Vehicles in service on 7.8.2020 (Friday)

Route Vehicles Note
17414/1, 7108/2, 7420/3, 7132/4, 7401/5, 7135/6, 7411/7
37518/1, 7501/2, 7507/3, 7516/4, 7529/5, 7530/6, 7513/7, 7524/8, 7521/9, 7520/10, 7527/11, 7509/12, 7526/13, 7519/14, 7514/15, 7506/16, 7528/17, 7517/18
47415/1, 7923+7924/2, 7503/2a, 7947+7948/2b, 7427/3, 7917+7918/4, 7413/4a, 7951+7952/4b, 7429/5, 7933+7934/6, 7421/7, 7919+7920/8, 7410/9, 7953+7954/10, 7418/11, 7947+7948/12, 7108/12a, 7405/13, 7909+7910/14, 7416/15, 7925+7926/16, 7422/17, 7905+7906/18, 7783+7784/18a, 7841+7842/18b, 7503/18c, 7843+7844/18d, 7404/19, 7904+7903/20, 7428/21, 7915+7916/22, 7426/23, 7781+7782/24, 7402/25, 7943+7944/26, 7406/27, 7409/29

4/2-7923+7924 od 19:20 (ŽST Nové Mesto) do 20:52 (Blumentál -> Chatam Sófer) nepremával, od 19:39 (reálne od 19:36 - Most SNP -> Chatam Sófer) ho nahradil ZV 7503 a napokon sa napojila súprava 7947+7948

4/4-7917+7918 od 10:30 (Odbojárov -> ŽST Nové Mesto) do 12:58 (ŽST Nové Mesto) nepremával, od 10:48 (ŽST Nové Mesto) ho nahradil ZV 7413 a napokon sa napojila súprava 7951+7952

4/18-7905+7906 pozri poznámky k linke 9/18

4/18-7841+7842 od 11:23 (Chatam Sófer) do 13:07 (Astronomická) nepremával, od 11:31 (Šafárikovo nám., UK -> ŽST Nové Mesto) ho nahradil ZV 7503 a napokon sa napojila súprava 7843+7844

77121/1, 7123/2, 7120/3, 7133/4, 7107/5, 7130/6, 7113/7, 7127/8, 7105/9, 7106/10, 7119/11
97415/1, 7923+7924/2, 7503/2a, 7947+7948/2b, 7427/3, 7917+7918/4, 7413/4a, 7951+7952/4b, 7429/5, 7933+7934/6, 7421/7, 7919+7920/8, 7410/9, 7953+7954/10, 7418/11, 7947+7948/12, 7108/12a, 7405/13, 7909+7910/14, 7416/15, 7925+7926/16, 7422/17, 7905+7906/18, 7783+7784/18a, 7841+7842/18b, 7503/18c, 7843+7844/18d, 7404/19, 7904+7903/20, 7428/21, 7915+7916/22, 7426/23, 7781+7782/24, 7402/25, 7943+7944/26, 7406/27, 7409/29

9/2-7923+7924 pozri poznámky k linke 4/2

9/4-7917+7918 pozri poznámky k linke 4/4

9/18-7905+7906 od 8:47 do 10:57 (Astronomická) nepremával, hneď ho nahradil ZV 7783+7784 a napokon sa napojila súprava 7951+7952

9/18-7841+7842 pozri poznámky k linke 4/18

202048/1, 2044/2, 2031/3, 4004/3a, 2042/4, 3004/5, 3008/6, 3016/7, 3004/8

20/3-2031 od 7:20 (Žatevná) do 10:03 (Tesco Lamač) dočasne nepremával pre poruchu vozidla (defekt kolesa), hneď ho nahradil ZV 4004

211868/1, 1829/2, 2868/3, 1844/4, 3424/4a, 2841/4b, 1855/5, 2217/5a, 2206/5b, 1850/6, 2855/6a, 1837/7, 1031/7a, 2851/7b, 1031/7c, 1844/7d, 2845/8, 1827/9, 1847/10, 2850/11, 1862/12, 2844/13, 1846/14, 2855/15, 2846/16, 1865/51

