Cena SMS lístka sa zníži (od 1.8.2020)

Poslanci MsZ Nitra na mimoriadnom zasadnutí dňa 7.5.2020 schválili s účinnosťou od augusta zníženie ceny SMS cestovného lístka.

Poslanci MsZ Nitra na mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 7.5.2020 schválili zmeny v cene a platnosti SMS cestovného lístka, ktoré vstúpia do platnosti od 1. augusta 2020.

Nižšia cena

Základnou zmenou je zníženie doterajšej ceny SMS lístka, ktorá je od jeho zavedenia v roku 2016 na úrovni 0,90 €. Nová cena cestovného lístka bude 0,80 €, čím dochádza k zjednoteniu jeho ceny s cenou papierového cestovného lístka predávaného v hotovosti vodičmi autobusov. Cieľom opatrenia je motivovať cestujúcich k zvýšenému využívaniu bezhotovostných spôsobov platby. To by sa v budúcnosti mohlo prejaviť znížením počtu cestovných lístkov predávaných vodičmi, a tým aj skrátením pobytu vozidiel v zastávkach a čiastočným zvýšením cestovnej rýchlosti.

SMS cestovný lístok si môže zakúpiť akýkoľvek zákazník slovenského mobilného operátora, ktorý využívanie tejto služby podporuje. Jeho cena je jednotná, zľavnená verzia k dispozícii nie je.

Cestovné lístky v predaji u vodiča a formou SMS sú primárne zamýšľané pre potreby cestujúcich, ktorí služby MHD využívajú príležitostne. Pre ostatných cestujúcich je aj naďalej v ponuke zvýhodnené cestovné formou odpočtu z elektronickej peňaženky (kreditu) na čipovej karte v cene 0,50 € za jednu cestu. Najnižšie cestovné majú pravidelní cestujúci, ktorí pri zakúpení predplatného lístka na mesiac, štvrťrok alebo polrok majú možnosť cestovať za ceny v priemere 0,50 - 0,66 € za deň.

Dlhšia platnosť

Spolu s cenou dochádza aj k zmene časovej platnosti cestovného lístka zakúpeného cez SMS na 70 minút. Dôvodom tejto zmeny je zohľadnenie skutočnosti, že platnosť takéhoto lístka na rozdiel od iných lístkov začína plynúť ešte pred nastúpením cestujúceho do vozidla (do vozidla možno nastúpiť až po doručení SMS lístka, k doručeniu dochádza spravidla do dvoch minút po odoslaní požiadavky). Pridaných desať minút platnosti vytvára cestujúcemu dostatočný priestor na úkony spojené s jeho včasným nákupom a zároveň zvyšuje pravdepodobnosť, že ani v prípade menšieho meškania spoja cestujúci neprichádza o možnosť využitia celých 60 minút na prepravu, ktoré by získal v prípade cestovného lístka zakúpeného v hotovosti.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.