Pracovníci DPB sa na imhd.sk nedostanú
  • This is an archived page. Current information can be found in left menu.
Počítačová sieť Dopravného podniku Bratislava má od konca augusta znemožnený prístup na imhd.sk vrátane zasielania e-mailov na adresy imhd.sk. Upozornili nás na to viacerí zamestnanci DPB a informáciu potvrdil na Dni otvorených dverí aj generálny riaditeľ Róbert Kadnár. Podľa jeho slov je dôvodom blokácie porušovanie mlčanlivosti zamestnancov, ktorí údajne vynášajú z podniku interné informácie a dokumenty. Príkladom je podľa neho zverejňovanie vypadnutých spojov, evidenčných čísiel vozidiel v opravách a dôvodov, prečo vozidlá opustili linku a šli bez cestujúcich do vozovne. Pozoruhodný na údajnom úniku informácií je fakt, ze vozidlá je možné bežne vidieť v premávke, a tak ktokoľvek v uliciach Bratislavy môže vidieť napríklad vozidlá idúce s poruchou do vozovne, alebo naopak si cestujúci môžu všimnúť vypadnuté spoje alebo záložné vozidlá. Napriek tomu, že tieto údaje "behajú" po meste, vedenie DPB tvrdí, že unikajú z interného prostredia.

Dopravný podnik Bratislava je mestskou akciovou spoločnosťou, t. j. 100-percentným vlastníkom je Mesto Bratislava. Financovaný je najmä z dotácií z mestského rozpočtu (na rok 2008 vo výške 1,98 mld. Sk, t. j. 65.59 mil. €) a tržieb od cestujúcich, narába teda s verejnými financiami. Občania preto majú právo byť informovaní, ako tento podnik pracuje, a či efektívne nakladá s poskytnutými prostriedkami. Na základe voľne prístupných informácií sa pochopiteľne vynárajú mnohé súvisiace otázky, napríklad či je práca dielní DPB kvalitná, ak sa niektoré vozidlo viacnásobne vráti do vozovne s rovnakou poruchou, alebo to, či DPB zvláda svoju funkciu v meste, ak často na niektoré spoje ani nevypraví vozidlá. Práve poukazovanie na tieto opakujúce sa problémy môže byť kompetentným tŕňom v oku. Podozrivá je snaha utajiť pred verejnosťou prehrešky mestskej akciovej spoločnosti, pretože ak by nemala čo tajiť, nemala by dôvod sa o to snažiť.

Na blokovanie imhd.sk sme boli prvý raz upozornení 21. augusta. Symbolicky presne 40 rokov po tom, čo vojská krajín Varšavskej zmluvy vtrhli do Československa a začala sa vlna cenzúry. Tentoraz sú cenzúrou postihnutí pracovníci dopravného podniku. Od viacerých zamestnancov máme k dispozícii negatívne vyjadrenia: "Je to smiešne," komentoval tento krok jeden z pracovníkov, ktorý ale svoje meno odmietol zverejniť zo strachu zo straty zamestnania. Iná zamestnankyňa sa pýta "Na čo je to dobré? Namiesto toho, aby nám pomáhali, nám ešte hádžu polená pod nohy." Stránky imhd.sk totiž poskytovali informácie aj samotným zamestnancom DPB, nakoľko obsahujú odbornejšie, komplexnejšie a dostupnejšie údaje než ktorýkoľvek iný zdroj. Zároveň umožňujú prostredníctvom ankiet a diskusných fór rýchlo zistiť, aký je názor verejnosti na zrealizované opatrenia v MHD.

Pracovníci DPB okrem imhd.sk nemôžu navštíviť ani iné stránky umiestnené na webhostingu esohosting, kde sú stránky imhd.sk umiestnené. Naopak, iné stránky priamo nesúvisiace s pracovnými náplňami zamestnancov (napr. bulvár, chat, erotika) z DPB blokované nie sú. Ani blokácia imhd.sk však nezabránila historicky najvyššej návštevnosti imhd.sk v utorok 2. septembra, kedy si vyše 55 tisíc návštevníkov prezrelo vyše 500 tisíc stránok.

Vzhľadom na náš názor, že napriek mnohým pozitívnym krokom súčasného vedenia DPB (napr. prenájom kĺbových autobusov z Banskej Bystrice, príprava resp. realizácia tendrov na nové vozidlá, kvalitnejšia marketingová komunikácia), ktorých propagáciu sme viacnásobne ponúkli vedeniu DPB, avšak bez odozvy, je potrebné upozorňovať aj na tienisté stránky fungovania MHD v Bratislave za účelom napomáhaniu k zlepšeniu dopravy. Pre používateľov sme preto vytvorili adresy dispoinfo@imhd.sk a dispecer.ba@zoznam.sk, kam môžu zasielať informácie o vypadnutých spojoch, poruchách alebo nesprávnych typoch vypravených vozidiel. Všetky zozbierané údaje od cestujúcej verejnosti budú následne pravidelne uverejňované v rubrike Prečo sme sa tlačili. Rovnako je k dispozícii aj Dispečerské fórum na www.imhd.sk. Všetkým zamestnancom DPB, ktorí vyjadrili podporu stránkam imhd.sk ďakujeme za prejavenú dôveru a budeme sa snažiť, aby opäť v dohľadnej dobe získali prístup na imhd.sk.

8th Sep 2008
-mhd-

Comments

No comment has been posted yet.

Login: Password:

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.