1. etapa sanácie električkového tunela bola ukončená
 • This is an archived page. Current information can be found in left menu.

Prehľad prác realizovaných počas posledných dvoch veľkých rekonštrukcií tunela.


Photo © osa


V uplynulých rokoch sa električkový tunel podrobil dvom rozsiahlejším rekonštrukciám. Prvá, ktorá sa realizovala v rokoch 2009 – 2010, bola zameraná na opravu električkovej trate a zvýšenie bezpečnosti v tuneli. Druhá rekonštrukcia, ktorá sa uskutočnila v rokoch 2012 – 2013, bola zameraná na samotnú konštrukciu tunela v dôsledku nečakaného poškodenia klenby tunela. Pri príležitosti jeho opätovného sprevádzkovania prinášame prehľad prác, ktoré sa v tuneli počas jednotlivých opráv zrealizovali a perspektívu ďalšieho vývoja.

Prvá z týchto rekonštrukcií tunela začala v máji 2009. Investormi rekonštrukcie boli Dopravný podnik Bratislava (DPB) a Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), ktorá financovala prekládku vodovodného potrubia do podzemného kolektora. Zhotoviteľom rekonštrukcie tunela približne za 8,3 mil. € bolo konzorcium firiem Skanska, OHL ŽS Brno a Trnavská stavebná spoločnosť v spolupráci s ďalšími dodávateľmi. Hlavným cieľom bola oprava električkovej trate, ktorá sa pred rekonštrukciou nachádzala v dezolátnom stave. Nová električková trať bola zhotovená ako pevná jazdná dráha so žliabkovými koľajnicami typu NT1, na odhlučnenie trate sa použili tlmiace antivibračné rohože umiestnené pod koľajovým zvrškom. Popri tom sa zvýšili aj bezpečnostné opatrenia v tuneli, ktoré zahŕňajú:

 • únikové chodníky po stranách tunela s vodiacim zábradlím a označením vzdialeností k východom,
 • núdzové LED osvetlenie pozdĺž únikových ciest po oboch stranách tunela,
 • únikový východ z tunela smerom na Palisády, ktorý je vybavený požiarnymi dverami, vetraním a osvetlením (pred rekonštrukciou bola štôlňa na Palisády nefunkčná),
 • systém priemyselnej televízie napojený na dispečing dopravného podniku nepretržite monitorujúci situáciu v tuneli,
 • premenlivú svetelnú signalizáciu pre električky,
 • požiarny vodovod s automatickou tlakovou stanicou a záložným dieselgenerátorom, ktoré sú umiestnené v zrekonštruovanej miestnosti bývalého protileteckého krytu (do rekonštrukcie obývanej bezdomovcami).

Zriadenie únikových ciest bolo možné vďaka uloženiu trakčných a telekomunikačných káblov do podzemných chráničiek pod chodníkom a umiestneniu vodovodu DN 800 do podzemného kolektora pod druhým chodníkom. Zaujímavosťou je, že počas výstavby novej električkovej trate sa pod zemou našlo pôvodné vodovodné potrubie z roku 1959, ktoré bolo počas stavby prvej električkovej trate na začiatku 80-tych rokov vyplnené betónom. Počas rekonštrukcie bolo zrušené vyústenie chodby z bývalého krytu (dnes technologickej miestnosti) na Skalnú ulicu, nakoľko pred portálom tejto chodby bol postavený obytný dom. Priebeh rekonštrukčných prác je zachytený v našej fotogalérii.

V rámci prvej veľkej rekonštrukcie sa hľadali aj spôsoby ako zmierniť zatekanie vody do tunela cez steny a klenbu tunela, nakoľko táto voda má nepriaznivé účinky nielen na električkovú trať, ale aj na samotnú klenbu tunela. Vyčistenie pôvodných priečnych zvodov v ostení situáciu nezlepšilo, rovnako ani odľahčujúce vrty do ostenia. Následne sa vykonala chemická injektáž klenby tunela v niektorých najviac zamokrených tunelových pásoch. Zamokrenie sa však ani týmito injektážami nepodarilo úplne odstrániť a v priebehu nasledujúcich dvoch zím sa počas mrazov opäť v tuneli tvorila bohatá cencúľová výzdoba. Kompletná izolácia tunelovej klenby sa pri tejto rekonštrukcii nevykonala z dôvodu jej vysokej finančnej náročnosti. Práve problémy so zamŕzajúcou vodou pod ostením boli príčinou vzniku trhliny v klenbe tunela počas zimy 2011/2012.

