Trasy liniek MHD v r. 1994

Autobusy

linkatrasa
1
Železničná stanica Nitra, Štefánikova trieda, Palárikova, Mostná, Dolnozoborská, Chmeľová dolina, Zobor - Tŕnistá
2
Šindolka - Dolnohorská, Zobor - Tŕnistá, Chmeľová dolina, Dolnozoborská, Nábrežie mládeže, Trieda Andreja Hlinku, Štefánikova trieda, Cabajská, Dolnočermánska, Čermáň - Hattalova
3
Železničná stanica Nitra, Štefánikova trieda, Wilsonovo nábrežie, Jelenecká, Hrnčiarovce, Štitáre
4
Palárikova, Wilsonovo nábrežie, Mostná, Dražovce
5
Klokočina - Kmeťova, Kmeťova, Hviezdoslavova trieda, Štúrova, Štefánikova trieda, Novozámocká, Dolné Krškany, Ivanka, Branč
6
Chrenová - Gorazdova, Dlhá, Chrenovská, Fraňa Mojtu, Palárikova, Štúrova, Mlynárce - Chotárna
7
Kalvária, Štefánikova trieda, Párovská, Hollého, Hviezdoslavova trieda, Kmeťova, Klokočina - Kmeťova
8
Chrenová - Gorazdova, Dlhá, Výstavná, Trieda A. Hlinku, Štúrova, Mlynárce, Kynek, Rastislavova, VÚŽV Lužianky
9
Wilsonovo nábrežie, Štefánikova trieda, Palárikova, Fraňa Mojtu, Puškinova, Zobor - Liečebný ústav
10
Zobor - Lanovka, Panská dolina, Mostná, Palárikova, Štefánikova trieda, Železničná stanica Nitra, Cabajská, Čermáň - Cestné stavby
11
Palárikova, Štúrova, Braneckého, Hviezdoslavova trieda, Lukov dvor, Párovské Háje
12
Chrenová - Gorazdova, Dlhá, Trieda A. Hlinku, Štefánikova trieda, Horné Krškany, Dolné Krškany, IDEA
13
Chrenová - Vinohrady, Trieda A. Hlinku, Štúrova, Žilinská, Klokočina - Kmeťova
14
Chrenová - Výstavná, Akademická, Trieda A. Hlinku, Štefánikova trieda, Železničná stanica Nitra, Horné Krškany, Dolné Krškany, Nitrianske strojárne
15
Chrenová - Gorazdova, Dlhá, Výstavná, Akademická, Trieda A. Hlinku, Štefánikova trieda,
Cabajská, Čermáň - Murgašova
16
Chrenová - Vašinova, Trieda A. Hlinku, Štúrova, Mlynárce - Chotárna
17
Zobor - Lanovka, Panská dolina, Nábrežie mládeže, Štefánikova trieda, Horné Krškany - Priemyselná
18
Nitrianske strojárne, Dolné Krškany, Horné Krškany, Štefánikova trieda, Štúrova, Mlynárce, Kynek
19
Železničná stanica Nitra, Štefánikova trieda, Štúrova, Trieda A. Hlinku, Akademická, Výstavná, Dlhá, Malé Janíkove, Janíkovce
20
Nitrianske strojárne, IDEA, Ivanka, Branč
21
Železničná stanica Nitra, Štefánikova trieda, Štúrova, Mlynárce, Rastislavova, Železničná stanica Lužianky
22
Klokočina - Kmeťova, Hviezdoslavova trieda, Štúrova, Štefánikova trieda, Horné Krškany, Dolné Krškany, Nitrianske strojárne
23
Zobor - Metodova, Chrenovská, Trieda A. Hlinku, Štefánikova trieda, Horné Krškany, Dolné Krškany, IDEA
24
Železničná stanica Nitra, Štefánikova trieda, Štúrova, Hollého, Hviezdoslavova trieda, Kmeťova, Klokočina - Kmeťova
25
Klokočina - Kmeťova, Hviezdoslavova trieda, Štúrova, Palárikova, Fraňa Mojtu, Mostná, Zobor - Dolnohorská
26
Zobor - Metodova, Mostná, Fraňa Mojtu, Palárikova, Štúrova, Hviezdoslavova trieda, Dolnočermánska, Čermáň - Pozemné stavby
27
Železničná stanica Nitra, Štefánikova trieda, Palárikova, Fraňa Mojtu, Jelenecká, Hrnčiarovce, Štitáre
28
Železničná stanica Nitra, Štefánikova trieda, Štúrova, Hviezdoslavova trieda, Dolnočermánska, Čermáň - Golianova
29
Čermáň - Golianova, Hviezdoslavova trieda, Kmeťova, Klokočina - Kmeťova, Pražská, Mlynárce - Chotárna
30
Chrenová - Gorazdova, Dlhá, Chrenovská, Párovská, Štúrova, Nitrianska, Klokočina - Kmeťova
31
Rázcestie pod Zoborom, Mostná, Fraňa Mojtu, Štefánikova trieda, Cabajská, Dolnočermánska, Hviezdoslavova trieda, Klokočina - Kmeťova
32
Chrenová - Gorazdova, Dlhá, Výstavná, Akademická, Trieda A. Hlinku, Štúrova, Hviezdoslavova trieda, Klokočina - Kmeťova
33

Rázcestie pod Zoborom, Mostná, Fraňa Mojtu, Štúrova, Partizánska, Klokočina - Kmeťova

34

Sídlisko Diely, Popradská, Štúrova, Štefánikova trieda, Novozámocká, Horné Krškany, Dolné Krškany, IDEA

35

Sídlisko Diely, Popradská, Partizánska, Štúrova, Palárikova

37

Klokočina - Kmeťova, Hviezdoslavova trieda, Štúrova, Trieda A. Hlinku, Dlhá, Výstavná, Akademická, Trieda A. Hlinku, Štúrova,  Hviezdoslavova trieda, Klokočina - Kmeťova (linka pre telesne postihnutých)

 Expresné autobusy

linkatrasa
112

Chrenová - Gorazdova, Dlhá, Trieda A. Hlinku, Štefánikova trieda, Novozámocká, Dolné Krškany, IDEA

114

Chrenová - Gorazdova, Výstavná, Akademická, Trieda A. Hlinku, Štefánikova trieda, Novozámocká, Horné Krškany, Dolné Krškany, Nitrianske strojárne

124

Klokočina - Kmeťova, Hviezdoslavova trieda, Štúrova, Štefánikova trieda, Novozámocká, Dolné Krškany, IDEA

131

Klokočina - Kmeťova, Hviezdoslavova trieda, Dolnočermánska, Cabajská, Horné Krškany, Dolné Krškany, IDEA

132

Klokočina - Kmeťova, Hviezdoslavova trieda, Dolnočermánska, Cabajská, Horné Krškany, Dolné Krškany, Nitrianske strojárne

Vysvetlivky

tučné Konečná zastávka
šikmé Občasná zastávka

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.