21/4-1844 od 17:50 do 19:40 (Autobusová stanica) nepremával, od 18:01 (SAV -> Pri Sandbergu) ho nahradil ZV 3424 a napokon sa napojil autobus 2841

21/5-1855 od 8:47 (Pri Sandbergu) do 11:12 (Autobusová stanica) nepremával, od 8:56 (Bory Mall -> Autobusová stanica) ho nahradil ZV 2217 a napokon sa napojil 2206

21/6-1850 od 18:50 (Autobusová stanica) výmena za autobus 2855

21/7-1837 od 14:23 (Bory, rázcestie -> Autobusová stanica) do 16:55 (Autobusová stanica) nepremával, od 15:02 (Autobusová stanica) ho nahradil ZV 1031 a napokon sa napojil autobus 2851

21/7-2851 od 17:43 (Volkswagen, VW2) do 20:20 (Autobusová stanica) nepremával, od 18:01 (Bory Mall -> Autobusová stanica) ho nahradil ZV 1031 a napokon sa napojil autobus 1844

232009/1, 2003/2, 2004/3, 2008/4, 2007/5
251868/1, 1829/2, 2855/15, 2846/16
264932/1, 4910/6, 4920/7, 4902/8, 4907/9, 4924/12
273901/1
291024/1, 1023/2, 1022/3, 1066/4, 1060/5, 1025/6, 1064/6a, 1069/6b, 3007/7, 3002/8, 3005/9

29/6-1025 od 10:06 do 12:06 (Nové SND) nepremával, hneď ho nahradil ZV 1064 a napokon sa napojil autobus 1069

302005/1, 2002/2, 2001/3, 2006/4, 2010/5, 2008/51
311857/1, 2857/2, 1032/2a, 2853/2b, 1853/3, 1031/3a, 1824/4, 1845/5, 2859/6, 1859/7, 2870/8

31/2-2857 pozri poznámku k linke 39/2

31/3-1853 pozri poznámku k linke 39/3

31/6-2859 pozri poznámku k linke 39/6

321219/1, 1063/1a, 1220/2, 4004/2a, 2217/2b, 1221/3, 1213/4, 1209/5, 2649/6, 1056/7, 1064/7a, 2651/8, 2653/9, 2650/10, 2228/51

32/1-1219 od 21:36 (SAV -> Kuklovská) do 23:30 (Hlavná stanica) nepremával pre poruchu vozidla, od 21:43 (SAV -> Kuklovská) ho nahradil ZV 1063 a napokon sa na nočnú linku N55/1 napojil autobus 2227

32/2-1220 od začiatku služby, od 6:33 (Hlavná stanica) do 7:15 (Kuklovská) dočasne nepremával, od 6:37 (Hlavná stanica) ho nahradil ZV 4004

32/2-1220 od 7:15 do 8:30 (Kuklovská) dočasne nepremával, od 7:48 (Hlavná stanica) ho nahradil ZV 2217

32/7-1056 od začiatku služby, od 4:30 (Riviéra) do 5:04 (Hlavná stanica) dočasne nepremával, od 4:36 (Riviéra) ho nahradil ZV 1064

351913/1
362417/1
372040/1, 1055/2, 2047/3, 1061/4, 1064/4a, 2035/4b, 3012/5, 3014/6, 2043/51

37/4-1061 od 14:51 (za zastávkou ZOO -> Most SNP) do 18:15 (Most SNP) nepremával z dôvodu škodovej udalosti s osobným motorovým vozidlom, od 15:15 (Most SNP) ho nahradil ZV 1064 a napokon sa napojil autobus 2035

391857/1, 2857/2, 1032/2a, 2853/2b, 1853/3, 1031/3a, 1824/4, 1845/5, 2859/6, 1035/6a, 1859/7, 2870/8

