Fleet numbers:
  1. 101
  2. 31    from February 1943
Type: BMEŽ "Päťokeňák"
Builder: Bratislavská mestská elektrická železnica
Manufactured: 1938
In service: 1938
Depot: Pribinova
Jurajov dvor
TM Brno
Krasňany (depozitár HV)
Couples: súprava s vlečným vozňom
Overhauls and changes: Rekonštrukcia v Ústredných dielňach DPB - stavba novej skrine (2006 - 2011) - novostavba električky #31 bola predstavená na Dni otvorených dverí DPB v septembri 2009, elektrická výzbroj bola dokončená neskôr, povolenie na premávku vozidlo obdržalo začiatkom roka 2011. Vozidlo bolo zrekonštruované do stavu pred ukončením pravidelnej premávky dvojnápravových vozňov.
Additional information: historic vehicle
Other data: Od roku 1974 bol pracovným vozňom, neskôr bol odovzdaný do Technického múzea v Brne.

Dňa 19.11.2002 sa opäť vrátil do Bratislavy za účelom rekonštrukcie na historické vozidlo.
Last records of service: 27.8.2020 A/2
19.6.2019 Objednávka/1
5.10.2018 Objednávka/1
23.6.2018 Objednávka/1
19.5.2018 H1/1
21.4.2018 H1/1
17.4.2018 Objednávka/2
5.10.2017 Objednávka
4.10.2017 Objednávka
28.9.2017 Objednávka
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.