Fleet numbers:
  1. 152
  2. 6152    1983 – 1991
  3. 8341    1991 (administratívne)
  4. 152    from 1991
Type: Škoda 9 Tr H 25
Builder: Škoda, Ostrov
Serial number: 6932
Manufactured: 1978
In service: 1978
Depot: Hroboňova
Additional information: historic vehicle
Other data: Do evidencie zaradený 1.9.1978.

V roku 1991 bol administratívne preradený medzi pracovné vozidlá. V tom istom roku bol zaradený do zbierky historických trolejbusov a opravený k 50. výročiu moderných trolejbusov v Bratislave.

V januári 2001 bol vo vozovni Hroboňova poškodený požiarom trolejbusu Škoda 15 Tr #6616. Opravený a spojazdnený bol v roku 2009 k 100. výročiu trolejbusovej dopravy.
Last records of service: 27.8.2020 H/1
18.5.2019 H212/1
27.4.2019 H17/1
20.5.2017 H17/1
24.4.2016 H17/1
23.4.2016 H17/1
18.5.2013 212/12
21.4.2013 H17/2
20.4.2013 H17
16.9.2012 212/5
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.