39/2-2857 od 15:44 do 18:24 (Súhvezdná) nepremával, hneď ho nahradil ZV 1032 a napokon sa napojil autobus 2853

39/3-1853 od 11:28 (Chatam Sófer -> CSÚ) do 12:51 (Kráľovské údolie -> Súhvezdná) dočasne nepremával pre poruchu vozidla, od 12:10 (Blumentál) až do 13:24 (Súhvezdná) ho nahradil ZV 1031

39/6-2859 od 11:44 do 14:09 (Súhvezdná) dočasne nepremával, od 13:26 (CSÚ) do 14:04 (Súhvezdná) ho nahradil ZV 1035

413003/1, 3013/1a, 1036/1b, 3419/1c, 3013/2

41/1-3003 od 14:53 (Prvosienková -> Hlavná stanica) do 16:40 (Hlavná stanica) nepremával, od 15:40 (Hlavná stanica) ho nahradil ZV 1036 a napokon sa napojil autobus 3419

433015/1, 1063/1a

43/1-3015 od 20:40 do 21:40 (Patrónka) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 1063

441905/1
501842/1, 1825/2, 2202/3, 1858/4, 2848/5, 1864/6, 2860/7, 1860/8
512405/1, 2408/2, 3902/51
522407/1, 2402/2, 3422/3
532409/1, 3438/2, 3010/3, 3011/4, 3416/5, 2410/51
562404/1, 3420/2, 2403/2a, 1035/2b, 2401/3, 2406/4, 3420/5, 2406/51

56/2-3420 od 5:51 (Tbiliská) výmena za autobus 2403

56/2-2403 od 18:06 (Zlaté piesky -> OC Rača) do 19:32 (Studená) dočasne nepremával z dôvodu prekážky na trati (zle zaparkované motorové vozidlá), od 18:21 (Zlaté piesky -> OC Rača) ho nahradil ZV 1035

572415/1, 2414/2, 3550/51
583902/1
592208/1, 2213/2, 3203/3, 4274/5, 4263/6
614906/1, 4931/2, 4909/3, 1035/3a, 4924/3b, 4927/4, 4929/5, 2218/5a, 4902/6, 1032/6a, 4221/6b, 1032/6c, 4923/6d, 1860/51, 1862/52

61/3-4909 od 16:12 do 17:42 (Hlavná stanica) nepremával, od 16:23 (Zimný štadión -> Letisko) ho nahradil ZV 1035 a napokon sa napojil autobus 4924

61/5-4929 od 17:57 do 19:15 (Hlavná stanica) od 18:00 (Hlavná stanica) ho až do konca služby nahradil ZV 2218

61/6-4902 od 6:48 (Hlavná stanica) do 8:48 (Letisko) nepremával, od 6:57 (Bajkalská -> Letisko) ho nahradil ZV 1032 a napokon sa napojil autobus 4221

61/6-4221 od 8:48 do 9:51 (Letisko) nepremával pre poruchu vozidla, hneď ho až do konca ranného dielu služby nahradil ZV 1032 a do popoludňajšieho dielu služby sa napokon napojil autobus 4923

632247/1, 2223/2, 2221/3, 2231/4, 2241/5, 2232/6, 2226/7, 2225/7a, 2226/8, 2846/51
652033/1, 2046/2, 2036/3, 2037/4, 2039/5, 2045/6, 2043/7, 2411/7a, 3006/8, 1065/9, 1054/10, 2045/51

65/7-2043 od 18:00 (Tbiliská) do 19:25 (Jurajov dvor) nepremával, hneď ho až do konca služby nahradil ZV 2411

662423/1, 2412/2, 2424/3, 1056/51
673429/1, 2422/2, 2413/3, 3401/4
684904/1, 4939/2, 4926/3, 4914/4, 4234/5, 4237/6, 4257/6a, 4222/7, 4265/8, 4908/9, 4248/9a, 4935/10, 4224/11

