Katalóg vozidiel

Autobusy slovenských MHD


Žiar nad Hronom
ZH-012AD

∑ 1


Rimavská Sobota


RS-382BN

∑ 1


Púchov


PU-202BF PU-228BF PU-284BF

∑ 3


Michalovce
MI-713CTII

MI-419EU

∑ 2


Levoča
PP-522CG

∑ 1

Počet vozidiel vyhovujúcich zvoleným kritériám: 8

Legenda

PP-522CGodstavené vozidlo
MI-713CTIIevidenčné číslo MI-713CT obsadené 2. krát pri danom type vozidla

Vyhľadávanie v katalógu vozidiel

Text
Typ vozidla