Na nové električky môžu ísť eurofondy, stanica Filiálka je otázna
  • This is an archived page. Current information can be found in left menu.

V rámci Operačného programu Doprava dôjde k presunom fondov EÚ.


Illustrative photo © insider


Monitorovací výbor predvčerom (31.5.2012) schválil presuny nevyčerpaných prostriedkov Operačného programu Doprava (OPD), ktorého úlohou je najmä rozvíjať dopravnú infraštruktúru na Slovensku. V rámci OPD budú realokované prostriedky z prioritnej osi 4 (integrované dopravné systémy), v ktorej hrozí reálne riziko nevyčerpania eurofondov, a ktoré sa presunú do prioritnej osi 2 zameranej na výstavbu diaľnic. Na projekty podporujúce zamestnanosť mladých ľudí a rozvoj malých a stredných podnikov - teda mimo OPD - sa presunie 55 miliónov €. O zmenách informovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

„Európske peniaze sa presúvajú primárne preto, aby sme sa vyhli riziku ich nevyčerpania. Proces realokácií sa nijako nedotkne pripravených a vonkoncom nie už implementovaných dopravných projektov“, uviedol počas Monitorovacieho výboru minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.

„OPD je financovaný z Kohézneho fondu (KF, prioritné osi  1-4), Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF, prioritné osi 5-7) a zo štátneho rozpočtu. Keďže presuny financií medzi KF a štrukturálnymi fondmi, medzi ktoré patrí aj ERDF, nie sú možné, na základe analýzy voľných zdrojov bolo možné peniaze presunúť len z Prioritnej osi 5 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy),“ spresnilo ministerstvo.

Prostriedky určené pre integrovanú dopravu sa takmer vôbec nečerpali

Prioritná os 4 sa zameriava na budovanie infraštruktúry integrovaných dopravných systémov na území Bratislavského a Košického kraja. Projekty majú priniesť zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy formou budovania koľajovej infraštruktúry, prestupných terminálov a záchytných parkovísk. Dôvodom na presun prostriedkov je ich slabé čerpanie a nepripravenosť integrovanej dopravy v oboch krajoch. Peniaze na integrovanú dopravu teda boli, ale kraje ich nevyužili.

"Kontrahovanie a čerpanie prioritnej osi je v súčasnosti na veľmi nízkej úrovni. Doposiaľ bolo v rámci PO 4 schválených len niekoľko menších projektov zameraných na vypracovanie technicko-ekonomických štúdií a projektových dokumentácií potrebných pre samotnú realizáciu stavieb. K 15. máju 2012 boli v rámci PO 4 zakontrahované projekty vo výške 6 308 717 eur, čo predstavuje len 1,14 % z celkovej alokácie prioritnej osi (555 052 000 eur). Vyčerpaných bolo zatiaľ 0,09% z alokácie (482 540 eur)," uvádza ministerstvo.

„Ministerstvo dopravy považuje cestnú infraštruktúru za kľúčovú z hľadiska zvládnutia narastajúcich prepravných požiadaviek a preto sa rozhodlo zdroje, uvoľnené v prospech operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast nahradiť v plnej výške z interných zdrojov OPD.   Ministerstvo dopravy bude zároveň naďalej dôsledne monitorovať vývoj implementácie prioritnej osi 4 a v prípade potreby pripraví ďalší návrh na jej úpravu“, uviedol ďalej minister Počiatek.

Schválená revízia Operačného programu Doprava

  1. Zníži sa alokácia Prioritnej osi (PO) 5 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) o 55 miliónov eur (zdroje EÚ + štátny rozpočet). Tieto finančné prostriedky budú presunuté do OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
  2. Zníži sa alokácia Prioritnej osi 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov o 55 miliónov eur (EÚ + ŠR) a tieto finančné prostriedky presunie do existujúcej prioritnej osi 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T).
  3. Finančné prostriedky presunuté z PO 4 do PO 2 budú využité na financovanie projektu výstavby rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť, ktorý je v súčasnosti zaradený a realizovaný zo zdrojov ERDF v rámci PO 5 (Opatrenie 5.1). Projekt Košice-Milhosť bude v PO5 mimoriadne ukončený a presunutý do PO2. Financovanie výstavby tejto rýchlostnej cesty z Kohézneho fondu je možné, keďže tento úsek je súčasťou európskej TEN-T siete. V tomto prípade tak dôjde len k zmene zdroja financovania projektu – z ERDF na Kohézny fond.