68/6-4237 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 4257

68/9-4908 od 15:58 do 17:05 (Holíčska) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 4248

691912/1
701840/1, 1828/2, 1851/3, 2867/4, 1064/4a, 1822/4b, 1032/4c, 2218/4d, 2843/5, 1036/5a, 1867/6, 2861/7

70/4-2867 od 12:44 do 14:04 (Most SNP) nepremával, hneď ho nahradil ZV 1064 a napokon sa napojil autobus 1822

70/4-1822 od 19:09 do 20:29 (ŽST Pod. Biskupice) dočasne nepremával, od 19:16 (Slovnaftská -> Most SNP) ho nahradil ZV 1032

70/4-1822 od 21:31 do 21:57 (Lúčna -> ŽST Pod. Biskupice) dočasne nepremával z dôvodu prekážky na trati (zaseknutý kamión s nadrozmerným nákladom), od 22:10 (Vlčie hrdlo -> Most SNP) do 22:40 (Most SNP) išlo z dôvodu meškajúceho spoja aj ZV 2218

70/5-2843 od 17:21 do 18:42 (Most SNP) dočasne nepremával pre poruchu vozidla, od 17:24 (Panorama City -> ŽST Pod. Biskupice) ho nahradil ZV 1036

741215/1, 1208/1a, 1212/2, 1214/3, 1218/4, 2235/5, 1211/5a

74/1-1215 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 1208

74/5-2235 do popoludňajšieho dielu služby výmena za kapacitne príslušný autobus 1211

753215/1, 2217/1a, 3212/2, 2234/3, 2243/3a, 3214/4, 2215/5, 2214/6, 2208/7

75/1-3215 od začiatku služby, od 5:25 do 7:00 (Čiližská) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 2217

75/3-2234 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2243

771914/1, 1915/2
782245/1, 2218/1a, 2239/2, 2242/3, 1032/3a, 2236/4, 2229/5, 2240/6, 2219/7, 2225/8

78/1-2245 od 19:30 do 21:10 (ŽST Pod. Biskupice) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 2218

78/3-2242 od 11:07 (ŽST Pod. Biskupice) do 13:31 (Nové SND) dočasne nepremával, od 11:20 (Astronomická -> Nové SND) ho nahradil ZV 1032

793413/1
801026/1, 1027/2, 3427/2a, 1057/2b, 3014/3, 4006/4, 4004/4a, 1046/5, 4047/6, 2345/7

80/2-1027 od 8:31 do 9:41 (Kollárovo nám.) nepremával, od 8:52 (Cintorín Petržalka) ho nahradil ZV 3427 a napokon sa napojil autobus 1057

80/4-4006 od 22:48 (Kopčany) do 23:16 (Údernícka, kúpalisko) nepremával, od 22:52 (Kopčany) ho až do konca služby nahradil ZV 4004

834932/1, 4934/2, 4941/3, 4917/4, 4911/5, 4248/5a, 4227/5b, 4248/5c, 4928/5d, 4910/6, 4920/7, 4004/7a, 4903/7b, 4903/8, 4902/8a, 4907/9, 4915/10, 4918/11, 4924/12, 4274/51

83/5-4911 od 6:51 do 8:31 (Technopol) nepremával, od 7:42 (Pri kríži) ho nahradil ZV 4248 a napokon sa napojil autobus 4227

83/5-4227 od 10:41 do 12:26 (Technopol) nepremával, od 11:04 (Patrónka -> Pri kríži) ho nahradil ZV 4248 a napokon sa napojil autobus 4928

83/7-4920 od 14:41 do 16:31 (Technopol) nepremával, od 14:46 (Nám. hraničiarov -> Pri kríži) ho nahradil ZV 4004 a napokon sa napojil autobus 4903