Po objavení porušenia klenby tunela v pásoch č. 27 a 28 bol z bezpečnostných dôvodov tunel od 2. februára 2012 uzavretý a električky boli odklonené na náhradné trasy cez nábrežie. Na základe následného odborného prieskumu poškodených častí sa dopravný podnik rozhodol pre sanáciu trhlín v uvedených tunelových pásoch. V rámci tejto sanácie (stavebné povolenie 3183/18093/2012/STA/Ors vydané MČ Staré Mesto) sa realizovala injektáž trhlín a obmurovky, mikroinjektáž obmurovky polyuretánovou hmotou a nový odvodňovací systém v týchto pásoch. Opravu previedla spoločnosť Slovenské tunely za cenu 258 965 € bez DPH v termíne marec až máj 2012. Ešte počas opravy trhlín si dopravný podnik objednal komplexný prieskum tunelovej rúry georadarom do hĺbky 2 – 3 metrov u českej firmy SGS Czech Republic v cene 247 800 € bez DPH. Tento prieskum spolu s jadrovými vrtmi odhalil ďalšie trhliny a poškodenia, ktoré by v budúcnosti mohli ohroziť bezpečnosť premávky v tuneli. Na jeho podklade bol spracovaný projekt 1. etapy sanácie havarijného stavu tunela v 14 tunelových pásoch (31, 32, 33, 34, 57a, 57b, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70 a 77), pričom sanácia pozostávala z:

 • hĺbkového škárovania muriva obmurovky,
 • vyplnenia dutín za ostením ílovo-cementovými injektážami za účelom spevnenia rozrušenej horniny,
 • hydroizolácie klenby za účelom zníženia priesakov vody chemickou injektážou,
 • realizácie odvodňovacích vrtov do ostenia a vytvorenia zakrytých zvodníc v obmurovke odvádzajúcich vodu spoza ostenia do pozdĺžnej tunelovej drenáže,
 • opravy všetkých prasklín v obmurovke,
 • opravy vypadnutých klenákov.

Projekt sanácie vypracovala spoločnosť Mott MacDonald CZ. Stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby vydala MČ Staré Mesto pod č. 226/14598/2013/STA/Ham-K/36. Sanáciu realizovala v termíne 29. októbra 2012 – 19. apríla 2013 spoločnosť Slovenské tunely. Ako uviedla hovorkyňa DPB Ing. Agáta Staneková, nad rámec sanácie bola opravená aj dažďová kanalizácia BVS na Žižkovej ulici, ktorej priesaky spôsobovali zamokrenie tunelových pásov pri západnom portáli tunela. Súčasne sa realizovala mikroinjektáž obmurovky tunelových pásov pod touto kanalizáciou. Dopravný podnik za sanáciu havarijného stavu zaplatil v roku 2013 spolu 1 287 530 €. Pred opätovným sprevádzkovaním električkovej trate boli v koľajových oblúkoch pred oboma portálmi tunela nainštalované mazacie zariadenia za účelom zníženia hluku pri prejazde električiek oblúkmi.

Keďže sa doteraz injektovalo len 16 tunelových pásov z celkového počtu 80, je možné, že sa podzemná voda presunie do nezaizolovaných pásov. Generálny riaditeľ spoločnosti Slovenské tunely Ing. Peter Ondroušek uviedol, že boli vytypované ďalšie tunelové pásy, kde sa môžu priesaky vody neskôr objaviť. Zároveň boli navrhnuté ďalšie dve etapy sanačných opatrení, ktorých realizácia však bude závisieť od aktuálneho stavu tunela a najmä od finančných možností správcu tunela. Spolu s dopravným podnikom sa hľadajú možnosti, ako vykonať tieto práce bez dlhodobého vylúčenia električkovej dopravy, napríklad počas nocí. Ako zaujímavosť Ing. Ondroušek uviedol, že spoločnosť Slovenské tunely rekonštruovala aj bratislavský železničný tunel, pričom po jeho 22 rokov trvajúcej kompletnej injektáži a izolácii voda vyrazila na povrch na portáloch tunela. "Voda si svoju cestu na povrch vždy nájde", uzavrel Ing. Ondroušek.


29th Apr 2013
-MK-

Related stories

Comments

Login: Password:

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.

Andreas.Papak3.5.2013 17:47 #6 Re:
Reply on #5 od TeBeCe:
Dnes som tadiaľ išiel (fajne ), a keď sme stáli na semafor, bolo krásne vidieť ako voda kvapká
TeBeCe3.5.2013 16:40 #5 Re:
Reply on #3 od kecho:
asi aj dnes gruntovali, alebo si voda uz nasla inu cesticku
Mikimaus30.4.2013 13:17 #4 Re:
Reply on #3 od kecho:
Sak umyvali aj kolajnice neee
kecho29.4.2013 20:03  +1#3 Re:
Reply on #2 od TeBeCe:
http://bratislava.sme.sk/c/6784272/tunel-otvoria-na-sviatok-prace-dokoncovat-ho-mozu-po-nociach.html
"voda je v tuneli preto, že pred prehliadkou tam umývali zábradlie" a preto je voda aj v strede medzi koľajnicami
TeBeCe29.4.2013 19:57 #2 Re:
Reply on #1 od kecho:
asi umyvali
kecho29.4.2013 19:38 #1 Re:
"po jeho 22 rokov trvajúcej kompletnej injektáži" no máme sa na čo tešiť

iba sa mi to zdá, alebo je to popri trati takmer komplet mokré?
http://tivi.azet.sk/video/1751635/tunel-pod-bratislavskym-hradom-opravili-problemy-sa-mozu-objavit-znova.html