Fleet number:7958
Type: T6A5/III
Builder: ČKD Praha
Serial number: 180248
Manufactured: 1997
In service: 13.12.2006
Depot: Krasňany
Couples: 7957+7958
Ads: Adidas (3/2013 - 12/2015)
Overhauls and changes: Pred dodaním do Bratislavy bola pôvodná výzbroj TV30 nahradená výzbrojou TV3 a vozidlo prešlo celkovou rekonštrukciou.
Information system: BUSE BS 120
BUSE BS 210/4, BUSE BS 212, BUSE BS 210/1
Other data: Vozidlo po vyrobení nepremávalo s cestujúcimi a slúžilo na skúšky výzbroje pod číslom 0032. Dňa 1. februára 2002 prešlo do majetku Siemens Kolejová vozidla, s. r. o. a následne bolo predané firme Pars Šumperk, kam bolo po železnici odvezené 11. mája 2002.
Last records of service: 10.7.2020 1/6
8.7.2020 4/6
7.7.2020 1/6
3.7.2020 9/6
2.7.2020 9/12
2.7.2020 9/11
25.6.2020 ZV-E/2
24.6.2020 9/11
24.6.2020 ZV-E/2
22.6.2020 9/8
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.