Na rozvoj udržateľnej mobility má ísť 350 miliónov eur z Programu Slovensko

Ministerstvo dopravy vyhlásilo výzvu z Programu Slovensko pre projekty rozvoja udržateľnej mestskej mobility v menej rozvinutých regiónoch.

Ministerstvo dopravy SR vyhlásilo 10. apríla 2024 v rámci Programu Slovensko novú výzvu pre financovanie projektov na podporu rozvoja udržateľnej mestskej mobility. Výzva s celkovou alokáciou prostriedkov vo výške 350 miliónov € z Európskeho fondu sociálneho rozvoja je určená pre menej rozvinuté regióny, teda pre všetky samosprávne kraje s výnimkou Bratislavského kraja. Pre mestá, kraje a dopravcov sa tak otvára zaujímavá príležitosť na výraznú modernizáciu MHD a prímestskej dopravy s využitím eurofondov.

Oprávnenými aktivitami v tejto výzve sú projekty zamerané na:

 • výstavbu a modernizáciu tratí dráhovej MHD (električky, trolejbusy, metro) vrátane prvkov preferencie;
 • obnovu a modernizáciu mobilných prostriedkov dráhovej MHD a vozidiel zabezpečujúcich MHD a prímestskú dopravu (autobusy na alternatívny pohon vrátane súvisiacej plniacej a nabíjacej infraštruktúry);
 • výstavbu a modernizáciu infraštruktúry verejnej osobnej dopravy (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD);
 • vybudovanie a modernizáciu technickej základne na správu vozidiel MHD;
 • zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov;
 • predinvestičnú a projektovú prípravu.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z tejto výzvy môžu predkladať:

 • mestá a obce, ktoré prevádzkujú dráhovú MHD, alebo kde MHD zabezpečujú dopravné podniky vlastnené mestom,
 • mestá a obce s vlastníckym alebo obdobným majetkoprávnym vzťahom k infraštruktúre verejnej osobnej dopravy,
 • VÚC, mestá a obce, ktoré zabezpečujú dopravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme s dopravnou spoločnosťou,
 • obchodné spoločnosti – dopravcovia vykonávajúci pravidelnú autobusovú dopravu pre obce, mestá a VÚC na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
 • Železnice Slovenskej republiky,
 • organizátori dopravy, organizácie zriadené samosprávnym krajom a/alebo mestom za účelom tvorby a/alebo prevádzky integrovaného dopravného systému.

Podmienkou je, aby mal žiadateľ Radou partnerstva/Kooperačnou radou UMR (udržateľný mestský rozvoj) schválený projektový zámer integrovanej územnej investície. Hlavná aktivita projektu nesmie byť ukončená pred podaním žiadosti o nenávratný príspevok. Minimálna výška požadovaného nenávratného finančného príspevku je 200 000 €. Pre výber projektov sa nebudú uplatňovať žiadne vecné kritériá, žiadateľ by však mal preukázať finančnú udržateľnosť projektu, t. j. mal by mať zabezpečené financie na následnú prevádzku a údržbu.

Výzva bude otvorená do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov. Podrobnosti k výzve je možné nájsť na portáli ITMS2014+.

Súčasne bola vyhlásená samostatná výzva pre Dopravný podnik mesta Žiliny pre druhú fázu realizácie projektu Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline v celkovej výške 28,355 mil. €. Tento projekt sa začal realizovať v januári tohto roka.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Menej rozvinutý región - celé Slovensko okrem Bratislavy. 🤣

Ale teším sa tomuto programu. 😇
Reakcia na: Folasik #4:
Potom neskôr. V roku 2586. Podobné výmysly, nezmysly a demagógia, akú sme počúvali v roku 2013.
Reakcia na: Drew5 #3:
Áno ten stream som videl a stále nemôžem pochopiť, ako môžu uprednostniť elektrobusy ktorý sa do kopcovitého terénu mesta Košice vôbec nehodí pred parciálnym trolejbusom a ešte viac čo nechápem je aký kompetentný človek môže povedať že trolejbus nie je to najmodernejšie, každopádne on na konci týchto bludov o elektrobusoch čo tvrdil povedal že ak budú tie peniaze ktoré sa teraz dajú reálne získať obnovia trolejbusovú sieť, meniarne a nakúpia vozidlá ale že teraz pre nich boli výhodnejšie elektrobusy, takže na konci vlastne poprel to čo tvrdil na začiatku nuž tu sa uvidí aký je reálny záujem o trolejbusovú trakciu
Reakcia na: Folasik #2:
Slovo trolejbus je v Košiciach nepriechodné. Aj v najnovšom streame primátora sme sa dozvedeli, že trolejbus už nie je to najmodernejšie. Preto budú elektrobusy. Asi je čas pritvrdiť.
Dúfam že to poriadne využijú hlavne aj Košice, toľko sa vyhovárali doteraz že sa čaká na peniaze, odkiaľ by čerpali na obnovu a výstavbu trolejbusových tratí a nákup nových vozidiel ( parciálnych trolejbusov ) a teraz tu majú veľmi jedinečnú príležitosť tak dúfam že ju v plnom využijú a trolejové vedenie prestane byť už len atrakciou ktorá bez využitia visí pár rokov nad celou trasou linky 71/72🙂
Verim ze dopravne podniky jednotlivych miest poriadne vyuziju tuto ponuku a minie sa fond do posledneho centa. Velka vdaka EU, ze realne tu umoznuje rozvijat MHD na urovni v mensich mestach, kedze BA celkom slusne cerpa eurofondy na vozovy park 🙂