Železničná stanica Filiálka je neistá

Staronová železničná stanica sa pôvodne mala budovať v rámci koridoru TEN-T 17, pri ktorom malo vzniknúť tunelové prepojenie železničných staníc Predmestie a Petržalka. Únia preferuje lacnejšie spojenie s Viedňou cez Devínsku Novú Ves a Marchegg a podzemná mestská trať z financovania TEN-T vypadla.

Časť trate od Predmestia po Trnavské mýto by však mohla byť financovaná práve z Operačného programu Doprava v rámci prostriedkov pre integrovanú dopravu. Napriek tomu, že funkcia tejto trate by mala byť iná než sa pôvodne uvažovalo, projekt na zmeny nereagoval a celý prínos náhradného riešenia zostáva s otáznikmi. Dopravné riešenie stanice však nie je jediným problémom.

"Na projekt je alokovaných 424 miliónov eur a jeho realizácia je naplánovaná na 36 mesiacov. Pre tento projekt je v súčasnosti spracovávaná strategická Štúdia uskutočniteľnosti. Predpokladá sa, že v priebehu mája by mala byť štúdia dokončená a poradný orgán Európskej komisie (EK) JASPERS by ju mal posúdiť do júna 2012. Kľúčovým prvkom úspešnej implementácie tohto projektu je pozitívny postoj EK a JASPERS, pričom ich stanovisko je v súčasnosti zdržanlivé. Súčasne začiatok výstavby by nemal byť posunutý za júl 2012, vzhľadom na 36 mesačnú dobu realizácie, aby bolo možné projekt ukončiť ešte do konca programového obdobia."

"V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, avšak pre neustále námietky uchádzačov sa otváranie obálok s ponukami už dvakrát odkladalo a aj v súčasnosti o jednej rozhoduje Úrad pre verejné obstarávanie. Pre riziko omeškania sa so začiatkom výstavby pripravuje MDVRR SR prípadné náhradné projekty, ktoré by podporili verejnú osobnú dopravu," uvádza ministerstvo.

Náhradné riešenie: nové električky a modernizácia električkových tratí

"Náhradné projekty by sa mali zamerať na obnovu vozového parku koľajových vozidiel na mestskú a prímestskú osobnú dopravu a na modernizáciu mestských koľajových tratí v Košiciach a Bratislave." Ako sme už avizovali, reálny je tak nákup nových električiek aj pre Bratislavu, pričom predbežne sa hovorí o 20 vozidlách. Uvažuje sa taktiež s modernizáciou električkových tratí, ktorá by okrem iného spočívala v budovaní tratí s duálnym rozchodom (električkovým 1000-mm a železničným 1435-mm) na mieste súčasných električkových tratí.

"Cieľom je, aby sa všetky prostriedky z EÚ zmysluplne vyčerpali do konca roku 2015, kedy končí oprávnenosť čerpania prostriedkov z OPD 2007 – 2013," uzatvára ministerstvo.


2nd Jun 2012
-d3k0-

Comments

Login: Password:

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.

KAMIL6522.6.2012 7:18 #111 Re:
K2S (lebo K2 Nejsú) môžeme ale nemusíme rekonštruovať lebo sú v celkom dobrom stave...Príspevok odomňa bola Informácia od Pragoimexu
Quakeman16.6.2012 21:59 #110 Re:
Tak možno modernizácia T3 na Vário LF stojí okolo tých 400 000E v réžií DPB .A rekonštrukcia K2S na niečo iné nedáva zmysel.
KAMIL6516.6.2012 21:42 #109 Re:
Modernizácia K2S na Vario LF 2 stojí okolo 400,000E
KAMIL6514.6.2012 18:32 #108 Re:
ja sa pytam
810zssk14.6.2012 14:30 #107 Re:
Reply on #106 od KAMIL65:
Kde som nieco take napisal?
KAMIL6514.6.2012 14:25 #106 Re:
Reply on #105 od 810zssk:
ja viem ale chceš aby sa tie T3 využili ešte na dalších 30 rokov? Alebo budú zachvílu T3 vyradene a bude menej električiek = terajšia situácia s trolejbusmi!
810zssk14.6.2012 7:16 #105 Re:
Reply on #104 od KAMIL65:
Kalkulacne nikdy celkom nenahradi rozum, teda nie je dobre to neskorsie menovane zariadenie vypinat... na uvod by bolo napriklad vhodne si uvedomit, ze Flexity Outlook ma asi dvojnasobnu dlzku oproti T3 modernizovanej na Vario. Teda 1 Flexity = 2xT3.
KAMIL6514.6.2012 6:16 #104 Re:
Reply on #101 od Solider:
To vis kalkulacka
KAMIL6514.6.2012 6:08 #103 Re:
Nic neriesim len presadzujem
Petto13.6.2012 23:39 #102 Re:
Reply on #99 od KAMIL65:
Co tu riesis ??? Na "Bombardier" (ci iny typ vozidla cca rovnakej dlzky & kapacity) sa my Backari nebudeme takmer nic skladat. Ma to ist cez EU fondy. Neviem ci by sme presadili "40 mio" aj na reko starych T3 cez EU fondy.