83/8-4903 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 4902

844912/1, 4936/2, 4930/3, 4248/3a, 4913/4, 4938/5, 4925/6, 4933/7, 4921/8, 4901/9, 4905/10, 4922/11, 4928/12

84/3-4930 od 16:59 (Hroboňova -> Ovsište) do 21:18 (Ovsište) dočasne nepremával pre poruchu vozidla (defekt kolesa), od 17:44 (Ovsište) ho nahradil ZV 4248

871068/1, 1032/1a, 1069/2, 1032/2a, 1059/2b, 1029/3, 4008/4, 2350/5, 2334/5a, 1021/6, 1058/7

87/1-1068 od 21:37 (Lúčna -> Astronomická) do 21:56 (Lúčna -> Astronomická) dočasne nepremával z dôvodu prekážky na trati (zaseknutý kamión s nadrozmerným nákladom), od 22:14 (Astronomická) do 22:18 (Pod gaštanmi -> Ovsište) išlo za zmeškaný spoj aj ZV 1032

87/2-1069 od začiatku služby, od 4:30 (Astronomická) do 5:30 (Ovsište) nepremával, hneď ho nahradil ZV 1032 a napokon sa napojil autobus 1059

87/5-2350 od 8:19 (Astronomická) do 9:37 (Ovsište) nepremával, napokon sa napojil autobus 2334

881207/1, 1206/2, 1205/3, 1203/4, 1202/5, 1063/5a, 1210/6, 1204/7

88/5-1202 od 15:46 (Autobusová stanica) do 17:41 (Most SNP) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 1063

901048/1, 4045/2, 1043/3
914256/1, 4253/2, 4004/2a, 4232/2b, 4004/2c, 4251/2d, 4264/3, 4244/4, 4050/51, 4265/52

91/2-4253 od 4:51 (Jasovská -> Čunovo) do 6:00 (Most SNP) nepremával, hneď ho nahradil ZV 4004 a napokon sa napojil autobus 4232

91/2-4232 od 12:25 (Jasovská -> Most SNP) do 14:00 (Most SNP) nepremával, od 12:51 (Jasovská -> Čunovo) ho nahradil ZV 4004 a napokon sa napojil autobus 4251

924259/1, 4229/2, 4257/3, 4234/3a, 4266/4, 4224/4a, 4266/4b, 4240/5, 4262/6, 4222/7, 4265/8, 4908/9, 4935/10, 4242/31

92/4-4224 od 17:40 (Vozovňa Petržalka) výmena za autobus 4266

934271/1, 4267/1a, 4245/2, 2864/3, 4233/4, 4267/4a, 4247/4b, 4239/5, 1063/5a, 4222/5b, 4235/6, 4250/7, 4273/8, 4228/9, 4267/9a, 4247/51, 4262/52, 1867/53, 4263/54

93/1-4271 od začiatku služby, od 4:18 (Vozovňa Petržalka) do 5:40 (Vyšehradská) dočasne nepremával, od 4:23 (Vozovňa Petržalka) ho nahradil ZV 4267

93/4-4233 od 15:42 (Aupark -> Vyšehradská) do 18:01 (Vyšehradská) nepremával, od 16:01 (Vyšehradská) ho nahradil ZV 4267 a napokon sa napojil autobus 4247

93/5-4239 od 17:50 (Hlavná stanica) do 19:40 (Vyšehradská) nepremával, hneď ho nahradil ZV 1063 a napokon sa napojil autobus 4222

93/9-4228 od 6:46 (VŠ Manažmentu -> Vyšehradská) do 8:01 (Vyšehradská) dočasne nepremával, od 7:05 (Vyšehradská) ho nahradil ZV 4267

944010/1, 1063/1a, 2348/1b, 3424/1c, 4223/1d, 3424/1e, 2352/1f, 1064/1g, 2337/2, 4001/3, 4267/3a, 2339/4, 2333/5, 2342/6, 4050/7

