V Michalovciach budú jazdiť elektrické autobusy

Dopravca z Michaloviec uspel so žiadosťou o eurofondy na ekologizáciu MHD.

V rámci minuloročnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko na podporu verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami boli schválené prvé projekty. Jedným z nich je projekt Bezemisná mestská autobusová doprava v Michalovciach, ktorý predložil tamojší dopravca DZS-M. K. Trans zabezpečujúci mestskú dopravu na základe zmluvy s mestom Michalovce. Vďaka schváleniu podanej žiadosti dostane dopravca od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky nenávratný finančný príspevok vo výške 6 326 165 € z Fondu pre spravodlivú transformáciu, ktorý pokryje 100 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

Zámerom projektu je nákup 10 elektrických autobusov pre MHD v Michalovciach a vybudovanie piatich nabíjacích staníc pre tieto vozidlá. Cieľom je zlepšenie kvality mestskej dopravy, zefektívnenie jej prevádzky a zníženie hluku a škodlivých emisií z dopravy. Dopravca by chcel zaobstarať 6 autobusov s dĺžkou 9 - 10 metrov, celkovou kapacitou najmenej 44 cestujúcich a dojazdom min. 200 km na jedno nabitie a štyri menšie autobusu s dĺžkou 7,9 - 9 metrov a celkovou kapacitou aspoň 33 cestujúcich. Súčasťou projektu je aj nákup informačného systému pre nové vozidlá. Realizácia projektu je plánovaná na 24 mesiacov.

MHD v Michalovciach je v súčasnosti zabezpečovaná približne 13 autobusmi s naftovým a CNG pohonom. S výnimkou jedného vozidla z roku 2019 boli všetky zaobstarané ako jazdené z Bratislavy, Českej republiky a Francúzska. Novými elektrickými autobusmi chce dopravca nahradiť najstaršie z týchto vozidiel.

Okrem projektu michalovského dopravcu bola v uvedenej výzve schválená aj žiadosť Dopravného podniku mesta Košice s projektom Verejná osobná doprava s nulovými emisiami v meste Košice, I. etapa, ktorého cieľom je nákup 11 kĺbových elektrobusov a vybudovanie nabíjacej infraštruktúry s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 13 914 815 €. Naopak, vo výzve neuspela spoločnosť Autobusová doprava KSK z Košíc, ktorá sa o príspevok uchádzala s projektom Inovatívne bezemisné autobusy v Košickom kraji na nákup 10 vodíkových autobusov a vybudovanie dvoch plniacich staníc v hodnote 11 751 008 €. Ďalšie dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú ešte v schvaľovacom procese.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.