Zmena linky 87 pod Prístavným mostom (11.8.2019 - 12.6.2020)

Zmenené sú zastávky Prístavný most a Prístav

Od nedele 11. augusta 2019 (od cca 12:00) bude uzatvorený prejazd z Bajkalskej ulice na Prístavnú pod Prístavným mostom, čo si vyžiada presmerovanie linky 87 pri jazde do Ovsišťa. Autobusy budú premávať z Bajkalskej cez Mlynské nivy, Plynárenskú na Prístavnú, kde sa napoja od zastávky Prístav na svoju trasu.

Zmenená bude obsluha zastávky Prístavný most (druhé zastavenie) pri jazde do Ovsišťa. Náhradná zastávka bude zriadená na ulici Mlynské nivy po odbočení z Bajkalskej ulice. Obsluha ostatných zastávok sa nemení.

Doplnené: Nad rámec plánovanej zmeny bola zmenená aj obsluha zastávky Prístav v smere na Astronomickú. Autobusy pri jazde do Ružinova obsluhujú zastávku Prístav na opačnej strane cesty (rovnako ako pri jazde do Ovsišťa). Pôvodná zastávka Prístav v smere do Ružinova je zrušená.

Comments

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.
Situacia dnes dopoludnia kratko pred zavedenim zmeny