94/1-4010 od 11:29 do 12:49 (Holíčska) nepremával, od 11:36 (Aupark -> Blumentál) ho nahradil ZV 1063 a napokon sa napojil autobus 2348

94/1-2348 od 13:30 (Smolenická -> Blumentál) do 15:39 (Holíčska) nepremával, od 14:09 (Holíčska) ho nahradil ZV 3424 a napokon sa napojil autobus 4223

94/1-4223 od 15:39 do 17:09 (Holíčska) nepremával, od 16:38 (Blumentál) ho nahradil ZV 3424 a napokon sa napojil autobus 2352

94/1-2352 od 17:54 do 18:39 (Holíčska) dočasne nepremával, od 18:15 (Aupark -> Holíčska) ho nahradil ZV 1064

94/3-4001 od 18:24 do 19:09 (Holíčska) dočasne nepremával, od 18:33 (ŽST Petržalka -> Blumentál) ho nahradil ZV 4267

952346/1, 2349/2, 4048/3, 4004/3a, 4230/3b, 1041/4, 4046/5, 4007/6, 4005/7, 1044/8, 4046/9

95/3-4048 od 16:47 do 18:07 (Vyšehradská) nepremával, od 17:05 (Muchovo nám.) ho nahradil ZV 4004 a napokon sa napojil autobus 4230

962246/1, 2227/2, 2224/3, 2212/4, 2249/5, 4267/5a, 2211/5b, 2228/6, 2247/51

96/5-2249 od 8:06 (Prokofievova) do 11:18 (Letisko) nepremával, hneď ho nahradil ZV 4267 a napokon sa napojil autobus 2211

981821/1, 1843/2, 1852/3, 1833/4, 2251/5, 1856/6, 2218/6a, 1854/7, 2869/8, 1836/9, 1841/10, 2841/11

98/6-1856 od 15:51 (Mliekárenská -> Jasovská) do 18:09 (Jasovská) dočasne nepremával, od 16:39 (Jasovská) ho nahradil ZV 2218

992344/1, 2352/2, 1063/2a, 2340/2b, 1050/3, 4042/4, 4041/5, 1042/6, 4009/7, 4004/7a, 2335/7b, 2347/8, 2341/9, 4043/51

99/2-2352 od 12:58 (Ovsište) do 15:05 (Antolská) nepremával, od 13:08 (Gercenova -> Antolská) ho nahradil ZV 1063 a napokon sa napojil autobus 2340

99/5-4041 od 16:01 (Farského -> Ovsište) do 16:28 (Ovsište) dočasne nepremával (pád cestujúceho pri vystupovaní do priestoru zastávky), bez ZV

99/7-4009 od 10:48 do 12:18 (Ovsište) nepremával, od 10:50 (Ovsište) ho nahradil ZV 4004 a napokon sa napojil autobus 2335

1232009/1, 2003/2, 2004/3, 2008/4, 2007/5
1303547/1
1393410/1, 1034/1a, 3427/1b

139/1-3410 od 11:55 do 13:25 (CSÚ) nepremával, hneď ho nahradil ZV 1034 a napokon sa napojil autobus 3427

1471909/1
1511911/1
1914050/1, 2331/2, 4044/3, 4043/4
1922351/1, 1051/2, 1053/3
1962351/1, 1051/2, 1053/3, 2034/4, 2038/4a

196/4-2034 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2038

2016843/1, 6107/1a, 6811/1b, 6830/2, 6825/3, 6841/4, 6835/5, 6819/6, 6840/7, 6807/8, 6812/9, 6818/10, 6702/11

201/1-6843 od 11:11 (Čiližská) do 13:37 (Hlavná stanica) nepremával, od 11:36 (Trnavské mýto -> Hlavná stanica) ho nahradil ZV 6107 a napokon sa napojil trolejbus 6811

