VehiclesBusesKarosa C 734 › #8001

Fleet numbers:
  1. 1633
  2. 8001
Type: Karosa C 734.40
Builder: Karosa n. p., Vysoké Mýto
Serial number: 24236
Plate: BAA 85-51
BA-601HU
BA-066LB (z #4066, krátkodobo po rekonštrukcii na pracovné vozidlo v 2012)
BA-601HU
Manufactured: 1989
In service: February 1989
Depot: Trnávka (autoškola)
Krasňany (autoškola)
Jurajov dvor (pracovný voz)
Overhauls and changes: GO v DPB (2002)

Rekonštrukcia na pracovné vozidlo traťovej služby (2012) - počet sedadiel znížený na 16, časť interiéru prispôsobená pre dielenské účely.
Additional information: work vehicle
Other data: Vozidlo od dodania slúžilo autoškole.

Od zimy 2009/2010 preradený medzi vozidlá zimnej služby.

V septembri 2012 preradený medzi vozidlá traťovej služby, pričom nahradil Karosu B 732 #4066.

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.