaví na základe znamenia cestujúceho, vodič otvorí automaticky všetky dvere. S obnovením tzv. dopytového otvárania dverí samotnými cestujúcimi sa počíta až v neskoršej etape.

Ďalšie informácie

K rovnakému dátumu dopravca obnoví premávku sezónnej linky C35 (cyklobus). Podrobnosti prinesieme v samostatnej správe.

Ostatné opatrenia zavedené v MHD zostávajú naďalej v platnosti. V autobusoch je potrebné po celý čas prepravy mať nasadené rúško prekrývajúce ústa a nos, odporúčaným ochranným prvkom sú rukavice. Dopravca naďalej realizuje zavedené hygienické opatrenia (zvýšené vetranie, umývanie, dezinfekcia, zvyšovanie kapacity na vybraných linkách).

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: henko151 #1:
Ako pred koronou.
Ako je to inak s prednými sedadlami?