2026802/1, 6820/2, 6828/3, 6801/4, 6829/5, 6838/6, 6824/7, 6821/8, 6805/9, 6011/9a, 6814/9b, 6703/10

202/9-6805 od 14:57 (Hraničná -> Čiližská) do 17:41 (Hodžovo nám.) dočasne nepremával, od 15:47 (Cintorín Vrakuňa -> Hodžovo nám.) ho nahradil ZV 6011

2036822/1, 6823/2, 6803/3, 3427/3a, 6810/4, 1064/4a, 2244/51, 6011/51a, 2215/52

203/3-6803 od 9:58 do 10:58 (Koliba) dočasne nepremával (vyrovnanie meškania), hneď ho nahradil ZV 3427

203/4-6810 od začiatku služby, od 5:44 (Vozovňa Hroboňova) do 10:13 (Koliba) dočasne nepremával, resp. premával mimo grafikon, z dôvodu poruchy na trolejovom vedení, od 6:16 do 7:13 (Koliba) išlo ZV 1064

203/51-2244 od 20:22 (Hroboňova -> Koliba) do 21:21 (Búdková) dočasne nepremával, hneď ho do 21:18 (Búdková) nahradil ZV 6011

2046815/1, 6847/2, 6864/3, 6852/4, 6863/5, 6839/6
2056109/1, 6113/2, 6103/3, 6107/3a, 6115/4, 6105/5

205/3-6103 od 21:32 (Autobusová stanica -> Rádiová) do 22:49 (Rádiová) nepremával pre poruchu vozidla (odťah), od 21:54 (Rádiová) ho až do konca služby nahradil ZV 6107

2076826/1, 1031/1a, 1063/1b, 3424/1c, 6806/2, 1034/2a, 6846/3, 3424/3a, 1031/3b, 1031/4, 6858/4a, 1063/4b, 6107/4c, 6856/5, 1031/5a, 1063/5b, 6857/6, 1035/6a
2096024/1, 6021/2, 6028/3, 6020/4, 6030/5, 6034/6, 6026/7, 6032/8
2106110/1, 6108/2, 6112/3, 6111/4, 6114/5
2116015/1, 6005/2
2126831/1, 6862/2, 6836/3, 6867/4, 6855/5, 6869/6, 6870/7, 6832/8, 6850/9, 6861/10, 6107/10a, 6865/10b, 6865/11, 6848/12

212/3-6836 od 5:19 (Vozovňa Hroboňova) do 7:00 (ŽST Železná studienka) dočasne nepremával z dôvodu poruchy trolejového vedenia, bez ZV

212/10-6861 od 13:40 (Novohradská -> Cintorín Vrakuňa) do 15:50 (Cintorín Vrakuňa) nepremával, od 14:10 (Cintorín Vrakuňa) ho nahradil ZV 6107 a napokon sa napojil trolejbus 6865

8013101/1
N214906/1, 1860/51, 1867/51a, 1862/52

N21/51-1860 pozri poznámky k linke N31/51

N292005/1, 2008/51
N314931/2, 1860/51, 1867/51a, 1862/52

N31/51-1860 od 3:10 (CSÚ) do 4:30 (Hlavná stanica) dočasne nepremával (znečistenie interiéru), hneď ho nahradil ZV 1867

N332246/1, 2247/51
N344932/1, 4274/51
N372040/1, 2043/51
N442244/51, 2215/52
N472244/51, 2215/52
N532409/1, 2410/51
N552227/1, 2228/51
N562406/51
N612033/1, 2045/51
N701868/1, 1865/51
N726110/1, 2244/51, 2215/52
N742423/1, 1056/51
N804251/2, 4265/52
N914256/1, 4050/51
N934271/1, 4247/51
N954245/2, 4262/52
N994043/51
X52854/1, 4242/1a, 4267/1b, 2858/2, 2856/3, 1831/4, 2851/5, 2201/5a, 2220/6, 2237/7, 2250/8, 4242/8a, 2243/8b, 2238/9, 4248/9a, 2248/10, 4248/10a, 4258/11, 1865/12, 1849/13, 2230/14, 2210/15

