Trasy liniek MHD v r. 1998

Autobusy

linkatrasa
1
Železničná stanica Nitra, Štefánikova trieda, Palárikova, Mostná, Rázcestie Pod Zoborom, Dolnozoborská, Chmeľová dolina, Zobor - Tŕnistá
2
Šindolka - Dolnohorská, Zobor - Tŕnistá, Chmeľová dolina, Dolnozoborská, Rázcestie Pod Zoborom, Nábrežie mládeže, Trieda Andreja Hlinku, Štefánikova trieda, Cabajská, Dolnočermánska, Čermáň - Hattalova
3
Železničná stanica Nitra, Štefánikova trieda, Palárikova, Wilsonovo nábrežie, Jelenecká, Hrnčiarovce, Štitáre
4
Palárikova, Wilsonovo nábrežie, Rázcestie Pod Zoborom, Dražovce
5
Klokočina - Kmeťova, Kmeťova, Hviezdoslavova trieda, Štúrova, Štefánikova trieda, Novozámocká, Dolné Krškany, Ivánka, Branč
6
Chrenová - Gorazdova, Dlhá, Vašinova, Chrenovská, Rázcestie Pod Zoborom, Wilsonovo nábr., Fraňa Mojtu, Palárikova, Štúrova, Mlynárce - Chotárna
7
Kalvária, Štefánikova trieda, > Palárikova, > Mostná, < Farská, Párovská, Hollého, Hviezdoslavova trieda, Kmeťova, Klokočina - Kmeťova
8
Chrenová - Gorazdova, Dlhá, Výstavná, Trieda A. Hlinku, Štúrova, Mlynárce, Kynek, Rastislavova, VÚŽV Lužianky
9
Wilsonovo nábrežie, Štefánikova trieda, Palárikova, Fraňa Mojtu, Rázcestie Pod Zoborom, Dolnozoborská, Kláštorská, Zobor - Liečebný ústav
10
Zobor - Lanovka, Panská dolina, Rázcestie Pod Zoborom, Mostná, Palárikova, Štefánikova trieda, Železničná stanica Nitra, Cabajská, Čermáň - Cestné stavby
11
Palárikova, Štúrova, Braneckého, Hviezdoslavova trieda, Lukov dvor, Párovské Háje, Jarok
12
Chrenová - Gorazdova, Dlhá, Trieda A. Hlinku, Štefánikova trieda, Horné Krškany, Dolné Krškany, IDEA
13
Chrenová - Vinohrady, Levická, Vašinova, Trieda A. Hlinku, Štúrova, Žilinská, Klokočina - Kmeťova
14
Chrenová - Výstavná, Akademická, Trieda A. Hlinku, Štefánikova trieda, Železničná stanica Nitra, Horné Krškany, Dolné Krškany, Nitrianske strojárne
15
Chrenová - Gorazdova, Dlhá, Výstavná, Akademická, Trieda A. Hlinku, Štefánikova trieda,
Cabajská, Nový cintorín, Čermáň - J. Haška
16
Železničná stanica Nitra, Štefánikova trieda, Tr. A. Hlinku, Akademická, Výstavná, Dlhá, Chrenovská, Jelenecká, Moskovská, Metodova, Hornozoborská, Zobor - Liečebný ústav
17
Zobor - Lanovka, Panská dolina, Rázcestie Pod Zoborom, Nábrežie mládeže, Štefánikova trieda, Horné Krškany - Priemyselná
18
Nitrianske strojárne, Dolné Krškany, Horné Krškany, Štefánikova trieda, Štúrova, Mlynárce, Kynek
19
Železničná stanica Nitra, Štefánikova trieda, Štúrova, Trieda A. Hlinku, Akademická, Výstavná, Dlhá, Malé Janíkove, Janíkovce
20
Nitrianske strojárne, IDEA, Ivánka, Branč
21
Železničná stanica Nitra, Štefánikova trieda, Štúrova, Mlynárce, Rastislavova, Železničná stanica Lužianky
22
Klokočina - Kmeťova, Hviezdoslavova trieda, Štúrova, Štefánikova trieda, Horné Krškany, Dolné Krškany, Nitrianske strojárne
23
Zobor - Metodova, Moskovská, Jelenecká, Chrenovská, Trieda A. Hlinku, Štefánikova trieda, Horné Krškany, Dolné Krškany, IDEA
24
Železničná stanica Nitra, Štefánikova trieda, Štúrova, Hollého, Hviezdoslavova trieda, Kmeťova, Klokočina - Kmeťova
25
Klokočina - Kmeťova, Hviezdoslavova trieda, Štúrova, Palárikova, Fraňa Mojtu, Mostná, Rázcestie Pod Zoborom, Dolnozoborská, Zobor - Dolnohorská
26
Zobor - Metodova, Moskovská, Jelenecká, Rázcestie Pod Zoborom, Mostná, Fraňa Mojtu, Palárikova, Štúrova, Hviezdoslavova trieda, Dolnočermánska, Nový cintorín, Čermáň - J. Haška
27
Železničná stanica Nitra, Štefánikova trieda, Palárikova, Fraňa Mojtu, Wilsonovo nábr., Rázcestie Pod Zoborom, Jelenecká, Hrnčiarovce, Štitáre
28
Železničná stanica Nitra, Štefánikova trieda, Štúrova, Hviezdoslavova trieda, Dolnočermánska, Čermáň - Golianova
29
Čermáň - Golianova, Hviezdoslavova trieda, Kmeťova, Klokočina - Kmeťova, Pražská, Mlynárce - Chotárna
30
Chrenová - Gorazdova, Dlhá, Chrenovská, Párovská, Štúrova, Nitrianska, Klokočina - Kmeťova
31
Rázcestie Pod Zoborom, Wilsonovo nábr., Fraňa Mojtu, Štefánikova trieda, Cabajská, Dolnočermánska, Hviezdoslavova trieda, Klokočina - Kmeťova
32
Chrenová - Gorazdova, Dlhá, Výstavná, Akademická, Trieda A. Hlinku, Štúrova, Hviezdoslavova trieda, Klokočina - Kmeťova
33

Rázcestie Pod Zoborom, Wilsonovo nábr., Fraňa Mojtu, Štúrova, Partizánska, Klokočina - Kmeťova

34

Diely - Popradská, Štúrova, Štefánikova trieda, Novozámocká, Horné Krškany, Dolné Krškany, IDEA

35

Diely - Popradská, Partizánska, Štúrova, Palárikova

37

Diely - Viničky, Klokočina - Kmeťova, Hviezdoslavova trieda, Štúrova, Trieda A. Hlinku, Dlhá, Výstavná, Akademická, Trieda A. Hlinku, Štúrova,  Hviezdoslavova trieda, Klokočina - Kmeťova, Diely - Viničky (linka pre telesne postihnutých)

 Expresné autobusy

linkatrasa
132

Klokočina - Kmeťova, Hviezdoslavova trieda, Dolnočermánska, Cabajská, Horné Krškany, Dolné Krškany, Nitrianske strojárne

Vysvetlivky

tučné Konečná zastávka
šikmé Občasná zastávka
> Smer tam
< Smer späť

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.