Informácie › Vyhľadávanie

Informácie

Kde vystúpiť

cieľ lokalita linky MHD zastávka Autobusová stanica T. G. Masaryka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 611402, 611403, 611414 Autobusová / železničná stanica Zvolen - osobná

Informácie

Pokuty

Pokuty za cestovanie bez platného cestovného lístka upravuje Prepravný poriadok a tarifa.

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do