Tym nechcem povedat, ze som proti VARIO - urcite by som ich bral ale len vo forme LF2 ako nahrada za niektore K2S resp. na doplnenie poctu daneho typu vozidla na vypravu L2,6,7 a mozno aj neskor L1 ( Petzka-Safko-HS). Ale sola Varia resp ich supravy ci LF3 prosim pekne nie

Osobne by som najradsej bral eliny od Solarisu.
Solider13.6.2012 23:37 #101 Re:
Reply on #99 od KAMIL65:
S takými počtami by som si teda ani na ekonomickú netrúfol ísť.
Nodes13.6.2012 23:07 #100 Re:
Reply on #98 od KAMIL65:
Ziadna stara T3 nema NP cast.
KAMIL6513.6.2012 20:43  +1#99 Re:
Reply on #98 od KAMIL65:
A ešte keby niekto povedal že pridrahé tak keď 1 Flexity Outlook Bomardier stojí 2 mio E tak na dvadsať je to 40 mio eur na električky a modernizácia T3 na Vario LF je okolo 375 000.- E tak to znamená modernizácia napr 50-tich T3-ojek by stála okolo 18 mio 750 tisíc E a ostatok na 100% NP Elín to jest 21mio 250tisíc E čiže 10 Elín
KAMIL6513.6.2012 20:30  +1#98 Re:
Ja si myslím že by sme mali za tie eurá modernizovať vo väčšiom ako nakupovať nové tramy.


1. Výjde to menej penazí.
2.Viac peňazí na novšie trate.
3.Varia vydržia dlhšie,síce sa to niekomu nepáči ale aspoň nemusíme vyhadzovať T3 do starého železa a aspoň že tie staré Té Trojky budú mať nizkopodlažnú časť =budú modernejšie
4. Síce menej 100% NP tramov ale budeme schopní sa prezentovať viacerími elinami ktoré sú modernejšie.Lepšie je mať vynovené električky ktoré majú (aspoň) estetiku plus 100% NP eliny ktorých bude menej,ako mať zastaralé T3 a 20 nových luxusných elín ktoré budú chodiť iba po starom moste do Petržalky a po Nábreží.... Zamyslite sa čo je lepšie.
Petto13.6.2012 15:47 #97 Re:
Reply on #95 od Sharpay:
Tomu sa vravi atypicky rozchod 1100 mm a nie ze Bratislava ma atypicky metrovy rozchod
VLK13.6.2012 15:24 #96 Re:
Reply on #94 od Petto:
September určite nie, nakoľko v takom prípade je to už mimo...
Sharpay13.6.2012 13:14 #95 Re:
Myslím si, že toto by v BA úplne stačilo (aspoň tých 20 kusov).

http://imhd.sk/transport/doc/sk/10857/Solaris-Tramino-Dalsi-zastavka-Braunschweig.html
Petto12.6.2012 23:39 #94 Re:
Reply on #93 od VLK:
Táraš, ma sa rozhodnúť az v septembri.
VLK12.6.2012 22:40 #93 Re:
Reply on #90 od MiroBA:
rozhodnuté je
boxcar12.6.2012 22:23 #92 Re:
Reply on #91 od boxcar:
to bolo odpoved sem:
http://imhd.sk/ba/doc/sk/10839/Vlaky-by-mali-od-decembra-jazdit-do-regionu-pravidelnejsie.html#komentare