Plan the journey

Connections found

Departure Arrival Duration Connection
16:35 17:20 45 min 737
17:35 18:24 49 min 737
18:35 19:20 45 min 737
19:35 20:24 49 min 737
20:35 21:20 45 min 737

Connection

Time
 – 
Duration
45 min
Fare zones
100, 101, 715, 727
737

16:35 Autobusová stanica

Šamorín, Aut. stanica
Regional bus
18 stops, 45 min
16:35
Autobusová stanica
100
16:39
Pažítková
100
16:42
Gagarinova
100
16:46
Cintorín Vrakuňa
100
16:51
Nem. P. Biskupice
101
16:54
Hydinárska
101
16:56
Rovinka, Kostol
715
16:57
Rovinka, Obecný úrad
715
16:59
Rovinka, Majerská
715
17:01
Dunajská Lužná, Nové Košariská
715
17:02
Dunajská Lužná, Jánošíková, kostol
715
17:06
Kalinkovo, OcÚ
715
17:08
Kalinkovo, IMOS
715
17:10
Hamuliakovo, Pri píle
727
17:11
Hamuliakovo, Stredný hon
727
17:12
Hamuliakovo, Centrum
727
17:14
Hamuliakovo, Dunajská Riviéra
727
17:17
Šamorín, Gútorská cesta
727
17:20
Šamorín, Aut. stanica
727

Connection

Time
 – 
Duration
49 min
Fare zones
100, 101, 715, 727
737

17:35 Autobusová stanica

Šamorín, Aut. stanica
Regional bus
21 stops, 49 min
17:35
Autobusová stanica
100
17:39
Pažítková
100
17:42
Gagarinova
100
17:46
Cintorín Vrakuňa
100
17:51
Nem. P. Biskupice
101
17:54
Hydinárska
101
17:56
Rovinka, Kostol
715
17:57
Rovinka, Obecný úrad
715
17:59
Rovinka, Majerská
715
18:01
Dunajská Lužná, Nové Košariská
715
18:02
Dunajská Lužná, Zdravotné stredisko
715
18:03
Dunajská Lužná, Nová Lipnica, cintorín
715
18:04
Dunajská Lužná, Nová Lipnica, zvonica
715
18:07
Dunajská Lužná, Jánošíková, cintorín
715
18:10
Kalinkovo, OcÚ
715
18:12
Kalinkovo, IMOS
715
18:14
Hamuliakovo, Pri píle
727
18:15
Hamuliakovo, Stredný hon
727
18:16
Hamuliakovo, Centrum
727
18:18
Hamuliakovo, Dunajská Riviéra
727
18:21
Šamorín, Gútorská cesta
727
18:24
Šamorín, Aut. stanica
727

Connection

Time
 – 
Duration
45 min
Fare zones
100, 101, 715, 727
737

18:35 Autobusová stanica

Šamorín, Aut. stanica
Regional bus
18 stops, 45 min
18:35
Autobusová stanica
100
18:39
Pažítková
100
18:42
Gagarinova
100
18:46
Cintorín Vrakuňa
100
18:51
Nem. P. Biskupice
101
18:54
Hydinárska
101
18:56
Rovinka, Kostol
715
18:57
Rovinka, Obecný úrad
715
18:59
Rovinka, Majerská
715
19:01
Dunajská Lužná, Nové Košariská
715
19:02
Dunajská Lužná, Jánošíková, kostol
715
19:06
Kalinkovo, OcÚ
715
19:08
Kalinkovo, IMOS
715
19:10
Hamuliakovo, Pri píle
727
19:11
Hamuliakovo, Stredný hon
727
19:12
Hamuliakovo, Centrum
727
19:14
Hamuliakovo, Dunajská Riviéra
727
19:17
Šamorín, Gútorská cesta
727
19:20
Šamorín, Aut. stanica
727

Connection

Time
 – 
Duration
49 min
Fare zones
100, 101, 715, 727
737

19:35 Autobusová stanica

Šamorín, Aut. stanica
Regional bus
21 stops, 49 min
19:35
Autobusová stanica
100
19:39
Pažítková
100
19:42
Gagarinova
100
19:46
Cintorín Vrakuňa
100
19:51
Nem. P. Biskupice
101
19:54
Hydinárska
101
19:56
Rovinka, Kostol
715
19:57
Rovinka, Obecný úrad
715
19:59
Rovinka, Majerská
715
20:01
Dunajská Lužná, Nové Košariská
715
20:02
Dunajská Lužná, Zdravotné stredisko
715
20:03
Dunajská Lužná, Nová Lipnica, cintorín
715
20:04
Dunajská Lužná, Nová Lipnica, zvonica
715
20:07
Dunajská Lužná, Jánošíková, cintorín
715
20:10
Kalinkovo, OcÚ
715
20:12
Kalinkovo, IMOS
715
20:14
Hamuliakovo, Pri píle
727
20:15
Hamuliakovo, Stredný hon
727
20:16
Hamuliakovo, Centrum
727
20:18
Hamuliakovo, Dunajská Riviéra
727
20:21
Šamorín, Gútorská cesta
727
20:24
Šamorín, Aut. stanica
727

Connection

Time
 – 
Duration
45 min
Fare zones
100, 101, 715, 727
737

20:35 Autobusová stanica

Šamorín, Aut. stanica
Regional bus
18 stops, 45 min
20:35
Autobusová stanica
100
20:39
Pažítková
100
20:42
Gagarinova
100
20:46
Cintorín Vrakuňa
100
20:51
Nem. P. Biskupice
101
20:54
Hydinárska
101
20:56
Rovinka, Kostol
715
20:57
Rovinka, Obecný úrad
715
20:59
Rovinka, Majerská
715
21:01
Dunajská Lužná, Nové Košariská
715
21:02
Dunajská Lužná, Jánošíková, kostol
715
21:06
Kalinkovo, OcÚ
715
21:08
Kalinkovo, IMOS
715
21:10
Hamuliakovo, Pri píle
727
21:11
Hamuliakovo, Stredný hon
727
21:12
Hamuliakovo, Centrum
727
21:14
Hamuliakovo, Dunajská Riviéra
727
21:17
Šamorín, Gútorská cesta
727
21:20
Šamorín, Aut. stanica
727