X5/5-2851 od 12:00 do 14:13 (Pri kríži) nepremával, napokon sa napojil autobus 2201

X5/8-2250 od 19:22 do 20:46 (Pri kríži) nepremával, hneď ho nahradil ZV 4242 a napokon sa napojil autobus 2246

X5/9-2238 od 6:45 (Nové SND) do 7:30 (Pri kríži) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 4248

X334255/1, 4269/2, 2218/2a, 4261/3, 4241/4, 4246/5, 4254/6, 4248/6a, 4270/7, 4268/8, 2230/9, 2210/10

X33/1-4255 od 12:48 do 13:48 (Kuklovská) dočasne nepremával z dôvodu čerpania pracovnej prestávky vodiča (meškanie počas viacerých jázd od 24 do 42 min.), bez ZV

X33/6-4254 od začiatku služby, od 5:05 do 5:50 (Nové SND) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 4248

X33/6-4254 od 13:26 do 14:33 (Kuklovská) dočasne nepremával z dôvodu čerpania pracovnej prestávky vodiča (meškanie počas viacerých jázd od 23 do 48 min.), bez ZV

X33/8-4268 od 13:41 do 14:48 (Kuklovská) dočasne nepremával z dôvodu čerpania pracovnej prestávky vodiča (meškanie počas viacerých jázd od 28 do 42 min.), bez ZV

X552418/1, 2421/2
X723415/1, 3414/2, 3426/3
X911047/1, 2336/2
ZV-A1867/1, 4263/2, 3424/11, 1035/12, 1032/13, 1034/14, 1036/14a, 1031/15, 2217/21, 2218/21a, 1063/22, 1064/23, 2411/24, 3536/24a, 3427/24b, 2411/24c, 4242/31, 4267/32, 4248/33, 4004/34
ZV-E7503/1, 7783+7784/2, 7413/3, 7508/4
ZV-T6011/1, 6107/2

Notes

  • Približne od 5:14 do 9:45 nepremávali trolejbusové linky 203, 207 a niektoré výjazdové spoje v okolí vozovne Hroboňova z dôvodu poruchy trolejového vedenia. Z tohto dôvodu boli dotknuté linky odklonené po náhradných trasách a v úseku Hodžovo nám. - Vozovňa Hroboňova bola zabezpečená náhradná autobusová doprava, ktorú vykonali záložné autobusy 1031, 1034, 1035, 1063, 3424
  • Približne od 10:30 do 15:30 bola z dôvodu rekonštrukčných prác na električkovej trati v úseku Molecova - Chatam Sófer výrazne zdržiavaná premávka na autobusových linkách 29, 30, 31, 32, 39, X5 a X33, ktorých súhrnné meškanie dosahovalo cca od 20 do 70 min.. Z tohto dôvodu tieto linky premávali mimo platný grafikon a viaceré odchody neboli obslúžené, alebo boli obslúžené s výrazným meškaním. Na linky X5 a X33 boli nasadené aj posilové spoje, ktoré zabezpečili záložné autobusy 2218, 4242, 4267
  • Od 21:31 do 21:56 nepremávali autobusové linky 70, 87, 96, 98 v okolí Prístavného mostu, smer Slovnaftská, resp. Petržalka, dôvodom bola prekážka na trati (zaseknutý kamión s nadrozmerným nákladom). Z tohto dôvodu bol zabezpečený krátkodobý odklon spomínaných liniek a za zdržané spoje boli zabezpečené dve záložné vozidlá (po jednom na linkách 70 a 87)
  • Violated type of vehicle:
    • reduced capacity (2)
    • increased capacity (3)
  • Number of listed vehicle-duties: 610
  • Number of listed vehicles: 513

Search

Vehicle type
Number
Route
Duty
Date from
Date to
Note