Mesto Zlaté Moravce ukončilo prevádzku MHD

Prímestské linky čiastočne nahradia pôvodnú samostatnú zlatomoraveckú MHD.

Z mapy slovenských prevádzok mestskej hromadnej dopravy s posledným pracovným dňom mesiaca marec zmizla malá MHD v meste Zlaté Moravce. MHD v tomto meste v posledných rokoch zabezpečoval dopravca Arriva Nitra na základe zmluvy s mestom na troch autobusových linkách v rozsahu okolo 21-tisíc km/rok, pričom od roku 2023 bola premávka na týchto linkách po zrušení troch nedeľných spojov a jedného sobotného už len v pracovných dňoch. Ťažisko MHD tvorila okružná linka 101, ktorá premávala zo železničnej stanice cez mesto do mestskej časti Chyzerovce a späť. Linka 102 zabezpečovala v časoch začiatkov a koncov pracovných zmien návoz a odvoz pracovníkov závodu Danfoss (bývalý Calex) a linku 104 tvoril jeden ranný pár spojov pre mestskú časť Prílepy. Vozidlový park bol tvorený jedným čiastočne nízkopodlažným 9,5-metrovým midibusom SOR, niektoré spoje vykonávali aj autobusy z prímestskej dopravy.

Hoci zmluva s dopravcom na prevádzkovanie MHD bola uzavretá až do konca apríla 2025, premávku MHD sa mesto rozhodlo zastaviť už k 1. aprílu 2024. Od tohto dátumu niektoré z pôvodných spojov MHD nahradia vybrané spoje regionálnych liniek dopravcu Arriva Nitra objednávaných Nitrianskym samosprávnym krajom, ktoré po novom obslúžia aj zastávky v Prílepoch a pri Danfosse. Mestskú časť Chyzerovce budú obsluhovať existujúce prímestské linky. Mestské spoje okružnej linky 101 zanikli bez náhrady. Mesto dôvody zrušenia MHD bližšie nekomunikovalo, dá sa však predpokladať, že ide o snahu mesta o zníženie výdavkov na zabezpečenie dopravnej obsluhy mesta.

Za prevádzku doterajšej MHD zaplatilo mesto napríklad v roku 2022 dopravcovi úhradu vo výške 58 454 €. Po novom za rozšírenú obsluhu zastávok na 10 spojoch regionálnych liniek mesto dopravcovi zaplatí 626 € bez DPH mesačne (7 512 €/rok). Zmluva na zabezpečenie tejto obslužnosti bola uzavretá s platnosťou do konca februára 2025.

Doplnené: Začiatkom apríla mesto Zlaté Moravce uzavrelo aj zmluvu o preprave osôb so súkromným dopravcom Štefan Hudec - Tornádo, ktorý bude v pracovných dňoch zabezpečovať jeden ranný spoj zo Železničnej stanice k Poliklinike a na Dlhú ulicu 8-miestnym minibusom za odmenu 20 €/spoj. V prípade veľkého návalu cestujúcich bude spoj vykonaný opakovane.


Zaniknutá MHD v Zlatých Moravciach bola už len zlomkom jej niekdajšieho rozsahu. V 90. rokoch 20. storočia tvorilo MHD päť liniek, ktoré obsluhovali aj Žitavany (do roku 2002 mestská časť Zlatých Moraviec) a susedné Machulince. Pri postupnej redukcii výkonov v prvých rokoch 21. storočia sa zlatomoravecká MHD vtesnala do hraníc mesta. Postupne sa zmenšoval aj vozidlový park, ktorý v 90. rokoch tvorili autobusy Karosa B 731/732. Pôvodné Karosy nahradila po roku 2008 jedna Karosa B 732 pôvodom z bratislavského Slovnaftu (kde v tom čase zabezpečovala dopravu vtedajšia SAD Nitra) a tiež aj jazdený autobus Van Hool New A330 pôvodom z Holandska. Posledná obmena vozidlového parku MHD prebehla v roku 2021, kedy bol Van Hool nahradený jazdeným midibusom SOR BN 9.5 z Nitry.

Sieť liniek zlatomoraveckej MHD v roku 2019

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Náhradný dopravca od 5.4.2024 do 31.12.2024