Fleet numbers:
  1. 6266    to May 2021
  2. 8344    from May 2021
Type: Škoda 14 Tr 10/6
Builder: Škoda, Ostrov
Serial number: 11542
Manufactured: 1990
In service: March 1991
Withdrawn: 2018
Depot: Hroboňova
Trnávka (od 31.1.2015)
Overhauls and changes: VP a modernizácia v DPB (2004 - 2/2005)

GO v Zlineri (2012)
Information system: BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 200 (od 2/2005)
BUSE BS 120 (od 2/2005)
BUSE BS 210/3.5, BS 212/4, BS 210/1 (od 2/2005)
Additional information: work vehicle
Other data: Meracie vozidlo
Last records of service: 8.8.2016 207/5
20.7.2016 209/7
4.12.2015 64/2
3.12.2015 64/3
2.12.2015 64/3
1.12.2015 207/8
1.12.2015 209/8
30.11.2015 209/2
29.11.2015 64/1
27.11.2015 64/2
All records of service

Comments

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.
Reply on: Urbanway 2423 #7:
Výška, kľukatosť, napínací ťah, opotrebovanie trolejového drôtu...
Reply on: tbusabustram6609 #3:
Možno hlúpa otázka, ale čo sa na trakčnom vedení meria?
tbusabustram6609

tbusabustram6609

Reply on: Viko #4:
Skôr 6315 nakolko má podľa info veľa VZKM
Reply on: Viko #4:
Tak 8144 už svojmu účelu neslúži pár rokov a iba zaberá miesto na Hroboňke v hale, na námrazovky jazdila 8145 a ťažko povedať, ako to bude. Z jednej strany sa ozýva, že 8145 skončí, ale podľa toho čo vidíme 8145 stále jazdí, aj keď sa zdalo, že neprejde prehliadkou, ktorou prešla pár týždňov dozadu.
Reply on: tbusabustram6609 #3:
Čiže by nahradila 8144?
tbusabustram6609

tbusabustram6609

Reply on: Urbanway 2423 #2:
Ma sluzit na meranie trakcneho vedenia a ano, asi aj antimrazik
Reply on: tbusabustram6609 #1:
Na čo bude slúžiť tento technologický trolejbus? Na rozmrazovanie trolejí?
tbusabustram6609

tbusabustram6609

Vozidlo je aktuálne na ťažkej údržbe vo vozovni Trnávka a podrobuje sa oprave, resp. reko na technologický trolejbus.