Výluka liniek 53 a N53 vo Vajnoroch (5.8. - 2.9.2019)

Autobusy pôjdu smerom z centra obchádzkou cez Osloboditeľskú ulicu.

Pre opravu vozovky na Roľníckej ulici vo Vajnoroch budú od 5. augusta (od 9:00) predbežne do 2. septembra 2019 (do začiatku dennej premávky) presmerované linky 53 a N53 medzi zastávkami Uhliská a Hospodárska v smere jazdy na konečnú Vajnory.

Autobusy budú premávať smerom z centra od zastávky Uhliská cez Rybničnú, Osloboditeľskú a Baničovu ulicu, pričom neobslúžia riadnu zastávku MiÚ Vajnory. Na obchádzkovej trase zastavia autobusy liniek 53 a N53 na náhradných zastávkach:

  • Osloboditeľská - na Rybničnej ul. pred križovatkou s Osloboditeľskou,
  • MiÚ Vajnory - na Osloboditeľskej ul. medzi ulicami Jačmenná a Pod lipami.

V smere do centra mesta bude premávka uvedených liniek po stálej trase.

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.